Dokument & lagar (13 091 träffar)

Kommittéberättelse :UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2017-05-24

Proposition 2016/17:193

Sista motionsdag: 2017-06-13

Proposition 2016/17:191

Regeringens proposition 2016/17:191 Tydligare befogenheter för polisen när beslut Prop. om avvisning eller utvisning verkställs 2016/17:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: SfU
Sista motionsdag: 2017-06-02

Proposition 2016/17:191 (pdf, 339 kB)

Proposition 2016/17:190

Regeringens proposition 2016/17:190 Rätt att fullfölja introduktionsprogram i Prop. gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun 2016/17:190 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj 2017 Stefan Löfven Anna Ekström (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:UbU25
Sista motionsdag: 2017-06-02

Proposition 2016/17:190 (pdf, 381 kB)

Proposition 2016/17:188

Regeringens proposition 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för Prop. funktionshinderspolitiken 2016/17:188 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5
Sista motionsdag: 2017-06-02

Proposition 2016/17:188 (pdf, 807 kB)

Proposition 2016/17:185

Regeringens proposition 2016/17:185 En tidsbegränsad vapenamnesti 2018 Prop. 2016/17:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att en ny tidsbegränsad


Utskottsberedning: 2016/17:JuU32
Sista motionsdag: 2017-05-31

Proposition 2016/17:185 (pdf, 467 kB)

Proposition 2016/17:187

Regeringens proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Prop. Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad 2016/17:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:NU25
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-05-26

Proposition 2016/17:187 (pdf, 188 kB)

Skrivelse 2016/17:184

Regeringens skrivelse 2016/17:184 Riksrevisionens rapport om statens Skr. bolagsinnehav 2016/17:184 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat regeringens


Utskottsberedning: Näringsutskottet Sista motionsdag: 2017-05-26

Skrivelse 2016/17:184 (pdf, 1017 kB)

Skrivelse 2016/17:160

Regeringens skrivelse 2016/17:160 Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av Skr. krigsmateriel 2016/17:160 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Sista motionsdag: 2017-05-26

Skrivelse 2016/17:160 (pdf, 1006 kB)

Proposition 2016/17:186

Regeringens proposition 2016/17:186 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad Prop. bestämmelse i inhämtningslagen 2016/17:186 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Inhämtningslagen


Utskottsberedning: 2016/17:JuU28
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-05-24

Proposition 2016/17:186 (pdf, 312 kB)

Proposition 2016/17:183

Regeringens proposition 2016/17:183 Ändringar i fiskelagen Prop. 2016/17:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Sven-Erik Bucht (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ändringar i fiskelagen (1993:787).


Utskottsberedning: 2017/18:MJU3
Sista motionsdag: 2017-05-24

Proposition 2016/17:183 (pdf, 308 kB)

Skrivelse 2016/17:102

Regeringens skrivelse 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2016/17:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig


Utskottsberedning: 2016/17:FiU36 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-05-19

Skrivelse 2016/17:102 (pdf, 1037 kB)

Proposition 2016/17:182

Regeringens proposition 2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheterna Prop. att använda drönare 2016/17:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 april 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:JuU31
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2017-05-18

Proposition 2016/17:182 (pdf, 285 kB)

Kommittéberättelse 2017:JuG uppdraget, se dnr Ju2017/03958/LP

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ju 2017:G) Beteckning : Ju 2017:G Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-05-04 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-05-02 Direktiv för uppdraget,

2017-05-02

Kommittéberättelse 2017:Ju09 utredningen, se dir. 2017:45

Utredningen om åtgärder för ett effektivare återvändande och motverkande av missbruk av resehandlingar (Ju 2017:09) Beteckning : Ju 2017:09 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-05-12 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen,

2017-04-27

Kommittéberättelse 2017:S05 utredningen, se dir. 2017:43

Utredningen om Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården (S 2017:05) Beteckning : S 2017:05 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-05-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:

2017-04-27

Kommittéberättelse 2017:U05 utredningen, se dir. 2017:46

Utredningen om styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten (U 2017:05) Beteckning : U 2017:05 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-05-23 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:46 Lokal : Utredningen

2017-04-27

Kommittéberättelse 2017:S04 utredningen, se dir. 2017:44

Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04) Beteckning : S 2017:04 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-05-05 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:44 Lokal :

2017-04-27

Kommittéberättelse 2017:Fö03 utredningen, se dir. 2017:42

Utredningen Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (Fö 2017:03) Beteckning : Fö 2017:03 Departement : Försvarsdepartementet Senast ändrad : 2017-05-17 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27 Direktiv för utredningen, se

2017-04-27

Kommittéberättelse 2017:A01 utredningen, se dir. 2017:41

Utredningen om flexiblare insatser (exempelvis flexjobb) för att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete (A 2017:01) Beteckning : A 2017:01 Departement : Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad : 2017-04-28 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens

2017-04-27