Dokument & lagar (76 130 träffar)

Skrivelse 2018/19:90

Regeringens skrivelse 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018 Skr. 2018/19:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2019 Stefan Löfven Ann Linde Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar


Utskottsberedning: Utrikesutskottet

Skrivelse 2018/19:90 (pdf, 390 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:408 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00883/S2 Fi2019/00902/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:405 av Niels Paarup-Petersen C Regelverket för skatterabatt till serverhallar och svar på fråga 2018/19:408 av Mattias Bäckström Johansson SD Återbetalning av energiskatt. Niels Paarup-Petersen har frågat mig om

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Mattias Bäckström Johansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:408 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:406 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/01215/BSÄ Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:406 av Robert Hannah L Torgny Segerstedts flygplats Robert Hannah har frågat infrastrukturministern om regeringen har några planer på att lägga till Torgny Segerstedts namn till Landvetter flygplats. Arbetet inom regeringen är

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:406 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:405 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00883/S2 Fi2019/00902/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:405 av Niels Paarup-Petersen C Regelverket för skatterabatt till serverhallar och svar på fråga 2018/19:408 av Mattias Bäckström Johansson SD Återbetalning av energiskatt. Niels Paarup-Petersen har frågat mig om

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:405 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:404 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/ 01208/FF Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:404 av Mikael Eskilandersson SD Företagande och konsumentmakt i parallellsamhällen Mikael Eskilandersson har frågat mig om och i så fall hur jag som minister tänker agera för att vända utvecklingen med företagande och konsumentmakt

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:404 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:402 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:402 av Håkan Svenneling V Situationen i Kamerun Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att Sverige, som enskilt land eller som medlem i EU eller FN, ska verka för en nedtrappning av och lösning på konflikten i

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:402 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:401 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/04052/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:401 av Thomas Morell SD Bristen på rastplatser för tung trafik Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka antalet rastplatser utmed de större vägarna. Ordning och reda på vägarna är en prioriterad

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:401 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:399 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:398 Maktväxling i Venezuela och fråga 2018/19:399 Venezuela av Hans Wallmark M Hans Wallmark har frågat mig hur Sverige arbetar med resten av världssamfundet för att upprätthålla trycket mot Maduro så att en verklig maktväxling sker i Venezuela

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:399 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:398 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:398 Maktväxling i Venezuela och fråga 2018/19:399 Venezuela av Hans Wallmark M Hans Wallmark har frågat mig hur Sverige arbetar med resten av världssamfundet för att upprätthålla trycket mot Maduro så att en verklig maktväxling sker i Venezuela

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:398 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:397 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:397 av Hans Wallmark M Översynskonferensen för NPT Hans Wallmark har frågat mig om regeringen har för avsikt att hos riksdagen förankra en hållning och strategi inför översynskonferensen för NPT som kommer att hållas 2020. Icke-spridningsfördraget

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:397 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:396 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2018/19:396 av Margareta Cederfelt M IS-återvändare Margareta Cederfelt har frågat mig när regeringen avser att presentera lagförslag som jag bedömer kan stoppa IS-terroristerna från att begå fler terrorhandlingar, och om dessa kommer att åtföljas av ekonomiska resurser för att möjliggöra för polis, domstol

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:396 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:395 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 00573 KO Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:395 av Björn Söder SD Skattemedel till konst för maskar, skalbaggar och svampar Björn Söder har frågat mig om jag i kommande regleringsbrev kommer att tillförsäkra att skattemedel används på ett ändamålsenligt

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:395 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:394 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2018/19:394 av Kjell Jansson M Moms på vårdpersonal Kjell Jansson har frågat finansministern vilka åtgärder hon och regeringen avser att vidta för att säkra god och tillgänglig hälso- och sjukvård i hela landet givet de nya skattepålagor som nu drabbar uthyrning av vårdpersonal. Frågan har överlämnats till

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Kjell Jansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:394 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:393 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/01052/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:393 av Johanna Rantsi M Fritt skolval Johanna Rantsi har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att begränsa elevers och föräldrars möjlighet att välja skola. Enligt skollagen 2010:800 ska alla ha lika tillgång

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Johanna Rantsi (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:393 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:392 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/01026/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:392 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Säkerhetsskandaler Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka åtgärder som jag och regeringen kommer att vidta för att säkerställa att myndigheter och statliga bolag stärker sin

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:392 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:390 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2018/19:390 av Sten Bergheden M Systembolaget och gårdsförsäljning Sten Bergheden har frågat civilministern Ardalan Shekarabi om statliga myndigheter, verk och bolag ska driva en aktiv politisk propaganda mot politiker och Sveriges riksdagsledamöter och om inte, vad statsrådet avser att göra för att motverka

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:390 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:389 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2018/19:389 av Robert Hanna L Information till skolungdomar om islamismens brott mot mänskligheten Robert Hannah har frågat mig om regeringen avser ge Forum för levande historia i uppdrag att informera om islamismens brott. Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna förenas i försvaret

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:389 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:386 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:386 av Boriana Åberg M Domen mot människorättsjuristen Nasrin Sotoudeh Boriana Åberg har frågat mig om hur regeringen kommer att markera mot domen mot människorättsjuristen Nasrin Sotoudeh. Domen mot Nasrin Sotoudeh är djupt oroande. UD tog upp

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:386 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:384 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/01193/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:384 av Barbro Westerholm M Könstillhörighetslagen Barbro Westerholm har frågat mig när jag och regeringen beräknar att en ny könstillhörighetslag, grundad på självidentifikation, kan läggas för beslut i riksdagen. Under förra mandatperioden

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:384 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:383 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/01190/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:383 av Tina Acketoft L om möjligheten till skyltning utmed större allmänna vägar Tina Acketoft har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att företag samt besöks- och turistmål i fortsättningen ska

Svarsdatum: 2019-03-20 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:383 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)