Dokument & lagar (36 199 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1732 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/06076/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1732 av Lotta Olsson (M) Felaktigt VMA-larm Lotta Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att liknande misstag avseende VMA-larm inte upprepas och för att se till att centrala

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1732 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1731 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/06054/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1731 av Gunilla Nordgren (M) Falsklarm i Stockholms län Gunilla Nordgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att falsklarm undviks och att medborgarna ges snabb, korrekt och tillförlitlig

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1731 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1728 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1728 av Cecilia Widegren (M) En ökning av antalet särskilt utsatta områden Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag och regeringen gör av att antalet särskilt utsatta områden har ökat under de senaste två åren och vilka nya konkreta åtgärder jag anser bör vidtas för att utsatthet, utanförskap

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1728 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1726 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/03035/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1726 av Markus Wiechel (SD) om CSN-bidrag till studier i salafism/wahhabism Markus Wiechel har frågat utbildningsministern om han anser att det är acceptabelt att svenska skattemedel går till

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1726 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1723 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1723 av Caroline Szyber (KD) om säker identifiering Caroline Szyber har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson hur han verkar för att främja framtagandet av rutiner för säker identifiering hos berörda myndigheter i enlighet med förslaget till förordning om användning av SIS (Schengen

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1723 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1708 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/05914/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1708 av Lotta Olsson (M) Åtgärder mot drunkningsolyckor Lotta Olsson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att antalet drunkningsolyckor åter ska minska. Sverige är i flera avseenden ett

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1708 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1706 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1706 av Betty Malmberg (M) Nedlagda våldtäktsanmälningar Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att analysera bakgrunden till den stora mängden våldtäktsärenden som varje dag läggs ned samt, framför allt, hur andelen ska kunna minskas. Förutsättningarna för lagföring

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1706 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1705 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/05877/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1705 av Sten Bergheden (M) SOS Alarms avtal med Sjöräddningssällskapet Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sjöräddningssällskapets avgifter till SOS Alarm inte ska höjas, så

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1705 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1702 av Carl-Oskar Bohlin (M) Seriestölder Carl-Oskar Bohlin har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka den befintliga polisiära verksamhet som finns vid Sveriges utflödeshamnar och för att se över möjligheterna att stärka de legala förutsättningarna för att effektivt

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Carl-Oskar Bohlin (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1679 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2017/ 05705/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1679 av Tobias Billström (M) om Sjöräddningssällskapet Tobias Billström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa en hög sjösäkerhet för det fall att avtalsförhandlingarna med SOS

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Tobias Billström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1679 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1667 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1667 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Polisens bemanning Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig hur polisens bemanning ser ut under en vanlig vecka och vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka tryggheten och och förbättra polisens bemanning under sommarmånaderna. Polismyndighetens

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1667 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1718 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03966/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1718 av Penilla Gunther (KD) Utredningen om donations- och transplantationsfrågor Penilla Gunther har frågat mig hur jag avser att gå vidare med utredningen om donations- och transplantationsfrågor för att

Svarsdatum: 2017-07-19 Frågeställare: Penilla Gunther (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1718 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1716 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03961/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1716 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Skåne som försöksregion för gårdsförsäljning Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att göra Höganäs och Skåne till försöksregion

Svarsdatum: 2017-07-19 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1716 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1707 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03932/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1707 av Cecilia Widegren (M) Språkkrav på hälso- och sjukvården Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag och regeringen gör av huruvida en hårdare skärpning än i andra länder av de språkliga kraven

Svarsdatum: 2017-07-19 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1707 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1717 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00991/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1717 av Hans Wallmark (M) Natos utvärdering av Sveriges försvar Hans Wallmark har frågat mig varför regeringen inte har offentliggjort den utvärdering av det svenska försvaret som Nato gjort inom ramen för PARP

Svarsdatum: 2017-07-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1717 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1701 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04542/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1701 av Hans Wallmark (M) Utbyggnad av E6:an i Skåne Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för en utbyggnad av E6:an i Skåne från tvåfiligt till trefiligt. Den

Svarsdatum: 2017-07-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1701 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1700 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04371/MRT Dnr N2017/04540/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1666 av Nina Lundström (L) Utveckling av preclearance på Arlanda och fråga 2016/17:1700 av Hans Wallmark (M) Ombyggnaden av Arlanda Nina Lundström har frågat mig hur en flygskatt

Svarsdatum: 2017-07-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1700 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1697 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1697 av Lars Beckman (M) Statliga mediers anslutning till det pressetiska systemet Lars Beckman har frågat mig när jag avser att ta initiativ till att se över frågan om de statliga medieföretagens anslutning till det pressetiska systemet. Medieutvecklingen innebär att gränserna mellan olika typer

Svarsdatum: 2017-07-18 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1697 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1666 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/04371/MRT Dnr N2017/04540/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1666 av Nina Lundström (L) Utveckling av preclearance på Arlanda och fråga 2016/17:1700 av Hans Wallmark (M) Ombyggnaden av Arlanda Nina Lundström har frågat mig hur en flygskatt

Svarsdatum: 2017-07-18 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1666 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1725 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04689/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1725 av Sten Bergheden (M) Jägareförbundets allmänna uppdrag Sten Bergheden har frågat mig om jag och regeringen ämnar att göra det allmänna uppdraget till föremål för upphandling, trots juristernas besked

Svarsdatum: 2017-07-14 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1725 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)