Dokument & lagar (34 298 träffar)

Proposition 2018/19:7

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering och volatilitetsjustering för försäkringsföretag


Utskottsberedning: 2018/19:FiU28
Sista motionsdag: 2018-10-31

Proposition 2018/19:4

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden


Utskottsberedning: 2018/19:FiU18
Sista motionsdag: 2018-10-31

Proposition 2018/19:3

Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande


Utskottsberedning: 2018/19:FiU29
Sista motionsdag: 2018-10-31

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D29

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2018-10-08 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte jordbruksministrarna den 15 oktober 2018 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd Sven-Erik Bucht FISKE Icke lagstiftande verksamhet 3.Rådets förordning om fastställande för 2019 av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D29 (pdf, 243 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D28

Kommenterad dagordning rådet 2018-10-08 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 16 oktober 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Lagstiftande verksamhet 3. EU:s fleråriga budgetram MFF 2021-2027 Diskussionspunkt Förslagets innehåll


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D28 (pdf, 99 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D27

Kommenterad dagordning rådet 2018-10-08 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets art. 50 möte den 16 oktober 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Icke lagstiftande verksamhet 3.Förberedelse av Europeiska rådet art. 50 den 18 oktober 2018 Läget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D27 (pdf, 95 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D26

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-10-08 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 15 oktober 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D26 (pdf, 244 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D25

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Diskussion De yttre aspekterna av migration Diskussion Libyen Diskussion Centralafrikanska republiken Diskussion Venezuela Diskussion Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D24

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning FISKE Icke lagstiftande verksamhet Rådets förordning om fastställande för 2019 av fiskemöjligheter i Östersjön Politisk överenskommelse EUNorge: årliga samråd för 2019 Diskussion Iccats årsmöte Diskussion


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D23

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Den fleråriga budgetramen 20212027 Lägesrapport Icke lagstiftande verksamhet Förberedelser inför Europeiska rådet den 18 oktober 2018: slutsatser Diskussion Uppföljning av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D22

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Förberedelser inför Europeiska rådet art. 50 den 18 oktober 2018 Förhandlingar med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget Utkast till överenskommelse


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C21

Rådspromemoria 2018-10-01 Justitiedepartementet Enheten för migrations- och asylpolitik Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 1112 oktober Dagordningspunkt 13rådets möte Dagordningspunkt 2 gemensamma kommittén Rubrik: Återvändandedirektivet omarbetningriktlinjedebatt Dokument: Det har ännu inte presenterats


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C21 (pdf, 74 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C20

Rådspromemoria 2018-09-27 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 11 och 12 oktober 2018 Dagordningspunkt 3 Rubrik: Direktiv om insolvens, företagsrekonstruktion och en andra chans =Allmän inriktning Dokument: 12334/18 JUSTCIV


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C20 (pdf, 88 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1F

Rådspromemoria 2018-09-27 Justitiedepartementet Polisenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 1112 oktober 2018 Dagordningspunkt 2 rådets möte Dagordningspunkt 1 Gemensamma kommittén Rubrik: Förslag till ny förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning Dokument: Det har ännu inte presenterats


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1F (pdf, 90 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1E

2018-10-01 Justitiedepartementet EU-nämnden EU-enheten Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 11-12 oktober 2018 RÄTTSLIGA FRÅGOR 1. Godkännande av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1E (pdf, 262 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1D

Kommenterad dagordning Miljörådet 2018-10-01 Miljö- och energidepartementet Rådets möte miljöministrarna den 9 oktober 2018 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Lagstiftningsöverläggningar Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen Förordningen om


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1D (docx, 117 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1C

Dagordning för rådet rättsliga och inrikes frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1B

Dagordning för rådet miljö


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5985

Kommenterad dagordning Rådet 2018-09-24 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 2 oktober 2018 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 17 september. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punktlistan Lagstiftningsöverläggningar 3.ev.Mervärdesskatt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5985 (pdf, 257 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5984

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar ev.Moms enkel lösning a Direktiv harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet och införande av ett slutgiltigt system för beskattning av handeln mellan


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information