Dokument & lagar (19 014 träffar)

Proposition 2017/18:28

Regeringens proposition 2017/18:28 Höjd beskattning av sparande på Prop. investeringssparkonto och i kapitalförsäkring 2017/18:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2017 Ylva Johansson Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: SkU
Sista motionsdag: 2017-11-03

Proposition 2017/18:28 (pdf, 239 kB)

Omröstning 2017/18:TU2 Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel

Votering: betänkande 2017/18:TU2 Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel, förslagspunkt 1 Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel Datum: 2017-10-18 Omröstning i sakfrågan Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 76 0 0 7 SD 41 0 0 5 MP 24 0 0 1 C 18 0 0 4 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 15 0 0 1 - 2 0 0 2 Totalt 307 0 0 42 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-10-18

Omröstning 2017/18:SoU4 Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet

Votering: betänkande 2017/18:SoU4 Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet, förslagspunkt 1 Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet Datum: 2017-10-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, C, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 15 M 0 76 0 7 SD 0 41 0 5 MP 24 0 0 1 C 0 18 0 4 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 0 15 0 1 - 0 2 0 2 Totalt 156 152 0 41 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-10-18

Proposition 2017/18:26

Regeringens proposition 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff Prop. för de grova brotten 2017/18:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:JuU8
Sista motionsdag: 2017-10-26

Proposition 2017/18:26 (pdf, 533 kB)

Proposition 2017/18:20

Regeringens proposition 2017/18:20 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina Prop. 2017/18:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: SkU
Sista motionsdag: 2017-10-25

Proposition 2017/18:20 (pdf, 514 kB)

Proposition 2017/18:8

Regeringens proposition 2017/18:8 Justering av den utvidgade Prop. fåmansföretagsdefinitionen 2017/18:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:SkU4
Sista motionsdag: 2017-10-25

Proposition 2017/18:8 (pdf, 227 kB)

Proposition 2017/18:24

Regeringens proposition 2017/18:24 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv Prop. 2017/18:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2017 Stefan Löfven Gustav Fridolin (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:UbU9
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-10-25

Proposition 2017/18:24 (pdf, 484 kB)

Proposition 2017/18:25

Regeringens proposition 2017/18:25 Genomförande av ändringar i Prop. dricksvattendirektivet 2017/18:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2017 Stefan Löfven Tomas Eneroth (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU7
Sista motionsdag: 2017-10-25

Proposition 2017/18:25 (pdf, 998 kB)

Skrivelse 2017/18:21

Regeringens skrivelse 2017/18:21 Riksrevisionens rapport om pensionssystemets Skr. årsredovisning 2017/18:21 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 september 2017 Stefan Löfven Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: Socialförsäkringsutskottet Sista motionsdag: 2017-10-25

Skrivelse 2017/18:21 (pdf, 1586 kB)

Proposition 2017/18:19

Regeringens proposition 2017/18:19 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet Prop. 2017/18:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2017 Stefan Löfven Åsa Regnér (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2017/18:SoU12
Sista motionsdag: 2017-10-25

Proposition 2017/18:19 (pdf, 406 kB)

Skrivelse 2017/18:13

Regeringens skrivelse 2017/18:13 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets Skr. underhåll av vägar 2017/18:13 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 september 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2017/18:TU1 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-10-13

Skrivelse 2017/18:13 (pdf, 3326 kB)

Omröstning 2017/18:SoU2 Vissa frågor om läkemedelsregistret

Votering: betänkande 2017/18:SoU2 Vissa frågor om läkemedelsregistret, förslagspunkt 2 Vissa frågor om läkemedelsregistret Datum: 2017-09-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 104 0 9 M 78 0 0 5 SD 40 0 0 6 MP 0 24 0 1 C 19 0 0 3 V 0 19 0 2 L 16 0 0 3 KD 15 0 0 1 - 1 0 0 3 Totalt 169 147 0 33 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-09-27

Omröstning 2017/18:SfU5 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

Votering: betänkande 2017/18:SfU5 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs, förslagspunkt 2 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs Datum: 2017-09-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2017-09-27

Omröstning 2017/18:FiU8 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Votering: betänkande 2017/18:FiU8 Utvecklingen inom den kommunala sektorn, förslagspunkt 2 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Datum: 2017-09-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 0 78 0 5 SD 40 0 0 6 MP 24 0 0 1 C 19 0 0 3 V 19 0 0 2 L 16 0 0 3 KD 15 0 0 1 - 1 0 0 3 Totalt 238 78 0 33 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-09-27

Proposition 2017/18:5

Regeringens proposition 2017/18:5 Bättre förutsättningar för fondsparande och Prop. hållbara val 2017/18:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 2017 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:FiU16
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-10-12

Proposition 2017/18:5 (pdf, 977 kB)

Proposition 2017/18:4

Regeringens proposition 2017/18:4 Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s Prop. förordning om referensvärden 2017/18:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 2017 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:FiU15
Sista motionsdag: 2017-10-12

Proposition 2017/18:4 (pdf, 1375 kB)

Proposition 2017/18:16

Regeringens proposition 2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg Prop. samt deklarationstidpunkt i vissa fall 2017/18:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2017/18:SkU3
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-10-11

Proposition 2017/18:16 (pdf, 482 kB)

Proposition 2017/18:12

Regeringens proposition 2017/18:12 Ny övergångsbestämmelse i lagen om Prop. samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 2017/18:12 och sjukvård Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 2017 Stefan Löfven Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2017/18:SoU11
Sista motionsdag: 2017-10-11

Proposition 2017/18:12 (pdf, 241 kB)

Proposition 2017/18:7

Regeringens proposition 2017/18:7 Skadestånd och Europakonventionen Prop. 2017/18:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 2017 Stefan Löfven Heléne Fritzon (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: KU
Sista motionsdag: 2017-10-11

Proposition 2017/18:7 (pdf, 764 kB)

Proposition 2017/18:18

Regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti Prop. 2017/18:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 2017 Stefan Löfven Gustav Fridolin (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:UbU10
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2017-10-12

Proposition 2017/18:18 (pdf, 869 kB)