Dokument & lagar (35 678 träffar)

Proposition 2016/17:181

Regeringens proposition 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling Prop. 2016/17:181 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 april 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll På grundval av den analys som har gjorts

Sista motionsdag: 2017-05-08

Proposition 2016/17:181 (pdf, 322 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1202 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02635/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1202 av Gunilla Nordgren (M) Extra kostnader i samband med id-kontroller Gunilla Nordgren har frågat mig hur långt regeringen har kommit i sin beredning av kompensation för extra kostnader i samband med id-kontroller

Svarsdatum: 2017-04-21 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1202 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1193 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02592/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1193 av Lars Mejern Larsson (S) Trafikskolor Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att få ordning och reda inom trafikskoleområdet. Grunden för Sveriges trafiksäkerhetsarbete

Svarsdatum: 2017-04-21 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1193 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1181 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02587/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1181 av Johan Hedin (C) Allvarlig fara för den allmänna ordningen eller inre säkerheten Johan Hedin har frågat inrikesministern enligt vilka kriterier statsrådet och regeringen anser att Sverige befinner sig

Svarsdatum: 2017-04-21 Frågeställare: Johan Hedin (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1181 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 42 kB)

Proposition 2016/17:177

Regeringens proposition 2016/17:177 Svenskt deltagande i Europeiska unionens Prop. marina operation (Atalanta) 2016/17:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 april 2017 Stefan Löfven Ann Linde (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: UU
Sista motionsdag: 2017-05-05

Proposition 2016/17:177 (pdf, 330 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1216 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/02289/FST Socialdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1216 av Ellen Juntti (M) Ansvarsfördelningen enligt socialtjänstlagen Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att ändra ansvarsfördelningen enligt socialtjänstlagen för att det ska bli lättare för kommuner att ingripa vid misstanke

Svarsdatum: 2017-04-20 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1216 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 39 kB)

Proposition 2016/17:179

Regeringens proposition 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation Prop. för elcertifikatssystemet 2017 2016/17:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 april 2017 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga

Sista motionsdag: 2017-05-04

Proposition 2016/17:179 (pdf, 969 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1227 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/ 02779/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1227 av Johan Hultberg (M) EU-stöd för utbyggnad av tankstationer för vätgas Johan Hultberg har frågat mig om jag och regeringen bedömer att vätgas är ett intressant alternativ för Sverige, och vilka åtgärder

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1227 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1226 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01799/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1226 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Reduktionsplikt för bensin och diesel samt skattesänkning på biodrivmedel Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat samordnings- och energiministern på vilket sätt statsrådet och regeringen

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1226 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1225 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00970/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1225 av Sten Bergheden (M) Regelverk för småskaliga vattenkraftverk Sten Bergheden har frågat mig när regeringen, i enlighet med tillkänna-givanden och den energipolitiska överenskommelsen, ämnar genomföra

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1225 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1221 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00551/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1221 av Hans Wallmark (M) Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force Hans Wallmark har frågat mig om Sverige kommer att delta i Joint Expeditionary Force, och hur ett sådant deltagande i så fall kommer att

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1221 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1219 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2017/01805/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1219 av Boriana Åberg (M) Smuggling av vapen via posten Boriana Åberg har frågat inrikesministern om vilka åtgärder som han avser att vidta för att stoppa insmuggling av vapen till Sverige via posten. Arbetet inom

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1219 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1218 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1218 av Mikael Cederbratt (M) En polis närmare medborgarna Mikael Cederbratt har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa att polisreformens mål om en polis närmare medborgarna ska förverkligas. Som Mikael Cederbratt nämner är en av utgångspunkterna för

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Mikael Cederbratt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1218 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1215 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01762/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1215 av Jörgen Warborn (M) Sänkt moms på guidning av naturområden Jörgen Warborn har frågat mig vilka effekter på arbetslösheten som den föreslagna mervärdesskatteändringen kommer medföra enligt min bedömning. Syftet

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1215 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1214 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01761/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1214 av Sten Bergheden (M) Höjning av skatten på motorcyklar Sten Bergheden har frågat mig vilka vinster som jag ser med att höja skatten på ett fordon som har små utsläpp och minskar trängseln i trafiken. Frågan

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1214 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1212 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/00812/SV Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1212 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Regeringens arbetslöshetsmål 2020 Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag fortfarande bedömer att regeringen kommer att kunna hålla vallöftet

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1212 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1189 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

A2017/00789/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1189 Moderna beredskapsjobb av Jesper Skalberg Karlsson (M) Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag och regeringen bedömer att målet om 5 000 beredskapsjobb till 2020 kommer att nås.

Svarsdatum: 2017-04-19 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1189 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 39 kB)

Skrivelse 2016/17:101


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2017-05-03

Proposition 2016/17:100

2017 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Stefan Löfven Magdalena


Utskottsberedning: FiU KU
Sista motionsdag: 2017-05-03

Proposition 2016/17:100 (pdf, 4285 kB)

Proposition 2016/17:99

Regeringens proposition 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017 Regeringens proposition 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: FiU
Sista motionsdag: 2017-05-03

Proposition 2016/17:99 (pdf, 646 kB)