Dokument & lagar (16 410 träffar)

Protokoll 2017/18:9

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:9 Fredagen den 22 september Kl.  09.00–09.24 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Adnan Dibrani (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i skatteutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan

2017-09-22

Protokoll 2017/18:9 (pdf, 241 kB)

Proposition 2017/18:18

Regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti Prop. 2017/18:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 2017 Stefan Löfven Gustav Fridolin (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen

2017-09-22

Proposition 2017/18:18 (pdf, 869 kB)

Protokoll 2017/18:8

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:8 Torsdagen den 21 september Kl.  12.00–12.36        14.00–15.18        16.00–16.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 31 augusti justerades. § 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2017-09-21

Protokoll 2017/18:8 (pdf, 618 kB)

Proposition 2017/18:17

Regeringens proposition 2017/18:17 Politisk information i skolan Prop. 2017/18:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 2017 Stefan Löfven Anna Ekström (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås


Utskottsberedning: UbU
Sista motionsdag: 2017-10-06

Proposition 2017/18:17 (pdf, 620 kB)

Protokoll 2017/18:7

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:7 Onsdagen den 20 september Kl.  13.00–16.36 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Finansministern överlämnade regeringens proposition 2017/18:1 med förslag till statens budget för 2018, finansplan

2017-09-20

Protokoll 2017/18:7 (pdf, 521 kB)

Proposition 2017/18:3

Regeringens proposition 2017/18:3 Förlängd övergångsperiod för Prop. understödsföreningar 2017/18:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: FiU
Sista motionsdag: 2017-10-05

Proposition 2017/18:3 (pdf, 188 kB)

Proposition 2017/18:2

Regeringens proposition 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017 Regeringens proposition 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: FiU
Sista motionsdag: 2017-10-05

Proposition 2017/18:2 (pdf, 401 kB)

Proposition 2017/18:1

Regeringens proposition 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018 Förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor


Utskottsberedning: CU FiU KU NU SfU SkU TU UbU UU 2017/18:AU1 2017/18:AU2 2017/18:FöU1 2017/18:JuU1 2017/18:KrU1 2017/18:MJU1 2017/18:MJU2 2017/18:SoU1
Sista motionsdag: 2017-10-05

Proposition 2017/18:1 (pdf, 35990 kB)

Protokoll 2017/18:6

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:6 Tisdagen den 19 september Kl.  13.00–15.24 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist (S) Anf.  1  TALMANNEN: Klockan är 13.00, och kammarens sammanträde har inletts.

2017-09-19

Protokoll 2017/18:6 (pdf, 504 kB)

Proposition 2017/18:11

Regeringens proposition 2017/18:11 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig Prop. avgift enligt fastighetsmäklarlagen 2017/18:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:CU4
Sista motionsdag: 2017-10-04

Proposition 2017/18:11 (pdf, 318 kB)

Proposition 2017/18:6

Regeringens proposition 2017/18:6 Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för Prop. barn som bor växelvis 2017/18:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:SfU6
Sista motionsdag: 2017-10-04

Proposition 2017/18:6 (pdf, 1019 kB)

Proposition 2017/18:10

Regeringens proposition 2017/18:10 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2017/18:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2017/18:SfU12
Sista motionsdag: 2017-10-04

Proposition 2017/18:10 (pdf, 423 kB)

Proposition 2017/18:9

Regeringens proposition 2017/18:9 Skolstart vid sex års ålder Prop. 2017/18:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Gustav Fridolin (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: 2017/18:UbU7
Sista motionsdag: 2017-10-04

Proposition 2017/18:9 (pdf, 807 kB)

Protokoll 2017/18:5

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:5 Fredagen den 15 september Kl.  9.00–12.48 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) Anf.  1  TALMANNEN: Klockan är 9.00 och kammarens sammanträde har inletts. Punkt

2017-09-15

Protokoll 2017/18:5 (pdf, 715 kB)

Protokoll 2017/18:4

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:4 Torsdagen den 14 september Kl.  12.00–17.45 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Förnyad bordläggning Följande dokument bordlades för andra gången: Yrkandet om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) § 2  Anmälan om ersättare Talmannen

2017-09-14

Protokoll 2017/18:4 (pdf, 708 kB)

Proposition 2017/18:15

Regeringens proposition 2017/18:15 Ändringar i konkurrenslagen Prop. 2017/18:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: NU
Sista motionsdag: 2017-09-29

Proposition 2017/18:15 (pdf, 564 kB)

Proposition 2017/18:14

Regeringens proposition 2017/18:14 Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala Prop. 2017/18:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Anna Ekström (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2017/18:UbU5
Sista motionsdag: 2017-09-29

Proposition 2017/18:14 (pdf, 730 kB)

Protokoll 2017/18:3

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:3 Onsdagen den 13 september Kl.  10.00–11.55 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Aktuell debatt om situationen för ensamkommande Anf.  1  CHRISTINA HÖJ LARSEN (V): Herr talman! Kampen för rättvisa, rättigheter och förändring har alltid börjat

2017-09-13

Protokoll 2017/18:3 (pdf, 438 kB)

Protokoll 2017/18:2

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:2 Tisdagen den 12 september Kl.  14.00–15.00 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Riksmötets öppnande Anf.  1  TALMANNEN: Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, statsministern, statsråd, ärade ledamöter av Sveriges riksdag och ärade åhörare!

2017-09-12

Protokoll 2017/18:2 (pdf, 331 kB)

Protokoll 2017/18:1

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:1 Tisdagen den 12 september Kl.  11.00–11.15 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Inledning Anf.  1  TALMANNEN: Klockan är 11.00 och kammarens sammanträde har härmed inletts. Jag ber att få hälsa alla hjärtligt välkomna till det sista riksmötet

2017-09-12

Protokoll 2017/18:1 (pdf, 358 kB)