Dokument & lagar (1 634 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:39 Torsdag 2015-06-11 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2014/15:39 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:39 Datum och tid : 2015-06-11 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:38 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument Läsanvisningar till lista över inkomna EU-dokument Lista över

2015-06-11 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:34 Torsdag 2015-06-11 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:34 Datum och tid : 2015-06-11 10:00 Plats : RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Charlotte Svensson, finansråd Linda Haggren, departementsråd Niklas Ekstrand, ämnesråd Jan Larsson och departementsråd

2015-06-11 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:39 Torsdag 2015-06-11 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:39 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:39 Datum och tid : 2015-06-11 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Vattenfall AB Verkställande direktör Magnus Hall och chef Public Regulatory Affairs Oskar Ahnfelt lämnar information

2015-06-11 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:40 Torsdag 2015-06-11 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2014/15:40 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:40 Datum och tid : 2015-06-11 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Information om utredningen Gränser i havet (SOU 2015:10) Utredare, f.d. hovrättslagmannen Magnus Göransson Sekreterare, ambassadör Helena Ödmark 2. Kl.

2015-06-11 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:35 Torsdag 2015-06-11 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:35 Datum och tid : 2015-06-11 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Regeringens jämställdhetssatsningar – tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar? (RiR 2015:13) Information från Riksrevisionen Riksrevisor

2015-06-11 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:42 Torsdag 2015-06-11 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2014/15:42 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:42 Datum och tid : 2015-06-11 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:41 av den 4 juni 2015 2. Resefrågor 3. Reserapport från Köpenhamn Reserapport delas på bordet Handläggare:

2015-06-11 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:39 Torsdag 2015-06-11 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:39 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:39 Datum och tid : 2015-06-11 08:00 Plats : RÖ 7-26 1. Miljöråd 15 juni 2015 Information Klimat- och miljöminister Åsa Romson Miljö- och energidepartementet 2. Kommissionens förslag om översynen

2015-06-11 08:00:00

Utskottsmöte 2014/15:41 Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:41 Datum och tid : 2015-06-09 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:40 2. Information om studieresan till Bryssel Dagordning m.m. Föredragande: MR 3. Subsidiaritetsprövning

2015-06-09 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:32 Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:32 Datum och tid : 2015-06-09 11:00 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor (RIF) Återrapportering Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet 3.

2015-06-09 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:38 Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:38 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:38 Datum och tid : 2015-06-09 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från utredningen Uppgiftslämnarservice för företagen Särskild utredare professor Cecilia Magnusson Sjöberg och utredningssekreterare

2015-06-09 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:47 Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:47 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:47 Datum och tid : 2015-06-09 11:00 Plats : RÖ 7-08 1. EU-frågor Justitiedepartementet Information Grundlagsaspekter i ärendet om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)

2015-06-09 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:45 Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:45 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:45 Datum och tid : 2015-06-09 11:00 Plats : RÖ 5-10 1. Överläggning om EU:s årsbudget 2016 Statssekreterare Max Elger Kl. 11.30 2. Överläggning om Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) Statssekreterare

2015-06-09 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:44 Torsdag 2015-06-04 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:44 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:44 Datum och tid : 2015-06-04 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Några värdepappersmarknadsfrågor (FiU19) Justering Prop. 2014/15:115 Föredragande: EJ 3. Utredning om regelverk för säkerställande

2015-06-04 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:38 Torsdag 2015-06-04 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2014/15:38 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:38 Datum och tid : 2015-06-04 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:37 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument Läsanvisningar till lista över inkomna EU-dokument Lista över

2015-06-04 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:38 Torsdag 2015-06-04 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2014/15:38 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:38 Datum och tid : 2015-06-04 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare lämnar information med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport

2015-06-04 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:27 Torsdag 2015-06-04 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2014/15:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:27 Datum och tid : 2015-06-04 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Besök av generaldirektör Martin Holmgren, Domstolsverket 2. Justering av protokoll 3. Åklagardatalag (JuU20) Justering Proposition 2014/15:63 Föredragande:

2015-06-04 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:34 Torsdag 2015-06-04 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:34 Datum och tid : 2015-06-04 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Integration (AU9) Justering Skr. 2013/14:244 Riksrevisionens rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet Skr. 2014/15:19

2015-06-04 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:31 Torsdag 2015-06-04 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2014/15:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:31 Datum och tid : 2015-06-04 09:30 Plats : RÖ 4-50 1.EU-information Statssekreterare Agneta Karlsson Socialdepartementet Hälsodelen och sociala delen inför Epsco 2.Information om forskningsöversikten Helene

2015-06-04 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:41 Torsdag 2015-06-04 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2014/15:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:41 Datum och tid : 2015-06-04 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2014/15:40 av den 2 juni 2015 2. Litteratur, läsande och språk - (KrU9) Justering Skrivningsförslag Handläggare: Ann

2015-06-04 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:30 Torsdag 2015-06-04 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:30 Datum och tid : 2015-06-04 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Arv i internationella situationer (CU17) Justering Prop. 2014/15:105 och motion Föredragande: PS 3. Avtal om val av domstol

2015-06-04 09:30:00