Dokument & lagar (36 394 träffar)

Proposition 2017/18:11

Regeringens proposition 2017/18:11 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig Prop. avgift enligt fastighetsmäklarlagen 2017/18:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga

Sista motionsdag: 2017-10-04

Proposition 2017/18:11 (pdf, 318 kB)

Proposition 2017/18:6

Sista motionsdag: 2017-10-04

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1914 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/04966/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1914 av Andreas Carlson (KD) Försäkringskassans allt hårdare bedömning av LSS- stöd Andreas Carlson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att återupprätta LSS och ge personer med

Svarsdatum: 2017-09-19 Frågeställare: Andreas Carlson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1914 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1909 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/07150/POL Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1909 av Markus Wiechel (SD) Hantering av asylärenden från Finland Markus Wiechel har frågat mig hur jag hanterar utvecklingen med migranter som kommer från Finland och om jag avser verka för några generella

Svarsdatum: 2017-09-19 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1909 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 40 kB)

Proposition 2017/18:10

Sista motionsdag: 2017-10-04

Proposition 2017/18:9

Regeringens proposition 2017/18:9 Skolstart vid sex års ålder Prop. 2017/18:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Gustav Fridolin (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag

Sista motionsdag: 2017-10-04

Proposition 2017/18:9 (pdf, 807 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1916 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1916 av Lotta Finstorp (M) Situationen i Burma Lotta Finstorp har frågat mig huruvida jag och regeringen avser vidta åtgärder i FN:s säkerhetsråd för att bidra till fred och säkerhet i Myanmar och i så fall hur. Jag delar fullständigt

Svarsdatum: 2017-09-15 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1916 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1877 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/05484/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1877 av Sten Bergheden (M) Kemikalieinspektionens förbud mot växtskyddsmedlet Stomp Sten Bergheden har frågat mig om vilka åtgärder som jag avser att vidta för att det ska finnas fungerande växtskyddsmedel för

Svarsdatum: 2017-09-15 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1877 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 54 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1876 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/05476/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1876 av Saila Quicklund (M) Tvångsinlösen av skog Saila Quicklund har frågat mig hur jag ser på tvångsinlösen av skogsbestånd samt äganderätten för skogsägare. Jag vill inleda med att säga att skogsbruket är

Svarsdatum: 2017-09-15 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1876 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 34 kB)

Proposition 2017/18:15

Regeringens proposition 2017/18:15 Ändringar i konkurrenslagen Prop. 2017/18:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: NU
Sista motionsdag: 2017-09-29

Proposition 2017/18:15 (pdf, 564 kB)

Proposition 2017/18:14

Regeringens proposition 2017/18:14 Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala Prop. 2017/18:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Anna Ekström (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition

Sista motionsdag: 2017-09-29

Proposition 2017/18:14 (pdf, 730 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1873 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/05464/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1873 av Maria Malmer Stenergard (M) Förbud mot ålfiske i Östersjön Maria Malmer Stenergard har frågat mig hur jag och regeringen avser att agera för att stoppa kommissionens förslag om ett totalt ålfiskeförbud

Svarsdatum: 2017-09-14 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1873 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1868 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05073/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1868 av Nina Lundström (L) Kvarkentrafiken Nina Lundström har frågat mig om vilka åtgärder som jag avser att vidta för att Kvarkentrafiken ska kunna utvecklas. En utgångspunkt för den svenska transportpolitiken

Svarsdatum: 2017-09-14 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1868 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1867 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/02098/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1867 av Maria Weimer (L) Omlokaliseringen av Strålsäkerhetsmyndigheten Maria Weimer har frågat mig om jag och regeringen beaktat frågan om hur en flytt av Strålsäkerhetsmyndigheten påverkar myndighetens säkerhetskompetens,

Svarsdatum: 2017-09-14 Frågeställare: Maria Weimer (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1867 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1862 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/03466/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1862 av Ann-Britt Åsebol (M) Undervisningskvaliteten i skolan Ann-Britt Åsebol har frågat mig hur jag avser säkerställa att samtliga elever i svenska skolor får en likvärdig och bra undervisningskvalitet som

Svarsdatum: 2017-09-14 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1862 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1860 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/03347/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1860 av Maria Malmer Stenergard (M) Kronofogdens handläggningstider Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa en effektiv och rättssäker medelshantering

Svarsdatum: 2017-09-14 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1860 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1859 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01182/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1859 av Hans Wallmark (M) Konventionen om förbud mot kärnvapen Hans Wallmark har frågat mig vilka signaler jag har fått från Nato och enskilda Natoländer om hur de ser på konventionens påverkan på nuvarande och

Svarsdatum: 2017-09-14 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1859 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1898 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1898 av Sten Bergheden (M) Biståndet till Nordkorea Sven Bergheden har frågat mig vilka åtgärder som jag avser vidta för att stoppa det svenska ekonomiska stödet till Nordkorea samt kräva att landet betalar sin skuld till den svenska

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1898 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 53 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1897 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05585/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1897 av Sten Bergheden (M) Transporter av spannmål Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se över regelverket och ta initiativ till att införa en tillfällig dispens från kör-

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1897 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1896 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga av 2016/17:1896 av Sofia Arkelsten (M) Sveriges bistånd till Kambodja Sofia Arkelsten har frågat mig på vilka sätt det svenska biståndet till Kambodja kommer att förändras, och vilka nya krav som kommer att ställas på Kambodja. Det är med

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1896 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 43 kB)