Dokument & lagar (35 523 träffar)

Proposition 2016/17:153

Regeringens proposition 2016/17:153 Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad Prop. information, kontroll och uppföljning 2016/17:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2017 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: SoU
Sista motionsdag: 2017-04-12

Proposition 2016/17:153 (pdf, 683 kB)

Proposition 2016/17:145

Regeringens proposition 2016/17:145 Vissa frågor om läkemedelsregistret Prop. 2016/17:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2017 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag om att


Utskottsberedning: SoU
Sista motionsdag: 2017-04-12

Proposition 2016/17:145 (pdf, 556 kB)

Proposition 2016/17:142

Regeringens proposition 2016/17:142 Skatteförslag med anledning av Prop. energiöverenskommelsen 2016/17:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt ramöverenskommelsen

Sista motionsdag: 2017-04-12

Proposition 2016/17:142 (pdf, 524 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1098 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00674/I Arbetsmarknadsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1098 av Tina Ghasemi (M) Samhällsorientering för nyanlända Tina Ghasemi har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att se till att alla nyanlända informeras om demokratiska värderingar, mänskliga fri-

Svarsdatum: 2017-03-28 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1098 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1070 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00650/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1070 av Annika Qarlsson (C) Nya villkor för nystartsjobben Annika Qarlsson har frågat mig om de nya reglerna för nystartsjobb även ska omfatta anställningsavtal som har ingåtts före

Svarsdatum: 2017-03-28 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1070 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1063 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/01261/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1063 av Betty Malmberg (M) Övningskörning under studier Betty Malmberg har frågat mig om på vilket sätt jag ämnar se till att kvaliteten och kompetensen hos fordonsprogrammets elever inte

Svarsdatum: 2017-03-28 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1063 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1060 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/01367/UF Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1060 av Cassandra Sundin (SD) Nordisk forskning inom välfärd för unga Cassandra Sundin har frågat utrikesministern om hon och regeringen avser att ta initiativ till forskning om välfärd för

Svarsdatum: 2017-03-28 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1060 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1080 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02196/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1080 av Erik Ottoson (M) Kostnaderna för Ostlänken Erik Ottoson har frågat mig om jag ämnar ta några initiativ till att djupare analysera anledningarna till de stora kostnadsökningarna för Ostlänken. Erik

Svarsdatum: 2017-03-27 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1080 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1078 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02195/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1078 av Sten Bergheden (M) Tågbärgning Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bärgningsarbetet vid olyckor likt den på Västra stambanan inte ska fördröjas på grund av brister

Svarsdatum: 2017-03-27 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1078 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1048 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1048 av Tina Acketoft (L) Mänskliga rättigheter i Belarus (Vitryssland) Tina Acketoft har frågat mig på vilket sätt jag avser att agera för att förhindra att Vitrysslands regim fortsätter sina övergrepp mot oppositionen. Regeringen följer

Svarsdatum: 2017-03-27 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1048 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1041 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1041 av Tina Acketoft (L) Barnen i Syrien Tina Acketoft har frågat mig på vilket sätt jag avser att utifrån platsen i FN:s säkerhetsråd agera för att hjälpa barnen som nu växer upp drabbade av Syrienkriget. Jag delar helt Tina Acketofts

Svarsdatum: 2017-03-27 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1041 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1040 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1040 av Karin Enström (M) Utrikesministerns möte med chefen för Provstoppsavtalets genomförandeorganisation (CTBTO) Karin Enström har frågat mig vad som diskuterades på mötet med chefen för Provstoppsavtalets genomförandeorganisation

Svarsdatum: 2017-03-27 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1040 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1057 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02579/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1057 av Ellen Juntti (M) Regeringens översyn av barnpornografibrottet Ellen Juntti har frågat mig om översynen av barnpornografibrottet kommer att vara klar under året och när riksdagen kan förvänta

Svarsdatum: 2017-03-24 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1057 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1049 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02545/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1049 av Jenny Petersson (M) Surrogatmoderskap i Sverige Jenny Petersson har frågat mig om jag och regeringen bestämt oss i frågan om surrogatmoderskap och i så fall när regeringen avser att lägga

Svarsdatum: 2017-03-24 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1049 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1046 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02502/POL Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1046 av Cecilia Widegren (M) Rättssäker prövning för alla i Skaraborg Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder och förslag jag och regeringen avser att ta fram för att varje individ ska få en tydlig och rättssäker prövning, när det råder arbetskompetensbrist

Svarsdatum: 2017-03-24 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1046 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1039 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02494/POL Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1039 av Johan Forssell (M) Förändringar i regelverket angående arbetskraftsinvandring Johan Forssell har frågat mig när jag och regeringen avser att tillmötesgå riksdagens tillkännagivande om tilläggsdirektiv rörande arbetskraftsinvandring och ta fram förslag

Svarsdatum: 2017-03-24 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1039 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1036 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02493/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Svar på fråga 2016/17:1036 av Anders Åkesson (C) Integrationsåtgärder i Migrationsverkets uppdrag Anders Åkesson har frågat mig om jag överväger att se över Migrationsverkets uppdrag så att myndigheten kan gynna integration och etablering.

Svarsdatum: 2017-03-24 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1036 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1035 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02534/POL Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1035 av Cecilia Widegren (M) Tillvaratagande av arbetsviljan i Skaraborg Cecilia Widegren har frågat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vilka konkreta åtgärder och förslag regeringen och ansvarig minister avser ta fram för att tillvarata arbetsviljan

Svarsdatum: 2017-03-24 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1035 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1032 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/02448/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1032 av Cecilia Widegren (M) Återtagandeavtal Cecilia Widegren har frågat mig om jag och regeringen avser att initiera en utvärdering av återtagandeavtal, till exempel det mellan Sverige och Afghanistan,

Svarsdatum: 2017-03-24 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1032 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Proposition 2016/17:161

Regeringens proposition 2016/17:161 En försöksverksamhet med branschskolor Prop. 2016/17:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2017 Stefan Löfven Anna Ekström (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till


Utskottsberedning: UbU
Sista motionsdag: 2017-04-07

Proposition 2016/17:161 (pdf, 410 kB)