Dokument & lagar (16 335 träffar)

Proposition 2016/17:193

Sista motionsdag: 2017-06-13

Protokoll 2016/17:114

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:114 Fredagen den 19 maj Kl. 09.00–10.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Avsägelse Andre vice t almannen meddelade att Carin Jämtin ( S ) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 29 maj 2017. Kammaren

2017-05-19

Protokoll 2016/17:114 (pdf, 472 kB)

Protokoll 2016/17:113

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:113 Torsdagen den 18 maj Kl. 12.00–16.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 27 och 28 april justerades. § 2 Anmälan om ändrad partibeteckning Från Patrick Reslow hade följande skrivelse

2017-05-18

Protokoll 2016/17:113 (pdf, 801 kB)

Proposition 2016/17:191

Regeringens proposition 2016/17:191 Tydligare befogenheter för polisen när beslut Prop. om avvisning eller utvisning verkställs 2016/17:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: SfU
Sista motionsdag: 2017-06-02

Proposition 2016/17:191 (pdf, 339 kB)

Proposition 2016/17:190

Regeringens proposition 2016/17:190 Rätt att fullfölja introduktionsprogram i Prop. gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun 2016/17:190 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj 2017 Stefan Löfven Anna Ekström (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:UbU25
Sista motionsdag: 2017-06-02

Proposition 2016/17:190 (pdf, 381 kB)

Proposition 2016/17:188

Regeringens proposition 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för Prop. funktionshinderspolitiken 2016/17:188 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5
Sista motionsdag: 2017-06-02

Proposition 2016/17:188 (pdf, 807 kB)

Protokoll 2016/17:112

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:112 Onsdagen den 17 maj Kl. 09.00–14.01 16.00–16.17 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Val av justitieombudsman Följande skrivelse hade kommit in: Till riksdagen Konstitutionsutskottet har berett frågan om omval av justitieombudsmannen

2017-05-17

Protokoll 2016/17:112 (pdf, 865 kB)

Protokoll 2016/17:111

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:111 Tisdagen den 16 maj Kl. 13.00–14.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 25 och 26 april justerades. § 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade

2017-05-16

Protokoll 2016/17:111 (pdf, 353 kB)

Proposition 2016/17:185

Regeringens proposition 2016/17:185 En tidsbegränsad vapenamnesti 2018 Prop. 2016/17:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att en ny tidsbegränsad


Utskottsberedning: 2016/17:JuU32
Sista motionsdag: 2017-05-31

Proposition 2016/17:185 (pdf, 467 kB)

Protokoll 2016/17:110

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:110 Fredagen den 12 maj Kl. 09.00–11.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Aktuell debatt om klimatförändringar Anf. 1 Statsrådet ISABELLA LÖVIN (MP): Fru talman! Larmrapporterna om klimatförändringarna duggar tätt. År 2014 var

2017-05-12

Protokoll 2016/17:110 (pdf, 434 kB)

Protokoll 2016/17:109

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:109 Torsdagen den 11 maj Kl. 12.00–15.22 16.00–16.06 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 20 och 21 april justerades. § 2 Anmälan om subsidiaritetsprövningar Förste vice talmannen

2017-05-11

Protokoll 2016/17:109 (pdf, 858 kB)

Proposition 2016/17:187

Regeringens proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Prop. Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad 2016/17:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:NU25
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-05-26

Proposition 2016/17:187 (pdf, 188 kB)

Skrivelse 2016/17:184

Regeringens skrivelse 2016/17:184 Riksrevisionens rapport om statens Skr. bolagsinnehav 2016/17:184 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat regeringens


Utskottsberedning: Näringsutskottet Sista motionsdag: 2017-05-26

Skrivelse 2016/17:184 (pdf, 1017 kB)

Protokoll 2016/17:108

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:108 Onsdagen den 10 maj Kl. 09.00–15.20 16.00–16.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Meddelande om aktuell debatt om klimatförändringar Talmannen meddelade att på begäran av Miljöpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om klimatförändringar

2017-05-10

Protokoll 2016/17:108 (pdf, 697 kB)

Skrivelse 2016/17:160

Regeringens skrivelse 2016/17:160 Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av Skr. krigsmateriel 2016/17:160 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Sista motionsdag: 2017-05-26

Skrivelse 2016/17:160 (pdf, 1006 kB)

Protokoll 2016/17:107

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:107 Tisdagen den 9 maj Kl. 13.00–15.53 18.00–20.14 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 18 och 19 april justerades. § 2 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att

2017-05-09

Protokoll 2016/17:107 (pdf, 368 kB)

Proposition 2016/17:186

Regeringens proposition 2016/17:186 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad Prop. bestämmelse i inhämtningslagen 2016/17:186 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Inhämtningslagen


Utskottsberedning: 2016/17:JuU28
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-05-24

Proposition 2016/17:186 (pdf, 312 kB)

Proposition 2016/17:183

Regeringens proposition 2016/17:183 Ändringar i fiskelagen Prop. 2016/17:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2017 Stefan Löfven Sven-Erik Bucht (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ändringar i fiskelagen (1993:787).


Utskottsberedning: 2017/18:MJU3
Sista motionsdag: 2017-05-24

Proposition 2016/17:183 (pdf, 308 kB)

Protokoll 2016/17:106

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:106 Fredagen den 5 maj Kl. 09.00–11.06 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:457 Till riksdagen Interpellation 201 6 /1 7 : 457 Natura

2017-05-05

Protokoll 2016/17:106 (pdf, 473 kB)

Protokoll 2016/17:105

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:105 Torsdagen den 4 maj Kl. 12.00–18.43 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om ersättare Talmannen anmälde att Björn Rubenson (KD) inträtt som ersättare för Annika Eclund (KD) under tiden för hennes ledighet den 3 maj–1 november. § 2 Avsägelse Talmannen

2017-05-04

Protokoll 2016/17:105 (pdf, 1003 kB)