Dokument & lagar (16 436 träffar)

Protokoll 2017/18:21

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:21 Fredagen den 20 oktober Kl.  09.00–10.05 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 29 september justerades. § 2  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 19–20 oktober Talmannen

2017-10-20

Protokoll 2017/18:21 (pdf, 394 kB)

Protokoll 2017/18:20

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:20 Torsdagen den 19 oktober Kl.  12.00–12.45        14.00–15.23 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 september justerades. § 2  Avsägelse Talmannen meddelade att Johan Andersson (S) avsagt

2017-10-19

Protokoll 2017/18:20 (pdf, 523 kB)

Proposition 2017/18:28

Regeringens proposition 2017/18:28 Höjd beskattning av sparande på Prop. investeringssparkonto och i kapitalförsäkring 2017/18:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2017 Ylva Johansson Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: SkU
Sista motionsdag: 2017-11-03

Proposition 2017/18:28 (pdf, 239 kB)

Protokoll 2017/18:19

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:19 Onsdagen den 18 oktober Kl.  09.00–10.02        16.00–16.03 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Björn Wiechel som ledamot i EU-nämnden. Tredje

2017-10-18

Protokoll 2017/18:19 (pdf, 393 kB)

Protokoll 2017/18:18

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:18 Tisdagen den 17 oktober Kl.  13.00–15.54        18.00–18.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollen för den 26 och 27 september justerades. § 2  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Moa-Lisa

2017-10-17

Protokoll 2017/18:18 (pdf, 417 kB)

Protokoll 2017/18:17

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:17 Fredagen den 13 oktober Kl.  09.00–09.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 september justerades. § 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Katarina Köhler

2017-10-13

Protokoll 2017/18:17 (pdf, 445 kB)

Protokoll 2017/18:16

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:16 Torsdagen den 12 oktober Kl.  14.00–15.06 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 september justerades. § 2  Ärende för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2017/18:26

2017-10-12

Protokoll 2017/18:16 (pdf, 330 kB)

Protokoll 2017/18:15

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:15 Onsdagen den 11 oktober Kl.  9.00–12.16 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Val av förste vice talman Anf.  1  TOBIAS BILLSTRÖM (M): Herr talman! Riksdagsledamöter! Allianspartierna Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna

2017-10-11

Protokoll 2017/18:15 (pdf, 520 kB)

Proposition 2017/18:26

Regeringens proposition 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff Prop. för de grova brotten 2017/18:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:JuU8
Sista motionsdag: 2017-10-26

Proposition 2017/18:26 (pdf, 533 kB)

Protokoll 2017/18:14

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:14 Tisdagen den 10 oktober Kl.  13.00–13.46 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollen för den 12–15 och 19 september justerades. § 2  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Wiwi-Anne Johansson (V) avsagt

2017-10-10

Protokoll 2017/18:14 (pdf, 289 kB)

Proposition 2017/18:20

Regeringens proposition 2017/18:20 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina Prop. 2017/18:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: SkU
Sista motionsdag: 2017-10-25

Proposition 2017/18:20 (pdf, 514 kB)

Proposition 2017/18:8

Regeringens proposition 2017/18:8 Justering av den utvidgade Prop. fåmansföretagsdefinitionen 2017/18:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:SkU4
Sista motionsdag: 2017-10-25

Proposition 2017/18:8 (pdf, 227 kB)

Proposition 2017/18:24

Regeringens proposition 2017/18:24 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv Prop. 2017/18:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2017 Stefan Löfven Gustav Fridolin (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:UbU9
Sista motionsdag: 2017-10-25

Proposition 2017/18:24 (pdf, 484 kB)

Proposition 2017/18:25

Regeringens proposition 2017/18:25 Genomförande av ändringar i Prop. dricksvattendirektivet 2017/18:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2017 Stefan Löfven Tomas Eneroth (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU7
Sista motionsdag: 2017-10-25

Proposition 2017/18:25 (pdf, 998 kB)

Skrivelse 2017/18:21

Regeringens skrivelse 2017/18:21 Riksrevisionens rapport om pensionssystemets Skr. årsredovisning 2017/18:21 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 september 2017 Stefan Löfven Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: Socialförsäkringsutskottet Sista motionsdag: 2017-10-25

Skrivelse 2017/18:21 (pdf, 1586 kB)

Proposition 2017/18:19

Regeringens proposition 2017/18:19 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet Prop. 2017/18:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2017 Stefan Löfven Åsa Regnér (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2017/18:SoU12
Sista motionsdag: 2017-10-25

Proposition 2017/18:19 (pdf, 406 kB)

Protokoll 2017/18:13

§ 1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:8 Till riksdagen Interpellation 2017/18:8 Det ökade ekonomiska stödet till solceller av Johan Hultberg (M) Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 17 oktober 2017. Statsrådet har inte möjlighet

2017-09-29

Protokoll 2017/18:13 (pdf, 286 kB)

Protokoll 2017/18:12

§ 1  Val av ledamöter och suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation Val av 20 ledamöter och 20 suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation företogs. Sedan de från valberedningen inkomna gemensamma listorna godkänts av kammaren befanns följande personer valda till ledamöter respektive suppleanter i Nordiska

2017-09-28

Protokoll 2017/18:12 (pdf, 447 kB)

Skrivelse 2017/18:13

Regeringens skrivelse 2017/18:13 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets Skr. underhåll av vägar 2017/18:13 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 september 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2017/18:TU1 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-10-13

Skrivelse 2017/18:13 (pdf, 3326 kB)

Protokoll 2017/18:11

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 7 september justerades. § 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Teres Lindberg

2017-09-27

Protokoll 2017/18:11 (pdf, 407 kB)