Dokument & lagar (11 475 träffar)

Proposition 2016/17:193

Sista motionsdag: 2017-06-13

Föredragningslista 2016/17:114

Föredragningslista 2016/17 : 114 Fredagen den 19 maj 2017 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelse 1 Carin Jämtin (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 29 maj Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2 2016/17:504 av Jens Holm (V) Havskonferensen och fiskeavtalen Anmälan om granskningsrapport Ansvarigt

2017-05-19

Föredragningslista 2016/17:114 (docx, 38 kB) Föredragningslista 2016/17:114 (pdf, 103 kB)

Proposition 2016/17:191

Regeringens proposition 2016/17:191 Tydligare befogenheter för polisen när beslut Prop. om avvisning eller utvisning verkställs 2016/17:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: SfU
Sista motionsdag: 2017-06-02

Proposition 2016/17:191 (pdf, 339 kB)

Proposition 2016/17:190

Regeringens proposition 2016/17:190 Rätt att fullfölja introduktionsprogram i Prop. gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun 2016/17:190 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj 2017 Stefan Löfven Anna Ekström (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:UbU25
Sista motionsdag: 2017-06-02

Proposition 2016/17:190 (pdf, 381 kB)

Proposition 2016/17:188

Regeringens proposition 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för Prop. funktionshinderspolitiken 2016/17:188 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5
Sista motionsdag: 2017-06-02

Proposition 2016/17:188 (pdf, 807 kB)

Föredragningslista 2016/17:113

Föredragningslista 2016/17 : 113 Torsdagen den 18 maj 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 27 och fredagen den 28 april Anmälan om ändrad partibeteckning 2 Patrick Reslow

2017-05-18

Föredragningslista 2016/17:113 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2016/17:113 (pdf, 114 kB)

Föredragningslista 2016/17:112

Föredragningslista 2016/17 : 112 Onsdagen den 17 maj 2017 Kl. 09.00 Val Arbetsplenum 16.00 Votering Val av justitieombudsman 1 Konstitutionsutskottet har föreslagit att Cecilia Renfors omväljs som justitieombudsman fr.o.m. den 1 september Avsägelse 2 Åsa Romson (MP) som ledamot i riksdagen

2017-05-17

Föredragningslista 2016/17:112 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2016/17:112 (pdf, 102 kB)

Proposition 2016/17:185

Regeringens proposition 2016/17:185 En tidsbegränsad vapenamnesti 2018 Prop. 2016/17:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att en ny tidsbegränsad


Utskottsberedning: 2016/17:JuU32
Sista motionsdag: 2017-05-31

Proposition 2016/17:185 (pdf, 467 kB)

Föredragningslista 2016/17:111

Föredragningslista 2016/17 : 111 Tisdagen den 16 maj 2017 Kl. 13.00 Arbetsplenum (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00) Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 25 och onsdagen den 26 april Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Julia

2017-05-16

Föredragningslista 2016/17:111 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:111 (pdf, 91 kB)

Föredragningslista 2016/17:110

Föredragningslista 2016/17 : 110 Fredagen den 12 maj 2017 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar 1 Aktuell debatt om klimatförändringar Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Proposition 2 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om gemensam elcertifikatsmarknad NU Skrivelse 3 2016/17:184

2017-05-12

Föredragningslista 2016/17:110 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:110 (pdf, 120 kB)

Proposition 2016/17:187

Regeringens proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Prop. Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad 2016/17:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:NU25
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-05-26

Proposition 2016/17:187 (pdf, 188 kB)

Skrivelse 2016/17:184

Regeringens skrivelse 2016/17:184 Riksrevisionens rapport om statens Skr. bolagsinnehav 2016/17:184 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat regeringens


Utskottsberedning: Näringsutskottet Sista motionsdag: 2017-05-26

Skrivelse 2016/17:184 (pdf, 1017 kB)

Föredragningslista 2016/17:109

Föredragningslista 2016/17 : 109 Torsdagen den 11 maj 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 20 och fredagen den 21 april Anmälan om subsidiaritetsprövningar Ansvarigt utskott 2 2016/17:35

2017-05-11

Föredragningslista 2016/17:109 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2016/17:109 (pdf, 113 kB)

Skrivelse 2016/17:160

Regeringens skrivelse 2016/17:160 Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av Skr. krigsmateriel 2016/17:160 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Sista motionsdag: 2017-05-26

Skrivelse 2016/17:160 (pdf, 1006 kB)

Föredragningslista 2016/17:108

Föredragningslista 2016/17 : 108 Onsdagen den 10 maj 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Meddelande om aktuell debatt om klimatförändringar 1 Fredagen den 12 maj kl. 09.00 Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Propositioner 2 2016/17:183 Ändringar i fiskelagen MJU 3 2016/17:186

2017-05-10

Föredragningslista 2016/17:108 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:108 (pdf, 106 kB)

Proposition 2016/17:186

Regeringens proposition 2016/17:186 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad Prop. bestämmelse i inhämtningslagen 2016/17:186 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Inhämtningslagen


Utskottsberedning: 2016/17:JuU28
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-05-24

Proposition 2016/17:186 (pdf, 312 kB)

Proposition 2016/17:183

Regeringens proposition 2016/17:183 Ändringar i fiskelagen Prop. 2016/17:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Sven-Erik Bucht (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ändringar i fiskelagen (1993:787).


Utskottsberedning: 2017/18:MJU3
Sista motionsdag: 2017-05-24

Proposition 2016/17:183 (pdf, 308 kB)

Föredragningslista 2016/17:107

Föredragningslista 2016/17 : 107 Tisdagen den 9 maj 2017 Kl. 13.00 Interpellationssvar (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00) Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 18 och onsdagen den 19 april Meddelande om frågestund 2 Torsdagen den 11 maj

2017-05-09

Föredragningslista 2016/17:107 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2016/17:107 (pdf, 121 kB)

Föredragningslista 2016/17:106

Föredragningslista 2016/17 : 106 Fredagen den 5 maj 2017 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1 2016/17:457 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Natura 2000 på norra Gotland 2 2016/17:480 av Gunilla Nordgren (M) Migrationsverkets anvisningar Ärenden

2017-05-05

Föredragningslista 2016/17:106 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:106 (pdf, 109 kB)

Skrivelse 2016/17:102

Regeringens skrivelse 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2016/17:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig


Utskottsberedning: 2016/17:FiU36 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-05-19

Skrivelse 2016/17:102 (pdf, 1037 kB)