Dokument & lagar (2 053 träffar)

Betänkande 2018/19:FiU7

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-10-18 Debatt: 2018-10-24 Beslut: 2018-10-24

Betänkande 2018/19:FiU7 (pdf, 1047 kB)

Proposition 2018/19:7

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering och volatilitetsjustering för försäkringsföretag


Utskottsberedning: 2018/19:FiU28
Sista motionsdag: 2018-10-31

Proposition 2018/19:4

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden


Utskottsberedning: 2018/19:FiU18
Sista motionsdag: 2018-10-31

Proposition 2018/19:3

Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande


Utskottsberedning: 2018/19:FiU29
Sista motionsdag: 2018-10-31

Betänkande 2018/19:FiU29


Beredning: 2018-11-13 Justering: 2018-11-22

Betänkande 2018/19:FiU19


Betänkande 2018/19:FiU18


Beredning: 2018-11-13 Justering: 2018-11-22

Betänkande 2018/19:FiU16


Beredning: 2018-11-06 Justering: 2018-11-13 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:FiU15


Beredning: 2018-10-23 Justering: 2018-11-06 Debatt: 2018-11-14 Beslut: 2018-11-14

Betänkande 2018/19:FiU14


Beredning: 2018-10-25 Justering: 2018-11-15

Betänkande 2018/19:FiU13


Beredning: 2018-10-23 Justering: 2018-11-13 Debatt: 2018-11-21 Beslut: 2018-11-21

Betänkande 2018/19:FiU12


Beredning: 2018-10-23 Justering: 2018-11-06 Debatt: 2018-11-14 Beslut: 2018-11-14

Betänkande 2018/19:FiU11


Beredning: 2018-12-06 Justering: 2018-12-10

Betänkande 2018/19:FiU10


Beredning: 2018-12-21 Justering: 2018-12-21

Betänkande 2018/19:FiU9


Justering: 2018-10-25 Debatt: 2018-11-07 Beslut: 2018-11-07

Betänkande 2018/19:FiU8


Justering: 2018-10-25 Debatt: 2018-11-07 Beslut: 2018-11-07

Betänkande 2018/19:FiU6


Beredning: 2018-12-06 Justering: 2019-01-24

Betänkande 2018/19:FiU5


Beredning: 2018-12-11 Justering: 2018-12-18