Dokument & lagar (16 552 träffar)

Protokoll 2017/18:74

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:74 Fredagen den 16 februari Kl.  09.00–11.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 januari justerades.  2  Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet

2018-02-16

Protokoll 2017/18:74 (pdf, 281 kB)

Protokoll 2017/18:73

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:73 Torsdagen den 15 februari Kl.  12.00–16.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 januari justerades.  2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation

2018-02-15

Protokoll 2017/18:73 (pdf, 484 kB)

Proposition 2017/18:94

Ny strålskyddslag Regeringens proposition 2017/18:94 Ny strålskyddslag Prop. 2017/18:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 februari 2018 Stefan Löfven Karolina Skog (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:FöU11
Sista motionsdag: 2018-03-01

Proposition 2017/18:94 (pdf, 2358 kB)

Skrivelse 2017/18:79

Regeringens skrivelse 2017/18:79 Riksrevisionens rapport om regionala skillnader Skr. i effekter av Arbetsförmedlingens 2017/18:79 arbetsmarknadsutbildning Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 februari 2018 Stefan Löfven Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 2017/18:AU15 Sista motionsdag: 2018-03-05

Skrivelse 2017/18:79 (pdf, 1009 kB)

Protokoll 2017/18:72

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:72 Onsdagen den 14 februari Kl.  09.00–14.59 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. Välkomsthälsning Anf.  1  TALMANNEN: Innan vi inleder debatten vill jag välkomna representanterna för den diplomatiska kåren till den utrikespolitiska debatten.

2018-02-14

Protokoll 2017/18:72 (pdf, 675 kB)

Protokoll 2017/18:71

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:71 Tisdagen den 13 februari Kl.  13.00–15.58        18.00–18.30 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 23 januari justerades.  2  Meddelande om statsministerns frågestund Tredje vice talmannen

2018-02-13

Protokoll 2017/18:71 (pdf, 714 kB)

Skrivelse 2017/18:97

Återkallelse av proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti


Utskottsberedning: Sista motionsdag: 2018-02-21

Proposition 2017/18:92

Regeringens proposition 2017/18:92 Förstärkt följerätt Prop. 2017/18:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 februari 2018 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll När ett exemplar av ett originalkonstverk


Utskottsberedning: NU
Sista motionsdag: 2018-02-28

Proposition 2017/18:92 (pdf, 484 kB)

Proposition 2017/18:88

Regeringens proposition 2017/18:88 Ordförandeskapet i domstol vid kollegial Prop. handläggning 2017/18:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 februari 2018 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll För


Utskottsberedning: 2017/18:JuU27
Sista motionsdag: 2018-02-28

Proposition 2017/18:88 (pdf, 1147 kB)

Protokoll 2017/18:70

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:70 Fredagen den 9 februari Kl.  9.00–10.35 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 januari justerades.  2  Anmälan om faktapromemoria Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria

2018-02-09

Protokoll 2017/18:70 (pdf, 337 kB)

Protokoll 2017/18:69

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:69 Torsdagen den 8 februari Kl.  14.00–15.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Frågestund Anf.  1  FÖRSTE VICE TALMANNEN: Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson,

2018-02-08

Protokoll 2017/18:69 (pdf, 352 kB)

Protokoll 2017/18:68

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:68 Onsdagen den 7 februari Kl.  09.00–13.39        16.00–16.14 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 17 januari justerades.  2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades

2018-02-07

Protokoll 2017/18:68 (pdf, 803 kB)

Skrivelse 2017/18:76

Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning Regeringens skrivelse 2017/18:76 Riksrevisionens rapport om effekter av Skr. Arbetsförmedlingens förberedande och 2017/18:76 orienterande utbildning Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm


Utskottsberedning: 2017/18:AU15 Sista motionsdag: 2018-02-23

Skrivelse 2017/18:76 (pdf, 3600 kB)

Protokoll 2017/18:67

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:67 Tisdagen den 6 februari Kl.  13.00–16.05        18.00–20.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 16 januari justerades.  2  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Erik Slottner

2018-02-06

Protokoll 2017/18:67 (pdf, 663 kB)

Protokoll 2017/18:66

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:66 Fredagen den 2 februari Kl.  09.00–11.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Johan Forssell (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse.  2  Anmälan

2018-02-02

Protokoll 2017/18:66 (pdf, 492 kB)

Protokoll 2017/18:65

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:65 Torsdagen den 1 februari Kl.  12.00–13.10        14.00–15.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:337 Till riksdagen Interpellation

2018-02-01

Protokoll 2017/18:65 (pdf, 540 kB)

Protokoll 2017/18:64

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:64 Onsdagen den 31 januari Kl.  09.00–12.53        16.00–16.17 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:15 för torsdagen den 25 januari i ärende om subsidiaritetsprövning

2018-01-31

Protokoll 2017/18:64 (pdf, 531 kB)

Protokoll 2017/18:63

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:63 Tisdagen den 30 januari Kl.  13.00–15.53        18.00–22.10 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 1 februari kl. 14.00.  2  Anmälan om

2018-01-30

Protokoll 2017/18:63 (pdf, 774 kB)

Proposition 2017/18:87

Regeringens proposition 2017/18:87 Åsnens nationalpark Prop. 2017/18:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 2018 Stefan Löfven Karolina Skog (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU14
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2018-02-14

Proposition 2017/18:87 (pdf, 1400 kB)

Proposition 2017/18:86

Regeringens proposition 2017/18:86 Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga Prop. biträden 2017/18:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 2018 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 2017/18:JuU24
Sista motionsdag: 2018-02-14

Proposition 2017/18:86 (pdf, 967 kB)