Dokument & lagar (208 träffar)

urd 1996/97:URD4

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1996/97:URD4 UTBILDNINGSUTSKOTTET GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING Former för politik och planering RIKSDAGENS UTBILDNINGSUTSKOTT Riksdagen fattade hösten 1992 beslut om en universitets- och högskolereform som skulle träda i kraft den 1 juli 1993. Beslutet innefattade bl.a. ett godkännande

1997-01-01

urd 1996/97:URD4 (pdf, 298 kB)

urd 1996/97:URD2

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1996/97:URD2 UTBILDNINGSUTSKOTTET Den nya organisationen för universitetens och högskolornas lokalförsörjning en uppföljning RIKSDAGENS UTBILDNINGSUTSKOTT Riksdagen beslutade år 1992 om ny organisation för högskolans lokalförsörjning. Hösten 1992 godkände riksdagen att ett nytt resurstilldelningssystem

1997-01-01

urd 1996/97:URD2 (pdf, 308 kB)

urd 1996/97:URD3

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1996/97:URD3 SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET Arbetslivsinriktad rehabilitering en jämförande studie av antälldas och arbetslösas arbetslivsinriktade rehabilitering RIKSDAGENS UTBILDNINGSUTSKOTT Riksdagen beslutade år 1992 om ny organisation för högskolans lokalförsörjning. Hösten 1992 godkände

1997-01-01

urd 1996/97:URD3 (pdf, 308 kB)

urd 1996/97:URD1

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1996/97:URD1 NÄRINGSUTSKOTTET Energiomställningsprogrammen Rapport utarbetad på uppdrag av näringsutskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor Riksdagens näringsutskott Energiomställningsprogrammen På uppdrag av näringsutskottet efter förslag från utskottets arbetsgrupp

1997-01-01

urd 1996/97:URD1 (pdf, 258 kB)

Proposition 1996/97:178

Regeringens proposition 1996/97:178 Partnerskaps- och samarbetsavtal med Moldova Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 augusti 1997 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner anpassningsprotokollet


Utskottsberedning: -1997/98:UU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:177

Regeringens proposition 1996/97:177 Partnerskaps- och samarbetsavtal med Ryssland Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 augusti 1997 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner anpassningsprotokollet


Utskottsberedning: -1997/98:UU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:176

Regeringens proposition 1996/97:176 Lag om kärnkraftens avveckling Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 augusti 1997 Göran Persson Anders Sundström Närings- och handelsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om kärnkraftens avveckling.


Utskottsberedning: -1997/98:NU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1996/97:175

Regeringens proposition 1996/97:175 Ändringar i polislagen m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 juni 1997 Margot Wallström Björn von Sydow Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i polislagen 1984:387Det huvudsakliga


Utskottsberedning: -1997/98:JuU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:174

Regeringens proposition 1996/97:174 Lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 juni 1997 Margot Wallström Anders Sundström Närings- och handelsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1997/98:NU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:173

Regeringens proposition 1996/97:173 Beskattning av bostadsförmån, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 1997 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa frågor inom inkomstbeskattningen. Frå- gorna


Utskottsberedning: -1997/98:SkU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1996/97:170

Regeringens proposition 1996/97:170 Reformerad skatteflyktslag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 juni 1997 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den s.k. generalklausulen i lagen 1995:575 mot skatteflykt


Utskottsberedning: -1997/98:SkU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Skrivelse 1996/97:169

Regeringens skrivelse 1996/97:169 De fattigas rätt vårt gemensamma ansvar Fattigdomsbekämpning i Sveriges utvecklingssamarbete Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 maj 1997 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redovisar


Utskottsberedning: 1997/98:UU9 Följdmotioner: 12

Skrivelse 1996/97:168

Regeringens skrivelse 1996/97:168 Återkallelse av proposition 1996/97:131 Prövningstillstånd i hovrätten Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1997 Laila Freivalds Carl Tham Justitiedepartementet Regeringens skrivelse med återkallelse av proposition 1996/97:131 Prövningstillstånd


Utskottsberedning: Följdmotioner: 2

Proposition 1996/97:167

Regeringens proposition 1996/97:167 Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 maj 1997 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En av förutsättningarna för att företag, enskilda m.fl. skall


Utskottsberedning: -1997/98:JoU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:166

Regeringens proposition 1996/97:166 Omprövning av skuldsanering Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett beslut om skuldsanering på gäldenärens begäran


Utskottsberedning: -1997/98:LU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:165

Regeringens proposition 1996/97:165 Vissa förändringar i TV-avgiftssystemet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1997. Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den nu pågående försöksverksamheten med


Utskottsberedning: -1997/98:KrU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:164

Regeringens proposition 1996/97:164 Europol Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna dels Europol- konventionen, dels tilläggsprotokollet


Utskottsberedning: ------1997/98:JuU2
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1996/97:163

Regeringens proposition 1996/97:163 Den kooperativa företagsformen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1997 Göran Persson Leif Blomberg Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I syfte att stärka de kooperativa företagens ställning och ge dem likvärdiga arbetsvillkor


Utskottsberedning: -1997/98:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:161

Regeringens proposition 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att Svensk-Danska Broförbindelsen


Utskottsberedning: -----1997/98:TU6
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:160

Regeringens proposition 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en förändring


Utskottsberedning: ---1997/98:TU1 1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14