Dokument & lagar (31 träffar)

Omröstning 2006/07:KUU1p1 EU:s fördrag

Votering: betänkande 2006/07:KUU1 EU:s fördrag, förslagspunkt 1 EU:s fördrag Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om EU:s fördrag. Datum: 2007-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 1 19 m 80 0 0 17 c 26 0 0 3 fp 24 0 0 4 kd 21 0 1 2 v 0 18 0 4 mp 0 18 0 1 Totalt 261 36 2 50 Beslut:

2007-06-20

Omröstning 2003/04:KUU1p31 Vald ordförande för Europeiska rådet

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 31 Vald ordförande för Europeiska rådet Riksdagen bifaller delvis motionerna 2003/04:K2 yrkande 7, 2003/04:K8 yrkande 9, 2003/04:K9 yrkande 7, 2003/04:K10 yrkandena 6 och 14, 2003/04:K12 yrkandena

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p30 Parlamentarism eller maktdelning

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 30 Parlamentarism eller maktdelning Riksdagen avslår motion 2003/04:K10 yrkande 13. Datum: 2003-11-20 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 32 (fp) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 3 0 38 14 c 16 0 0 6 fp 0 40 0 8 kd 26 0 0 7 v 24 0 0 6 mp 12 0 0 5 - 0 0 0 0 Totalt 201 40 38 70 Beslut:

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p29 Beslut inom kategorin stödjande befogenheter

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 29 Beslut inom kategorin stödjande befogenheter Riksdagen avslår motion 2003/04:K2 yrkande 15. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 30 (c, mp) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 41 0 0 14 c 0 16 0 6 fp 40 0 0 8 kd 26 0 0 7 v 24 0 0 6 mp 0 12 0 5 - 0 0 0 0 Totalt 251 28 0 70 Beslut:

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p20 Folkhälsa

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 20 Folkhälsa Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K6 i denna del, 2003/04:K7 och 2003/04:K12 yrkande 20. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23 (c, fp,

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p18 Kristendomen i ingressen

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 18 Kristendomen i ingressen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 1 och 2003/04:K416 yrkande 7. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p10 Flexibilitetsklausulen

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 10 Flexibilitetsklausulen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 23 i denna del, 2003/04:K8 yrkande 6, 2003/04:K9 yrkande 3 i denna del, 2003/04:K12 yrkande 8 i denna del och 2003/04:K13 yrkande

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p1 Samarbete i Europeiska unionen

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 1 Samarbete i Europeiska unionen Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K288 yrkandena 3, 4 och 7, 2002/03:K432 yrkandena 1 och 4, 2003/04:K8 yrkande 5, 2003/04:K10 yrkandena 1-3, 2003/04:K12 yrkande

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p92 Rymden

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 92 Rymden Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K10 yrkande 38 och 2003/04:K13 yrkande 63. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 117 (m, c, fp, v,

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p89 Miljöbestämmelser

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 89 Miljöbestämmelser Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkandena 35 och 36, 2003/04:K13 yrkande 49 och 2003/04:MJ434 yrkande 8. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p87 Miljöpolitiken

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 87 Miljöpolitiken Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 28, 2003/04:K9 yrkande 30 i denna del, 2003/04:K10 yrkande 36 och 2003/04:K13 yrkandena 60 och 61. Datum: 2003-11-20 Omröstning

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p84 Målen för jordbrukspolitiken

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 84 Målen för jordbrukspolitiken Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 27, 2003/04:K10 yrkande 35 och 2003/04:K13 yrkande 67. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p8 Förenlighet med svensk grundlag

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 8 Förenlighet med svensk grundlag Riksdagen bifaller delvis motionerna 2003/04:K1 yrkande 1, 2003/04:K9 yrkande 3 i denna del och 2003/04:K13 yrkande 74. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p76 Solidaritetsklausulen

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 76 Solidaritetsklausulen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 30, 2003/04:K9 yrkandena 25 och 27 i denna del, 2003/04:K10 yrkande 31 och 2003/04:K13 yrkande 35. Datum: 2003-11-20 Omröstning

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p70 Försvarsfrågor

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 70 Försvarsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 24 i denna del, 2003/04:K8 yrkandena 22-24, 2003/04:K9 yrkandena 23 i denna del, 24, 26 och 27 i denna del, 2003/04:K10 yrkande 29,

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p69 Utrikesministern

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 69 Utrikesministern Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 12, 2003/04:K8 yrkande 12, 2003/04:K9 yrkande 8, 2003/04:K10 yrkande 18, 2003/04:K12 yrkande 12 och 2003/04:K13 yrkandena 6 och 7. Datum:

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p68 Röstregler inom GUSP

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 68 Röstregler inom GUSP Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K9 yrkande 21 och 2003/04:K13 yrkande 36. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 81

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p67 Yttre åtgärder

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 67 Yttre åtgärder Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 24 i denna del, 2003/04:K8 yrkande 21, 2003/04:K9 yrkandena 22, 23 och 27, de båda senare i denna del, 2003/04:K10 yrkande 28, 2003/04:K12

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p65 Asylpolitiken

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 65 Asylpolitiken Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 29, 2003/04:K8 yrkande 19, 2003/04:K9 yrkande 20, 2003/04:K10 yrkande 24 i denna del, 2003/04:K12 yrkandena 15 och 16 och 2003/04:K13

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p63 En europeisk åklagare

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13), förslagspunkt 63 En europeisk åklagare Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 32, 2003/04:K9 yrkande 18, 2003/04:K10 yrkande 27, 2003/04:K12 yrkande 19 och 2003/04:K13 yrkande 47. Datum: 2003-11-20 Omröstning

2003-11-20

Paginering