Dokument & lagar (16 träffar)

Proposition 1993/94:235

Regeringens proposition 1993/94:235 Lag om arbetsförmedlingsregister Prop. 1993/94:235 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 1994 Carl Bildt Börje Hörnlund Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att hanteringen av vissa av


Utskottsberedning: -1993/94:AU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:235 (pdf, 2885 kB)

Proposition 1993/94:209

Regeringens proposition 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Prop. 1993/94:209 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 1994 Bengt Westerberg Börje Hörnlund Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: ----1993/94:AU18
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1993/94:209 (pdf, 5584 kB)

Proposition 1993/94:186

Regeringens proposition 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen Prop. 1993/94:186 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 1994 Carl Bildt Börje Hörnlund Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram vissa förslag som rör arbete


Utskottsberedning: --1993/94:AU15
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:186 (pdf, 4766 kB)

Proposition 1993/94:174

Regeringens proposition 1993/94:174 ILO:s konvention och rekommendation om förebyggande av storolyckor inom industrin Prop. 1993/94:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 1994 Bengt Westerberg Börje Hörnlund Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1993/94:AU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:174 (pdf, 1080 kB)

Proposition 1993/94:147

Regeringens proposition 1993/94:147 Prop. Jämställdhetspolitiken: Delad makt delat ansvar 1993/94:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 1994 Carl Bildt Bengt Westerberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas förslag och bedömningar


Utskottsberedning: --------1993/94:AU17 1993/94:SfU15
Riksdagsbeslut (16 förslag): , , 8 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:147 (pdf, 6205 kB)

Proposition 1993/94:140

Regeringens proposition 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Prop. 1993/94:140 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 1994 Carl Bildt Börje Hörnlund Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till mål för regionalpolitiken


Utskottsberedning: -------------------------------1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (62 förslag): , , 31 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 46

Proposition 1993/94:140 (pdf, 14061 kB)

Skrivelse 1993/94:128

Regeringens skrivelse 1993/94:128 ILO:s konvention och rekommendation om skydd av arbetstagares fordringar i händelse av arbetsgivarens insolvens Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 december 1993 Carl Bildt Börje Hörnlund Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 1993/94:AU14

Skrivelse 1993/94:128 (pdf, 1074 kB)

Proposition 1993/94:125

Regeringens proposition 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Prop. 1993/94:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ------------------1993/94:AU22 1993/94:BoU23 1993/94:BoU24 1993/94:FiU21 1993/94:FöU11 1993/94:JoU28 1993/94:JuU22 1993/94:KrU34 1993/94:NU28 1993/94:SfU22 1993/94:UbU19 1993/94:UU29
Riksdagsbeslut (36 förslag): , , 18 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:125 (pdf, 626 kB)

Proposition 1993/94:105

Regeringens proposition 1993/94:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1993/94 Prop. 1993/94:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 1993 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: --------------------------------------------1993/94:AU7 1993/94:BoU12 1993/94:FiU11 1993/94:FöU7 1993/94:JoU18 1993/94:KrU10 1993/94:KU26 1993/94:LU18 1993/94:NU13 1993/94:SkU21 1993/94:TU20 1993/94:UbU3 1993/94:UbU4 1993/94:UU13
Riksdagsbeslut (87 förslag): , , 44 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:105 (pdf, 1565 kB)

Proposition 1993/94:80

Regeringens proposition 1993/94:80 En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 1993 På regeringens vägnar Carl Bildt Karl Erik Olsson Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: ---1993/94:AU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 26

Proposition 1993/94:80 (pdf, 2685 kB)

Proposition 1993/94:67

Regeringens proposition 1993/94:67 om ändringar i lagen om anställningsskydd och i lagen om medbestämmande i arbetslivet Prop. 1993/94:67 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 14 oktober 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Börje Hörnlund


Utskottsberedning: -1993/94:AU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1993/94:67 (pdf, 4793 kB)

Proposition 1993/94:66

Regeringens proposition 1993/94:66 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 På regeringens vägnar Carl Bildt Börje Hörnlund Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -------1993/94:AU5
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:66 (pdf, 1284 kB)

Proposition 1993/94:65

Prop. 1993/94:65Regeringens proposition 1993/94:65 En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 9 december 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: -------------1993/94:AU16
Riksdagsbeslut (26 förslag): , , 13 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:65 (pdf, 7326 kB)

Proposition 1993/94:64

Regeringens proposition 1993/94:64 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Börje Hörnlund Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till fortsatt


Utskottsberedning: --1993/94:AU8
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:64 (pdf, 98 kB)

Proposition 1993/94:101

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:101 Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet Prop. 1993/94:101 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockhohn den 2 december 1993 På regeringens vägnar Bengt Westerberg


Utskottsberedning: ----1993/94:AU9 1993/94:JuU13
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:101 (pdf, 6017 kB)

Proposition 1993/94:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret Pj.op, 1994/95 1993/94:100 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 cKh föreslår att riksdagen beräknar inkomster


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1993/94:AU10 1993/94:AU11 1993/94:AU12 1993/94:AU17 1993/94:AU20 1993/94:BoU10 1993/94:BoU11 1993/94:BoU12 1993/94:BoU13 1993/94:BoU15 1993/94:BoU16 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:FiU10 1993/94:FiU12 1993/94:FiU13 1993/94:FiU15 1993/94:FiU17 1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:FiU23 1993/94:FiU7 1993/94:FiU8 1993/94:FiU9 1993/94:FöU5 1993/94:FöU6 1993/94:FöU8 1993/94:FöU9 1993/94:JoU13 1993/94:JoU15 1993/94:JuU15 1993/94:JuU16 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU20 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KrU11 1993/94:KrU12 1993/94:KrU13 1993/94:KrU14 1993/94:KrU15 1993/94:KrU16 1993/94:KrU17 1993/94:KrU19 1993/94:KrU20 1993/94:KrU21 1993/94:KrU22 1993/94:KrU23 1993/94:KrU24 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU27 1993/94:KrU28 1993/94:KrU29 1993/94:KrU30 1993/94:KU27 1993/94:KU29 1993/94:KU31 1993/94:KU32 1993/94:KU33 1993/94:KU34 1993/94:KU35 1993/94:LU21 1993/94:LU22 1993/94:LU23 1993/94:LU24 1993/94:LU25 1993/94:NU14 1993/94:NU15 1993/94:NU16 1993/94:NU17 1993/94:NU18 1993/94:NU21 1993/94:NU25 1993/94:SfU12 1993/94:SfU13 1993/94:SfU14 1993/94:SfU15 1993/94:SfU16 1993/94:SfU23 1993/94:SkU22 1993/94:SkU23 1993/94:SkU24 1993/94:SoU20 1993/94:SoU27 1993/94:TU1 1993/94:TU12 1993/94:TU13 1993/94:TU14 1993/94:TU15 1993/94:TU16 1993/94:TU17 1993/94:TU21 1993/94:TU22 1993/94:TU23 1993/94:TU25 1993/94:TU26 1993/94:UbU5 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8 1993/94:UU14 1993/94:UU15 1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (1559 förslag): 1 avslag, 1 bifall, 783 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:100 (pdf, 224047 kB)