Dokument & lagar (11 549 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM110 KOM (2017) 335

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM110 Direktiv om informationsskyldighet vid :FPM110 gränsöverskridande skatteupplägg och automatiskt utbyte av upplysningar om sådana Finansdepartementet 2017-07-19 Dokumentbeteckning KOM (2017) 335 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU

2017-07-19

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM110 KOM (2017) 335 (doc, 317 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM110 KOM (2017) 335 (pdf, 105 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM109 KOM(2017)320

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM109 Förhandlingsmandat för en 2016/17:FPM109 överenskommelse mellan EU och Ryssland om ett rättsligt ramverk för Nord Stream 2 Miljö- och energidepartementet 2017-07-17 Dokumentbeteckning KOM(2017)320 Rekommendation till rådsbeslut med bemyndigande

2017-07-17

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM109 KOM(2017)320 (doc, 302 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM109 KOM(2017)320 (pdf, 49 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM108 KOM (2017) 329

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM108 Förordning om harmonisering av 2016/17:FPM108 bruttonationalinkomsten Finansdepartementet 2017-07-17 Dokumentbeteckning KOM (2017) 329 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris

2017-07-17

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM108 KOM (2017) 329 (doc, 314 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM108 KOM (2017) 329 (pdf, 86 kB)

Proposition 2016/17:216

Regeringens proposition 2016/17:216 Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt Prop. grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar 2016/17:216 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 juni 2017 Stefan Löfven Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Propositionens

Sista motionsdag: 2017-09-27

Proposition 2016/17:216 (pdf, 1056 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM107 KOM (2017) 278 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM107 Ändringar i kontrolldirektivet för kör- 2016/17:FPM107 och vilotider samt utstationeringsdirektivet Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM (2017) 278 final Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG

2017-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM107 KOM (2017) 278 final (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM107 KOM (2017) 278 final (pdf, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM106 KOM (2017) 280, Utkast

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM106 Direktiv om kompatibla elektroniska 2016/17:FPM106 vägtullsystem Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM (2017) 280 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem

2017-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM106 KOM (2017) 280, Utkast (doc, 86 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM106 KOM (2017) 280, Utkast (pdf, 107 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM105 KOM(2017) 282

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105 Ändring av direktiv om användning av 2016/17:FPM105 hyrda fordon för godstransporter på väg Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM(2017) 282 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning

2017-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM105 KOM(2017) 282 (doc, 74 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM105 KOM(2017) 282 (pdf, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM104 KOM(2017) 281

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM104 Ändringar av EU:s tillstånds- och 2016/17:FPM104 godsförordningar Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM(2017) 281 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning

2017-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM104 KOM(2017) 281 (doc, 104 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM104 KOM(2017) 281 (pdf, 149 kB)

Proposition 2016/17:217

Regeringens proposition 2016/17:217 Genomförande av ändringar i Prop. förnybartdirektivet – ILUC 2016/17:217 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 juni 2017 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen

Sista motionsdag: 2017-09-27

Proposition 2016/17:217 (pdf, 928 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM103 KOM(2017) 277

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM103 Förordningarna om kör- och vilotider 2016/17:FPM103 och färdskrivare Näringsdepartementet 2017-07-04 Dokumentbeteckning KOM(2017) 277 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav

2017-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM103 KOM(2017) 277 (doc, 86 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM103 KOM(2017) 277 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM100 KOM(2017) 262

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM100 Förslag till förordning om en europeisk 2016/17:FPM100 solidaritetskår Utbildningsdepartementet 2017-07-04 Dokumentbeteckning KOM(2017) 262 Meddelande från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén

2017-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM100 KOM(2017) 262 (doc, 112 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM100 KOM(2017) 262 (pdf, 86 kB)

Proposition 2016/17:198

Regeringens proposition 2016/17:198 Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk Prop. bearbetning och lagring 2016/17:198 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 juni 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga

Sista motionsdag: 2017-09-27

Proposition 2016/17:198 (pdf, 352 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM102 KOM(2017) 291, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM102 Diskussionsunderlag om en fördjupad 2016/17:FPM102 ekonomisk och monetär union Finansdepartementet 2017-07-04 Dokumentbeteckning KOM(2017) 291 Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57,

2017-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM102 KOM(2017) 291, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44 (doc, 334 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM102 KOM(2017) 291, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44 (pdf, 109 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM101 KOM(2017)275, KOM(2017)276

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM101 Eurovinjettdirektivet 2016/17:FPM101 Näringsdepartementet 2017-07-03 Dokumentbeteckning KOM(2017)275 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer. KOM(2017)276 Förslag

2017-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM101 KOM(2017)275, KOM(2017)276 (doc, 111 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM101 KOM(2017)275, KOM(2017)276 (pdf, 119 kB)

Skrivelse 2016/17:196

Regeringens skrivelse 2016/17:196 Sveriges samlade politik för internationell civil Skr. och militär krishantering 2016/17:196 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2017 Morgan Johansson Isabella Lövin (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Sista motionsdag: 2017-09-27

Skrivelse 2016/17:196 (pdf, 432 kB)

Skrivelse 2016/17:213

Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Skr. 2016/17:213 Regeringens skrivelse 2016/17:213 Nationell strategi för samhällets informations- Skr. och cybersäkerhet 2016/17:213 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2017 Morgan Johansson Anders


Utskottsberedning: Försvarsutskottet Sista motionsdag: 2017-09-27

Skrivelse 2016/17:213 (pdf, 597 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM99 KOM(2017) 238 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM99 Mandat för EU att förhandla En 2016/17:FPM99 konvention om verkställighet av medlingsöverenskommelser Justitiedepartementet 2017-06-29 Dokumentbeteckning KOM(2017) 238 slutlig Rekommendation till rådsbeslut om bemyndigande att inleda förhandlingar

2017-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM99 KOM(2017) 238 slutlig (doc, 70 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM99 KOM(2017) 238 slutlig (pdf, 57 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM98 KOM (2017) 279

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM98 MRV CO2 tunga fordon 2016/17:FPM98 Miljö- och energidepartementet 2017-06-29 Dokumentbeteckning KOM (2017) 279 EP och rådets förordning om övervakning och rapportering av CO2-utsläpp och bränsleförbrukning från nya tunga fordon Sammanfattning Kommissionen

2017-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM98 KOM (2017) 279 (doc, 308 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM98 KOM (2017) 279 (pdf, 54 kB)

Proposition 2016/17:215

Sveriges sjöterritorium och maritima zoner Regeringens proposition 2016/17:215 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner Prop. 2016/17:215 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2017 Morgan Johansson Isabella Lövin (Utrikesdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: UU
Sista motionsdag: 2017-09-27

Proposition 2016/17:215 (pdf, 8134 kB)

Proposition 2016/17:214

Regeringens proposition 2016/17:214 Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter Prop. med barn i sexuellt syfte 2016/17:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2017 Morgan Johansson Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga

Sista motionsdag: 2017-09-27

Proposition 2016/17:214 (pdf, 478 kB)