Dokument & lagar (62 934 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:403 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/01028/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:403 av Mikael Eskilandersson SD Medborgarskapets betydelse vid barnäktenskap i utlandet Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag för avsikt att gå vidare med en lagstiftning som förhindrar att flickor gifts

Svarsdatum: 2019-03-21 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:403 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:391 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 01010/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:391 av Robert Hannah L Terapi som ska bota hbtq-personer Robert Hannah har frågat mig om jag och regeringen avser att kartlägga fenomenet omvandlingsterapi och även vid behov kriminalisera omvandlingsterapi.

Svarsdatum: 2019-03-21 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:391 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:387 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00991/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:387 av Robert Hannah L Statslösa svenska barn Robert Hannah har frågat mig om något behöver göras för att inte svenska barn ska behöva vara statslösa vid födseln, och vilka åtgärder regeringen planerar att

Svarsdatum: 2019-03-21 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:387 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:385 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 00990/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen 2574290 1689100 0 0 Svar på fråga 2018/19:385 av Robert Hannah L Landsförräderibrott för IS-terrorister Robert Hannah har frågat mig om regeringen avser att förändra brottet landsförräderi så att det även inkluderar svenska

Svarsdatum: 2019-03-21 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:385 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:381 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:381 av Roger Haddad L Behovet av ett häkte i Västerås Roger Haddad har frågat mig vad jag och regeringen avser göra för att säkerställa att det polishus som planeras i Västerås samordnas med ett häkte. Det är Kriminalvården som bestämmer över lokaliseringsfrågan inom de rättsliga och ekonomiska ramar

Svarsdatum: 2019-03-21 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:381 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Skrivelse 2018/19:90

Regeringens skrivelse 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018 Skr. 2018/19:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2019 Stefan Löfven Ann Linde Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar


Utskottsberedning: 2018/19:UU14 Sista motionsdag: 2019-04-10

Skrivelse 2018/19:90 (pdf, 390 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:408 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00883/S2 Fi2019/00902/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:405 av Niels Paarup-Petersen C Regelverket för skatterabatt till serverhallar och svar på fråga 2018/19:408 av Mattias Bäckström Johansson SD Återbetalning av energiskatt. Niels Paarup-Petersen har frågat mig om

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Mattias Bäckström Johansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:408 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:406 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/01215/BSÄ Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:406 av Robert Hannah L Torgny Segerstedts flygplats Robert Hannah har frågat infrastrukturministern om regeringen har några planer på att lägga till Torgny Segerstedts namn till Landvetter flygplats. Arbetet inom regeringen är

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:406 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:405 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00883/S2 Fi2019/00902/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:405 av Niels Paarup-Petersen C Regelverket för skatterabatt till serverhallar och svar på fråga 2018/19:408 av Mattias Bäckström Johansson SD Återbetalning av energiskatt. Niels Paarup-Petersen har frågat mig om

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:405 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:404 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/ 01208/FF Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:404 av Mikael Eskilandersson SD Företagande och konsumentmakt i parallellsamhällen Mikael Eskilandersson har frågat mig om och i så fall hur jag som minister tänker agera för att vända utvecklingen med företagande och konsumentmakt

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:404 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:402 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:402 av Håkan Svenneling V Situationen i Kamerun Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att Sverige, som enskilt land eller som medlem i EU eller FN, ska verka för en nedtrappning av och lösning på konflikten i

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:402 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:401 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/04052/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:401 av Thomas Morell SD Bristen på rastplatser för tung trafik Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka antalet rastplatser utmed de större vägarna. Ordning och reda på vägarna är en prioriterad

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:401 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:399 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:398 Maktväxling i Venezuela och fråga 2018/19:399 Venezuela av Hans Wallmark M Hans Wallmark har frågat mig hur Sverige arbetar med resten av världssamfundet för att upprätthålla trycket mot Maduro så att en verklig maktväxling sker i Venezuela

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:399 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:398 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:398 Maktväxling i Venezuela och fråga 2018/19:399 Venezuela av Hans Wallmark M Hans Wallmark har frågat mig hur Sverige arbetar med resten av världssamfundet för att upprätthålla trycket mot Maduro så att en verklig maktväxling sker i Venezuela

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:398 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:397 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:397 av Hans Wallmark M Översynskonferensen för NPT Hans Wallmark har frågat mig om regeringen har för avsikt att hos riksdagen förankra en hållning och strategi inför översynskonferensen för NPT som kommer att hållas 2020. Icke-spridningsfördraget

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:397 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:396 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2018/19:396 av Margareta Cederfelt M IS-återvändare Margareta Cederfelt har frågat mig när regeringen avser att presentera lagförslag som jag bedömer kan stoppa IS-terroristerna från att begå fler terrorhandlingar, och om dessa kommer att åtföljas av ekonomiska resurser för att möjliggöra för polis, domstol

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:396 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:395 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 00573 KO Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:395 av Björn Söder SD Skattemedel till konst för maskar, skalbaggar och svampar Björn Söder har frågat mig om jag i kommande regleringsbrev kommer att tillförsäkra att skattemedel används på ett ändamålsenligt

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:395 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:394 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2018/19:394 av Kjell Jansson M Moms på vårdpersonal Kjell Jansson har frågat finansministern vilka åtgärder hon och regeringen avser att vidta för att säkra god och tillgänglig hälso- och sjukvård i hela landet givet de nya skattepålagor som nu drabbar uthyrning av vårdpersonal. Frågan har överlämnats till

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Kjell Jansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:394 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:393 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/01052/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:393 av Johanna Rantsi M Fritt skolval Johanna Rantsi har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att begränsa elevers och föräldrars möjlighet att välja skola. Enligt skollagen 2010:800 ska alla ha lika tillgång

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Johanna Rantsi (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:393 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:392 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/01026/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:392 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Säkerhetsskandaler Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka åtgärder som jag och regeringen kommer att vidta för att säkerställa att myndigheter och statliga bolag stärker sin

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:392 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 77 kB)