Dokument & lagar (16 376 träffar)

Proposition 2016/17:215

2017-06-28

Protokoll 2016/17:132

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:132 Tisdagen den 27 juni Kl.  9.00–12.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Jeff Ahl (SD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juli, varigenom

2017-06-27

Protokoll 2016/17:132 (pdf, 671 kB)

Proposition 2016/17:214

Regeringens proposition 2016/17:214 Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter Prop. med barn i sexuellt syfte 2016/17:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2017 Morgan Johansson Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga

Sista motionsdag: 2017-09-27

Proposition 2016/17:214 (pdf, 478 kB)

Skrivelse 2016/17:211

Regeringens skrivelse 2016/17:211 Redovisning av fördelning av medel från Skr. Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016 2016/17:211 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2017 Morgan Johansson Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:SoU6 Sista motionsdag: 2017-09-20

Skrivelse 2016/17:211 (pdf, 3527 kB)

Proposition 2016/17:210

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det ekonomiska partnerskapssavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan. Förhandlingarna om ett ekonomiskt partnerskapavtal inleddes i juni 2002 och

Sista motionsdag: 2017-09-27

Proposition 2016/17:210 (pdf, 29538 kB)

Proposition 2016/17:209

Regeringens proposition 2016/17:209 En utvidgad möjlighet till uteslutning av Prop. advokater 2016/17:209 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2017 Morgan Johansson Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen

Sista motionsdag: 2017-09-27

Proposition 2016/17:209 (pdf, 389 kB)

Protokoll 2016/17:131

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:131 Måndagen den 26 juni Kl.  11.00–12.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollen för den 2 och 7 juni justerades. § 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Maria Abrahamsson (M) avsagt sig uppdraget

2017-06-26

Protokoll 2016/17:131 (pdf, 580 kB)

Proposition 2016/17:212

Regeringens proposition 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av Prop. uppehållstillstånd när arbetsgivaren 2016/17:212 självmant har avhjälpt brister Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2017 Morgan Johansson Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: SfU
Sista motionsdag: 2017-09-20

Proposition 2016/17:212 (pdf, 353 kB)

Protokoll 2016/17:130

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:130 Onsdagen den 21 juni Kl.  09.00–12.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Avsägelse Talmannen meddelade att Runar Filper (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant konstitutionsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan om

2017-06-21

Protokoll 2016/17:130 (pdf, 604 kB)

Protokoll 2016/17:129

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:129 Tisdagen den 20 juni Kl.  09.00–16.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Motioner 2016/17:3754 och 3755 till socialutskottet  § 2  Ärenden för bordläggning Följande

2017-06-20

Protokoll 2016/17:129 (pdf, 982 kB)

Proposition 2016/17:208

Regeringens proposition 2016/17:208 Några frågor om offentlighet och sekretess Prop. 2016/17:208 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 juni 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Myndigheter och


Utskottsberedning: KU
Sista motionsdag: 2017-09-20

Proposition 2016/17:208 (pdf, 1246 kB)

Proposition 2016/17:207

Regeringens proposition 2016/17:207 Tillsyn över vissa installationer för alternativa Prop. drivmedel 2016/17:207 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 juni 2017 Stefan Löfven Anna Johansson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I

Sista motionsdag: 2017-09-20

Proposition 2016/17:207 (pdf, 298 kB)

Skrivelse 2016/17:140

2017 års redogörelse för företag med statligt ägande Regeringens skrivelse 2016/17:140 2017 års redogörelse för företag med statligt Skr. ägande 2016/17:140 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 juni 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: Näringsutskottet Sista motionsdag: 2017-09-20

Skrivelse 2016/17:140 (pdf, 4753 kB)

Protokoll 2016/17:128

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:128 Måndagen den 19 juni Kl.  11.00–19.44 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Ulrika Karlsson i Uppsala (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 19 juni, varigenom

2017-06-19

Protokoll 2016/17:128 (pdf, 1099 kB)

Protokoll 2016/17:127

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:127 Fredagen den 16 juni Kl.  09.00–10.40 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollen för den 29–31 maj samt för den 1 juni justerades. § 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Berit Högman (S) avsagt

2017-06-16

Protokoll 2016/17:127 (pdf, 440 kB)

Protokoll 2016/17:126

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:126 Torsdagen den 15 juni Kl.  12.00–20.30 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Beatrice Ask (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan

2017-06-15

Protokoll 2016/17:126 (pdf, 1115 kB)

Skrivelse 2016/17:189


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2017-09-20

Protokoll 2016/17:125

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:125 Onsdagen den 14 juni Kl.  9.00–19.29 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. Välkomsthälsning Anf.  1  TALMANNEN: First of all, I would like to say warmly welcome to the speaker of the Parliament of Cyprus, Demetris Syllouris. You are most welcome

2017-06-14

Protokoll 2016/17:125 (pdf, 1053 kB)

Proposition 2016/17:204

Regeringens proposition 2016/17:204 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för Prop. forskning om vad arv och miljö betyder för 2016/17:204 människors hälsa Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juni 2017 Stefan Löven Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Propositionens

Sista motionsdag: 2017-09-20

Proposition 2016/17:204 (pdf, 227 kB)

Protokoll 2016/17:124

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:124 Tisdagen den 13 juni Kl.  13.00–15.57        18.00–19.19 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Anmälan om ersättare för statsråd Förste vice talmannen anmälde att Stefan Nilsson (MP) skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Per Bolund

2017-06-13

Protokoll 2016/17:124 (pdf, 643 kB)