Dokument & lagar (6 601 träffar)

Protokoll 2017/18:7

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:7 Onsdagen den 20 september Kl.  13.00–16.36 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Finansministern överlämnade regeringens proposition 2017/18:1 med förslag till statens budget för 2018, finansplan

2017-09-20

Protokoll 2017/18:7 (pdf, 521 kB)

Protokoll 2017/18:6

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:6 Tisdagen den 19 september Kl.  13.00–15.24 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist (S) Anf.  1  TALMANNEN: Klockan är 13.00, och kammarens sammanträde har inletts.

2017-09-19

Protokoll 2017/18:6 (pdf, 504 kB)

Protokoll 2017/18:5

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:5 Fredagen den 15 september Kl.  9.00–12.48 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) Anf.  1  TALMANNEN: Klockan är 9.00 och kammarens sammanträde har inletts. Punkt

2017-09-15

Protokoll 2017/18:5 (pdf, 715 kB)

Protokoll 2017/18:4

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:4 Torsdagen den 14 september Kl.  12.00–17.45 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Förnyad bordläggning Följande dokument bordlades för andra gången: Yrkandet om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) § 2  Anmälan om ersättare Talmannen

2017-09-14

Protokoll 2017/18:4 (pdf, 708 kB)

Protokoll 2017/18:3

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:3 Onsdagen den 13 september Kl.  10.00–11.55 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Aktuell debatt om situationen för ensamkommande Anf.  1  CHRISTINA HÖJ LARSEN (V): Herr talman! Kampen för rättvisa, rättigheter och förändring har alltid börjat

2017-09-13

Protokoll 2017/18:3 (pdf, 438 kB)

Protokoll 2017/18:2

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:2 Tisdagen den 12 september Kl.  14.00–15.00 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Riksmötets öppnande Anf.  1  TALMANNEN: Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, statsministern, statsråd, ärade ledamöter av Sveriges riksdag och ärade åhörare!

2017-09-12

Protokoll 2017/18:2 (pdf, 331 kB)

Protokoll 2017/18:1

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:1 Tisdagen den 12 september Kl.  11.00–11.15 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Inledning Anf.  1  TALMANNEN: Klockan är 11.00 och kammarens sammanträde har härmed inletts. Jag ber att få hälsa alla hjärtligt välkomna till det sista riksmötet

2017-09-12

Protokoll 2017/18:1 (pdf, 358 kB)

Protokoll 2016/17:134

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:134 Torsdagen den 7 september Kl.  13.00–13.44 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Meddelande om aktuell debatt om situationen för ensamkommande Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle

2017-09-07

Protokoll 2016/17:134 (pdf, 491 kB)

Protokoll 2016/17:133

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:133 Torsdagen den 31 augusti Kl.  12.00–16.35 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollen för den 8, 9, 12–16, 19–21, 26 och 27 juni justerades. § 2  Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Från statsminister

2017-08-31

Protokoll 2016/17:133 (pdf, 704 kB)

Protokoll 2016/17:132

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Jeff Ahl (SD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juli, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Crister Spets (SD), att Katarina Köhler (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juli,

2017-06-27

Protokoll 2016/17:132 (pdf, 712 kB)

Protokoll 2016/17:131

§ 1  Justering av protokoll Protokollen för den 2 och 7 juni justerades. § 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Maria Abrahamsson (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 3  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Mattias

2017-06-26

Protokoll 2016/17:131 (pdf, 608 kB)

Protokoll 2016/17:130

§ 1  Avsägelse Talmannen meddelade att Runar Filper (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Patrick Reslow som suppleant i konstitutionsutskottet. Talmannen

2017-06-21

Protokoll 2016/17:130 (pdf, 647 kB)

Protokoll 2016/17:129

§ 1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Motioner 2016/17:3754 och 3755 till socialutskottet  § 2  Ärenden för bordläggning Följande dokument anmäldes och bordlades: Finansutskottets betänkanden 2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2016/17:FiU21

2017-06-20

Protokoll 2016/17:129 (pdf, 1084 kB)

Protokoll 2016/17:128

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Ulrika Karlsson i Uppsala (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 19 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Gunnar Hedberg (M). § 2  Anmälan om ersättare Talmannen anmälde att Eva-Lena Gustavsson (S) skulle tjänstgöra

2017-06-19

Protokoll 2016/17:128 (pdf, 1211 kB)

Protokoll 2016/17:127

§ 1  Justering av protokoll Protokollen för den 29–31 maj samt för den 1 juni justerades. § 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Berit Högman (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade

2017-06-16

Protokoll 2016/17:127 (pdf, 464 kB)

Protokoll 2016/17:126

§ 1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Beatrice Ask (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Beatrice Ask som ledamot i konstitutionsutskottet

2017-06-15

Protokoll 2016/17:126 (pdf, 1369 kB)

Protokoll 2016/17:125

Välkomsthälsning Anf.  1  TALMANNEN: First of all, I would like to say warmly welcome to the Speaker of the Parliament of Cyprus, Demetris Syllouris. You are most welcome to the Swedish Parliament. (Applåder) § 1  Partiledardebatt Anf.  2  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Partiledardebatt Herr talman!

2017-06-14

Protokoll 2016/17:125 (pdf, 1390 kB)

Protokoll 2016/17:124

§ 1  Anmälan om ersättare för statsråd Förste vice talmannen anmälde att Stefan Nilsson (MP) skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Per Bolund (MP) från och med den 15 juli och tills vidare. § 2  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Lorentz Tovatt (MP) skulle tjänstgöra som ersättare för

2017-06-13

Protokoll 2016/17:124 (pdf, 696 kB)

Protokoll 2016/17:123

§ 1  Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 15 juni kl. 14.00. § 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:539 Till riksdagen Interpellation 2016/17:539 Avgiftsfri skola för alla av

2017-06-12

Protokoll 2016/17:123 (pdf, 676 kB)

Protokoll 2016/17:122

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 maj justerades. § 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Yasmine Posio Nilsson

2017-06-09

Protokoll 2016/17:122 (pdf, 524 kB)