Dokument & lagar (1 634 träffar)

Proposition 2014/15:112

Regeringens proposition 2014/15:112 Nordisk balansavräkning Prop. 2014/15:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i 8 kap.


Utskottsberedning: 2015/16:NU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:112 (pdf, 285 kB)

Skrivelse 2014/15:130

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet Skr. t.o.m. 2014 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 2014/15:FiU6

Skrivelse 2014/15:130 (pdf, 6704 kB)

Proposition 2014/15:117

Regeringens proposition 2014/15:117 Överlämnande av allmänna handlingar för Prop. förvaring 2014/15:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke (Kulturdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2015/16:KrU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2014/15:117 (pdf, 727 kB)

Skrivelse 2014/15:119

Regeringens skrivelse 2014/15:119 Återkallelse av proposition 2014/15:110 Skr. Ambitionshöjning för förnybar el och 2014/15:119 kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö-


Utskottsberedning:

Skrivelse 2014/15:119 (pdf, 68 kB)

Utskottsmöte 2014/15:41 Torsdag 2015-05-21 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:41 Datum och tid : 2015-05-21 10:30 Plats : RÖ 5-10 Kl. 10.30-11.00 1. EU-kommissionen om planeringsterminen Information från Europeiska Kommissionens Representation i Sverige: - Katarina Areskoug, chef -

2015-05-21 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:39 Torsdag 2015-05-21 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:39 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:39 Datum och tid : 2015-05-21 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:38 2. Yrkestrafik (TU12) Justering Prop. 2014/15:83 och motioner Föredragande: CF 3. Järnvägs-

2015-05-21 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:SkU201505211000 Torsdag 2015-05-21 kl. 10:00

Planerat sammanträde Skatteutskottet Datum och tid : Torsdag 2015-05-21 kl. 10:00 Plats : RÖ4-09

2015-05-21 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:34 Torsdag 2015-05-21 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2014/15:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:34 Datum och tid : 2015-05-21 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Oscar Stenström lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den

2015-05-21 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:36 Torsdag 2015-05-21 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2014/15:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:36 Datum och tid : 2015-05-21 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Information av Försvarets materielverk (FMV) om underhållslösningar för Gripensystemet m.m. Lena Erixon, generaldirektör Mats Ström, chef Logistik AnnaClara

2015-05-21 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:34 Torsdag 2015-05-21 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2014/15:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:34 Datum och tid : 2015-05-21 09:30 Plats : RÖ 5-30 1. Norden (UU9) Justering Skrivelse 2014/15:90 och motioner Förslag till betänkande 2014/15:UU9 Föredragande: Moa Larsson 2.Strategisk exportkontroll

2015-05-21 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:29 Torsdag 2015-05-21 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2014/15:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:29 Datum och tid : 2015-05-21 09:30 Plats : RÖ 4-50 1.Information av Statskontoret Presentation av rapporten om vård till papperslösa 2.Justering av protokoll 3.Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan

2015-05-21 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:29 Torsdag 2015-05-21 kl. 09:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2014/15:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:29 Datum och tid : 2015-05-21 09:30 Plats : Förstakammarsalen Offentlig utfrågning om Tio år med Finsam Bilagor

2015-05-21 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:27 Torsdag 2015-05-21 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2014/15:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:27 Datum och tid : 2015-05-21 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Ledningsrätt i tomträtt (CU13) Justering Prop. 2014/15:74 och motion Föredragande: Sjö 3. Modernare lantmäterisammanträden

2015-05-21 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:42 Torsdag 2015-05-21 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:42 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:42 Datum och tid : 2015-05-21 09:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar (KU7) Information Framst. 2014/15:RS1

2015-05-21 09:00:00

Skrivelse 2014/15:111

Regeringens skrivelse 2014/15:111 Riksrevisionens rapport om utbildningsstödet Skr. till varslade vid Volvo Cars 2014/15:111 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 maj 2015 Stefan Löfven Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:AU3

Skrivelse 2014/15:111 (pdf, 1001 kB)

Utskottsmöte 2014/15:11 Tisdag 2015-05-19 kl. 12:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2014/15:11 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:11 Datum och tid : 2015-05-19 12:00 Plats : RÖ5-30 1. Justering av protokoll 2. Val av ordförande 3. Val av vice ordförande 4. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna 5.

2015-05-19 12:00:00

Utskottsmöte 2014/15:36 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2014/15:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:36 Datum och tid : 2015-05-19 11:00 Plats : RÖ 4-30 1. EU-överläggning om färdplanen för det europeiska forskningsområdet 2015-2020 Statssekreteraren Anders Lönn, politiskt sakkunnige Camilla Georgsson, rättschefen

2015-05-19 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:33 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2014/15:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:33 Datum och tid : 2015-05-19 11:00 Plats : RÖ 5-30 1. Årsboken om EU verksamheten i Europeiska unionen under 2014 (UU10) Justering Skrivelse 2014/15:65 och motioner Förslag till betänkande 2014/15:UU10 Föredragande:

2015-05-19 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:38 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:38 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:38 Datum och tid : 2015-05-19 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:37 2. Yrkestrafik (TU12) Justering Prop. 2014/15:83 och motioner Föredragande: CF 3. Järnvägs-

2015-05-19 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:28 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2014/15:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:28 Datum och tid : 2015-05-19 11:00 Plats : RÖ 4-50 1.Information av Statskontoret Presentation av utvärderingen av regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2.Justering av

2015-05-19 11:00:00