Dokument & lagar (117 träffar)

Skrivelse 2014/15:144

Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism


Utskottsberedning: 2015/16:KU4 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2014/15:144 (pdf, 416 kB)

Utskottsmöte 2014/15:47 Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:47 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:47 Datum och tid : 2015-06-09 11:00 Plats : RÖ 7-08 1. EU-frågor Justitiedepartementet Information Grundlagsaspekter i ärendet om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)

2015-06-09 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:46 Torsdag 2015-06-04 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:46 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:46 Datum och tid : 2015-06-04 09:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) Information Frågan om EU:s anslutning till

2015-06-04 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:45 Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:45 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:45 Datum och tid : 2015-06-02 11:00 Plats : RÖ 7-08 1. Granskning av regeringen 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

2015-06-02 11:00:00

Proposition 2014/15:118

Regeringens proposition 2014/15:118 Några ändringar i radio- och tv-lagen Prop. 2014/15:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2015 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke (Kulturdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Den nuvarande radio-


Utskottsberedning: 2015/16:KU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2014/15:118 (pdf, 519 kB)

Utskottsmöte 2014/15:44 Torsdag 2015-05-28 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:44 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:44 Datum och tid : 2015-05-28 09:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21) Fortsatt beredning Skr. 2014/15:75

2015-05-28 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:43 Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:43 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:43 Datum och tid : 2015-05-26 11:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Vårändringsbudget för 2015 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU5y) Justering

2015-05-26 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:42 Torsdag 2015-05-21 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:42 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:42 Datum och tid : 2015-05-21 09:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar (KU7) Information Framst. 2014/15:RS1

2015-05-21 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:41 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:41 Datum och tid : 2015-05-19 11:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 3. KansliPM 4. Se särskild föredragningslista

2015-05-19 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:40 Torsdag 2015-05-07 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:40 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:40 Datum och tid : 2015-05-07 09:00 Plats : RÖ 7-08 1. AV-direktivet Information Statssekreterare Per Olsson m.fl. vid Kulturdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Brysselresan 5.

2015-05-07 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:39 Måndag 2015-05-04 kl. 13:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:39 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:39 Datum och tid : 2015-05-04 13:00 Plats : Se bilaga under p.1. 1. Anmälningar 2. Statens stöd till dagspressen (KU12) Fortsatt beredning Prop. 2014/15:88 och motioner Föredragande: ACB 3 .

2015-05-04 13:00:00

Utskottsmöte 2014/15:38 Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:38 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:38 Datum och tid : 2015-04-28 11:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Kommittéberättelse 2015 (KU19) Justering Föredragande: KÖ 5. Statens stöd till

2015-04-28 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:KU201504241200 Fredag 2015-04-24 kl. 12:00

Planerat sammanträde Konstitutionsutskottet Datum och tid : Fredag 2015-04-24 kl. 12:00 Plats : Andrakammarsalen

2015-04-24 12:00:00

Utskottsmöte 2014/15:37 Torsdag 2015-04-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:37 Datum och tid : 2015-04-23 09:00 Plats : Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen PLATS: RÖ7-08 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Indelning i utgiftsområden (KU17) Beredning

2015-04-23 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:36 Tisdag 2015-04-21 kl. 09:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:36 Datum och tid : 2015-04-21 09:30 Plats : RÖ 7-08 1. Statens stöd till dagspressen (KU12) Beredning Prop. 2014/15:88 och motioner Föredragande: ACB Sveriges Fådagarstidningar och Pres(s)gruppen

2015-04-21 09:30:00

Utskottsmöte 2014/15:35 Måndag 2015-04-20 kl. 13:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:35 Datum och tid : 2015-04-20 13:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Direktiv om skydd för EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga betämmelser, såvitt gäller

2015-04-20 13:00:00

Utskottsmöte 2014/15:KU201504160930 Torsdag 2015-04-16 kl. 09:30

Planerat sammanträde Konstitutionsutskottet Datum och tid : Torsdag 2015-04-16 kl. 09:30 Plats : Skandiasalen

2015-04-16 09:30:00

Proposition 2014/15:100

2015 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2015 Stefan Löfven Magdalena


Utskottsberedning: 2014/15:FiU20 2014/15:KU17
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 9

Proposition 2014/15:100 (pdf, 3770 kB)

Utskottsmöte 2014/15:34 Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2014/15:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2014/15:34 Datum och tid : 2015-04-14 11:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Kommunala och regionala frågor (KU18) Justering Föredragande: KD 5. Statens

2015-04-14 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:KU201504090900 Torsdag 2015-04-09 kl. 09:00

Planerat sammanträde Konstitutionsutskottet Datum och tid : Torsdag 2015-04-09 kl. 09:00 Plats : Skandiasalen

2015-04-09 09:00:00