Dokument & lagar (236 träffar)

urd 1997/98:URD3

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1997/98:URD3 UTBILDNINGSUTSKOTTET Planering av högskoleutbildning vad är önskvärt och vad är möjligt RIKSDAGENS UTBILDNINGSUTSKOTT Våren 1997 publicerades i denna serie rapporten Grundläggande högskoleutbildning. Former för politik och planering Utredningar från riksdagen 1996/97:URD4Den innehöll

1998-01-01

urd 1997/98:URD3 (pdf, 308 kB)

urd 1997/98:URD1

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1997/98:URD1 SOCIALUTSKOTTET ASSISTANSERSÄTTNINGEN Hur fungerar assistansersättningen för personer med stora funktionshinder RIKSDAGENS SOCIALUTSKOTT Socialutskottet anordnade den 28 oktober 1997 en offentlig utfrågning om den statliga assistansersättningen. Lagen om stöd och service för

1998-01-01

urd 1997/98:URD1 (pdf, 295 kB)

urd 1997/98:URD5

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1997/98:URD5 NÄRINGSUTSKOTTET Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket Rapport utarbetad på uppdrag av näringsutskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor NUR Riksdagens näringsutskott På uppdrag av utskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor

1998-01-01

urd 1997/98:URD5 (pdf, 65 kB)

urd 1997/98:URD4

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1997/98:URD4 NÄRINGSUTSKOTTET Statens finansiering av teknisk FoU RIKSDAGENS NÄRINGSUTSKOTT På uppdrag av utskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor NUR har en uppföljning gjorts av i vilken utsträckning de neddragningar som genomförts på Närings- och teknikutvecklingsverket

1998-01-01

urd 1997/98:URD4 (pdf, 106 kB)

urd 1997/98:URD2

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1997/98:URD2 NÄRINGSUTSKOTTET Statens stöd till forskning och utveckling av informationsteknik inom det näringspolitiska området uppföljning av satsningar åren 19931996 Rapport utarbetad på uppdrag av näringsutskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor Riksdagens näringsutskott

1998-01-01

urd 1997/98:URD2 (pdf, 253 kB)

Proposition 1997/98:189

Regeringens proposition 1997/98:189 Patientens ställning Prop. 1997/98:189 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 1998 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisar regeringen den överenskommelse mellan staten


Utskottsberedning: -1997/98:SoU26
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:188

Regeringens proposition 1997/98:188 Vissa ändringar i marknadsföringslagen 1995:450 m.m. Prop. 1997/98:188 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 juni 1998 Göran Persson Lars Engqvist Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att instansordningen


Utskottsberedning: --1997/98:LU29

Proposition 1997/98:183

Regeringens proposition 1997/98:183 Kontroll av syntetiska droger m.m. Prop. 1997/98:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 1998 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en viss förändring av narkotikadefinitionen


Utskottsberedning: -1997/98:SoU26
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:182

Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige Prop. 1997/98:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 1998 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Barnkonventionens


Utskottsberedning: -1997/98:SoU26
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:181

Regeringens proposition 1997/98:181 Ökade möjligheter att ingripa mot vissa mc-klubbar, m.m. Prop. 1997/98:181 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 juni 1998 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Mot bakgrund av den oroande utvecklingen


Utskottsberedning: -1997/98:JuU25 1998/99:JuU7
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:180

Regeringens proposition 1997/98:180 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning Prop. 1997/98:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 1998 Carl Tham Margareta Winberg Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1997/98:AU14
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:179

Regeringens proposition 1997/98:179 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder Prop. 1997/98:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 1998 Carl Tham Margareta Winberg Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --------1997/98:AU14
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:178

Regeringens proposition 1997/98:178 Medborgarskap och identitet Prop. 1997/98:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Lars Engqvist Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen 1950:382 om svenskt


Utskottsberedning: -1997/98:SfU15
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:177

Regeringens proposition 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet Prop. 1997/98:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Lars Engqvist Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: ---1997/98:AU14
Följdmotioner: 12

Skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Det svenska samhället har genomgått stora


Utskottsberedning: 1997/98:UbU20 Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:174

Regeringens proposition 1997/98:174 Sveriges tillträde till Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar Prop. 1997/98:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 1997/98:UU25
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:173

Regeringens proposition 1997/98:173 Verkställighet och återvändande en del av asylprocessen Prop. 1997/98:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att huvudansvaret


Utskottsberedning: -1997/98:SfU15
Följdmotioner: 4

Skrivelse 1997/98:172

Regeringens skrivelse 1997/98:172 En narkotikapolitisk redogörelse Skr. 1997/98:172 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 juni 1998 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Målet för den svenska narkotikapolitiken ligger fast. Ambitionen


Utskottsberedning: 1997/98:SoU26 Följdmotioner: 6

Skrivelse 1997/98:171

Regeringens skrivelse 1997/98:171 Filmavtalet Skr. 1997/98:171 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för avtalet om förlängning av 1993 års finansieringsavtal


Utskottsberedning: 1997/98:KrU18 Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:170

Regeringens proposition 1997/98:170 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Prop. 1997/98:170 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen


Utskottsberedning: --1997/98:FiU30