Dokument & lagar (16 465 träffar)

Protokoll 2017/18:33

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:33 Fredagen den 17 november Kl.  09.00–10.42 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 27 oktober justerades.  2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Tobias Billström (M) avsagt sig uppdraget

2017-11-17

Protokoll 2017/18:33 (pdf, 445 kB)

Protokoll 2017/18:32

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:32 Torsdagen den 16 november Kl.  12.00–15.26        16.00–17.48 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 oktober justerades.  2  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Från sammansatta

2017-11-16

Protokoll 2017/18:32 (pdf, 684 kB)

Protokoll 2017/18:31

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:31 Onsdagen den 15 november Kl.  09.00–16.20 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 oktober justerades.  2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas

2017-11-15

Protokoll 2017/18:31 (pdf, 994 kB)

Protokoll 2017/18:30

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:30 Tisdagen den 14 november Kl.  13.00–15.53        18.00–19.48 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 oktober justerades.  2  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Markus Wiechel (SD)

2017-11-14

Protokoll 2017/18:30 (pdf, 543 kB)

Proposition 2017/18:43

Regeringens proposition 2017/18:43 Viss sekretess i mål enligt Prop. konkurrensskadelagen 2017/18:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I konkurrensskadelagen,

Sista motionsdag: 2017-11-29

Proposition 2017/18:43 (pdf, 256 kB)

Proposition 2017/18:42

Regeringens proposition 2017/18:42 Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen Prop. om linbaneanläggningar 2017/18:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2017 Stefan Löfven Peter Eriksson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:CU5
Sista motionsdag: 2017-11-29

Proposition 2017/18:42 (pdf, 1054 kB)

Protokoll 2017/18:29

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:29 Fredagen den 10 november Kl.  9.00–10.14 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Rossana Dinamarca (V) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan

2017-11-10

Protokoll 2017/18:29 (pdf, 323 kB)

Protokoll 2017/18:28

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:28 Torsdagen den 9 november Kl.  12.00–15.17 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Rossana Dinamarca (V) avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturutskottet, att Lotta Johnsson Fornarve (V) avsagt

2017-11-09

Protokoll 2017/18:28 (pdf, 598 kB)

Proposition 2017/18:41

Regeringens proposition 2017/18:41 Ändringar i postlagen Prop. 2017/18:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2017 Stefan Löfven Peter Eriksson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Den ökade digitaliseringen av samhället


Utskottsberedning: 2017/18:TU4
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-11-24

Proposition 2017/18:41 (pdf, 333 kB)

Skrivelse 2017/18:37

Riksrevisionens rapport om regeringens medelfristiga makroprognoser Regeringens skrivelse 2017/18:37 Riksrevisionens rapport om regeringens Skr. medelfristiga makroprognoser 2017/18:37 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 november 2017 Stefan Löfven Karolina Skog (Finansdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2017-11-24

Skrivelse 2017/18:37 (pdf, 750 kB)

Protokoll 2017/18:27

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:27 Onsdagen den 8 november Kl.  09.00–15.00        16.00–16.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:101 Till riksdagen Interpellation

2017-11-08

Protokoll 2017/18:27 (pdf, 936 kB)

Protokoll 2017/18:26

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:26 Tisdagen den 7 november Kl.  13.00–16.01        18.00–19.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollen för den 10–13 och 17–20 oktober justerades. § 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande

2017-11-07

Protokoll 2017/18:26 (pdf, 612 kB)

Proposition 2017/18:36

Regeringens proposition 2017/18:36 Ett mer effektivt informationsutbyte vid Prop. Nationellt centrum för terrorhotbedömning 2017/18:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2017/18:JuU9
Sista motionsdag: 2017-11-22

Proposition 2017/18:36 (pdf, 668 kB)

Proposition 2017/18:22

Regeringens proposition 2017/18:22 Ytterligare verktyg för makrotillsyn Prop. 2017/18:22 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2017 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagändringar


Utskottsberedning: 2017/18:FiU19
Sista motionsdag: 2017-11-22

Proposition 2017/18:22 (pdf, 604 kB)

Proposition 2017/18:38

Regeringens proposition 2017/18:38 Snabbare omval Prop. 2017/18:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Omval bör genomföras inom så kort tid som det


Utskottsberedning: 2017/18:KU18
Sista motionsdag: 2017-11-22

Proposition 2017/18:38 (pdf, 1038 kB)

Protokoll 2017/18:25

 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Jeff Ahl (SD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 november, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Crister Spets (SD).  2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Tredje vice talmannen anmälde att

2017-10-27

Protokoll 2017/18:25 (pdf, 401 kB)

Protokoll 2017/18:24

 1  Ärende för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2017/18:35 till justitieutskottet  2  Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016 Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016 (skr. 2016/17:130) föredrogs. Andre

2017-10-26

Protokoll 2017/18:24 (pdf, 543 kB)

Proposition 2017/18:39

Regeringens proposition 2017/18:39 Extra ändringsbudget för 2017 – Kapitaltillskott Prop. till PostNord AB 2017/18:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:FiU28
Sista motionsdag: 2017-11-10

Proposition 2017/18:39 (pdf, 314 kB)

Proposition 2017/18:32

Regeringens proposition 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- Prop. och rådgivningsinsats Resolute Support Mission 2017/18:32 i Afghanistan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2017 Stefan Löfven Isabella Lövin (Utrikesdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2017/18:UFöU1
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2017-11-10

Proposition 2017/18:32 (pdf, 329 kB)

Proposition 2017/18:31

Regeringens proposition 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära Prop. utbildningsinsatsen i Irak 2017/18:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2017 Stefan Löfven Isabella Lövin (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: UFöU
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2017-11-10

Proposition 2017/18:31 (pdf, 335 kB)