Dokument & lagar (18 685 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:30

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-03-30 10:30 Plats : RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU23) Justering Motioner Föredragande: Pyka 4. Anmälan

2017-03-30 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:37 Datum och tid : 2017-03-30 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Redogörelse för penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (FiU31) Fråga

2017-03-30 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-03-30 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:30 2. Anmälningar Dnr 1582-2016/17 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument EU-blad

2017-03-30 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-03-30 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:27 2. Yrkestrafik och taxi (TU13) Justering Motioner Föredragande: CF 3. Ett förändrat

2017-03-30 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid : 2017-03-30 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Straffrättsliga frågor (JuU16) Justering Motioner Föredragande: TL 3. Processrättsliga frågor (JuU17) Justering Motioner Föredragande:

2017-03-30 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-03-30 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-03-30 09:30 Plats : RÖ 5-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:27 och 2016/17:28 2. Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (UU11) Justering Skrivelse

2017-03-30 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:33 Torsdag 2017-03-30 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-03-30 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Kommissionen för jämlik hälsa Presentation av delbetänkandet, SOU 2017:4. (Information 15 min + tid för frågor och svar) 2. Justering

2017-03-30 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-03-30 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-03-30 09:30 Plats : RÖ5-32 Föredragningslista 1. Information från Försvarets materielverk (FMV) Generaldirektör Göran Mårtensson Chefen för verksamhetsområdet System- och produktionsledning

2017-03-30 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-03-30 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2016/17:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:25 Datum och tid : 2017-03-30 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Konsumenträtt (CU12) Justering Motioner Föredragande: Sjö 3. Tidsbegränsade bygglov för bostäder (CU21) Justering Prop.

2017-03-30 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-03-30 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-03-30 08:00 Plats : RÖ 7-26 1. Jordbruks- och fiskeråd den 3-4 april 2017 Information Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 2. Justering av protokoll 3.

2017-03-30 08:00:00

Utskottsmöte 2016/17:27 Tisdag 2017-03-28 kl. 12:20

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:27 Datum och tid : 2017-03-28 12:20 Plats : Skandiasalen 1. Aktuella EU-frågor Information (gemensamt med finansutskottet) Finansminister Magdalena Andersson Nästa sammanträde Torsdagen den 30 mars 2017 kl. 10.30 Bilagor

2017-03-28 12:20:00

Utskottsmöte 2016/17:36 Tisdag 2017-03-28 kl. 12:20

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:36 Datum och tid : 2017-03-28 12:20 Plats : Skandiasalen 1. Aktuella EU-frågor Information (gemensamt med Skatteutskottet) Finansminister Magdalena Andersson Nästa sammanträde Torsdag 30 mars kl. 10.30 Bilagor 1. Vitbok om EU:s framtid.

2017-03-28 12:20:00

Utskottsmöte 2016/17:28 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : Skandiasalen 1. Föredragning om IMF:s och Världsbankens årsmöten Information (tillsammans med Finansutskottet) Det världsekonomiska läget samt policyfrågor IMF

2017-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:32 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : RÖ 4-50 1. Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Presentation av rapporten Lag utan genomslag, 2017:2. (Information 15 min + tid för frågor och svar) 2.

2017-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (SfU18) Justering Prop. 2016/17:121 och motioner Föredragande: KS 3.

2017-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:24 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Ingvar Mattsson, projektledare Monica Rupprech Hjort och enhetschef Lena Björck, Riksrevisionen,

2017-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:24 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokollen 2016/17:22 av den 21 mars 2017 och 2016/17:23 av den 23 mars 2017 2. Mediefrågor (KrU7) Justering Skrivningsförslag Föredragande:

2017-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:35 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23) Information Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer kl. 11:00 Beredning

2017-03-28 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:35 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : Skandiasalen 1. Föredragning om IMF och Världsbanksgruppens årsmöten Information (gemensamt med Utrikesutskottet) Det världsekonomiska läget samt policyfrågor

2017-03-28 11:00:00

Proposition 2016/17:153

Regeringens proposition 2016/17:153 Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad Prop. information, kontroll och uppföljning 2016/17:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2017 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: SoU
Sista motionsdag: 2017-04-12

Proposition 2016/17:153 (pdf, 683 kB)