Dokument & lagar (6 668 träffar)

Protokoll 2017/18:74

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:74 Fredagen den 16 februari Kl.  09.00–11.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 januari justerades.  2  Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet

2018-02-16

Protokoll 2017/18:74 (pdf, 281 kB)

Protokoll 2017/18:73

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:73 Torsdagen den 15 februari Kl.  12.00–16.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 januari justerades.  2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation

2018-02-15

Protokoll 2017/18:73 (pdf, 484 kB)

Protokoll 2017/18:72

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:72 Onsdagen den 14 februari Kl.  09.00–14.59 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. Välkomsthälsning Anf.  1  TALMANNEN: Innan vi inleder debatten vill jag välkomna representanterna för den diplomatiska kåren till den utrikespolitiska debatten.

2018-02-14

Protokoll 2017/18:72 (pdf, 675 kB)

Protokoll 2017/18:71

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:71 Tisdagen den 13 februari Kl.  13.00–15.58        18.00–18.30 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 23 januari justerades.  2  Meddelande om statsministerns frågestund Tredje vice talmannen

2018-02-13

Protokoll 2017/18:71 (pdf, 714 kB)

Protokoll 2017/18:70

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:70 Fredagen den 9 februari Kl.  9.00–10.35 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 januari justerades.  2  Anmälan om faktapromemoria Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria

2018-02-09

Protokoll 2017/18:70 (pdf, 337 kB)

Protokoll 2017/18:69

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:69 Torsdagen den 8 februari Kl.  14.00–15.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Frågestund Anf.  1  FÖRSTE VICE TALMANNEN: Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson,

2018-02-08

Protokoll 2017/18:69 (pdf, 352 kB)

Protokoll 2017/18:68

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:68 Onsdagen den 7 februari Kl.  09.00–13.39        16.00–16.14 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 17 januari justerades.  2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades

2018-02-07

Protokoll 2017/18:68 (pdf, 803 kB)

Protokoll 2017/18:67

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:67 Tisdagen den 6 februari Kl.  13.00–16.05        18.00–20.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 16 januari justerades.  2  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Erik Slottner

2018-02-06

Protokoll 2017/18:67 (pdf, 663 kB)

Protokoll 2017/18:66

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:66 Fredagen den 2 februari Kl.  09.00–11.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Johan Forssell (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse.  2  Anmälan

2018-02-02

Protokoll 2017/18:66 (pdf, 492 kB)

Protokoll 2017/18:65

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:65 Torsdagen den 1 februari Kl.  12.00–13.10        14.00–15.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:337 Till riksdagen Interpellation

2018-02-01

Protokoll 2017/18:65 (pdf, 540 kB)

Protokoll 2017/18:64

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:64 Onsdagen den 31 januari Kl.  09.00–12.53        16.00–16.17 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:15 för torsdagen den 25 januari i ärende om subsidiaritetsprövning

2018-01-31

Protokoll 2017/18:64 (pdf, 531 kB)

Protokoll 2017/18:63

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:63 Tisdagen den 30 januari Kl.  13.00–15.53        18.00–22.10 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 1 februari kl. 14.00.  2  Anmälan om

2018-01-30

Protokoll 2017/18:63 (pdf, 774 kB)

Protokoll 2017/18:62

 1  Anmälan om ersättare för statsråd Andre vice talmannen anmälde att Mattias Vepsä (S) skulle tjänstgöra som ersättare för arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) under tiden den 1 februari–31 maj.  2  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Sultan Kayhan (S) skulle tjänstgöra

2018-01-26

Protokoll 2017/18:62 (pdf, 298 kB)

Protokoll 2017/18:61

 1  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Mats Pertoft som suppleant i utbildningsutskottet. Andre vice talmannen förklarade vald under tiden den 25 januari–30 april till suppleant i utbildningsutskottet Mats Pertoft (MP)  2  Anmälan om fördröjt

2018-01-25

Protokoll 2017/18:61 (pdf, 851 kB)

Protokoll 2017/18:60

 1  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Kent Ekeroth (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet, att Said Abdu (L) avsagt sig uppdragen som ledamot i näringsutskottet och som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och att Fredrik Malm (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i arbetsmarknadsutskottet. Kammaren

2018-01-24

Protokoll 2017/18:60 (pdf, 700 kB)

Protokoll 2017/18:59

 1  Anmälan om vice ordförande i utskott Förste vice talmannen anmälde att Jonas Jacobsson Gjörtler (M) valts till vice ordförande i utrikesutskottet från och med den 18 januari.  2  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 25 januari kl. 14.00.

2018-01-23

Protokoll 2017/18:59 (pdf, 898 kB)

Protokoll 2017/18:58

 1  Avsägelser Talmannen meddelade att Beatrice Ask (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet, att Lena Asplund (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i försvarsutskottet, att Hans Wallmark (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet, att Maria Stockhaus (M) avsagt

2018-01-19

Protokoll 2017/18:58 (pdf, 776 kB)

Protokoll 2017/18:57

 1  Anmälan om faktapromemorior Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM41 Förslag till förordningar om interoperabilitet mellan EU:s informationssystem för gränser och säkerhet KOM(2017) 794, KOM(2017)

2018-01-18

Protokoll 2017/18:57 (pdf, 447 kB)

Protokoll 2017/18:56

 1  Partiledardebatt Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Partiledardebatt Herr talman! Om 235 dagar är det val här i Sverige. Det äger rum i ett läge när det går både bra och dåligt för vårt land. Vi ärvde ett stort budgetunderskott. Välfärden var underfinansierad. Ungdomsarbetslösheten var så pass hög att

2018-01-17

Protokoll 2017/18:56 (pdf, 917 kB)

Protokoll 2017/18:55

 1  Justering av protokoll Protokollen för den 30 november samt för den 1, 4 8, 11 15 och 18 20 december justerades.  2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Andreas Norlén (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 januari, varigenom uppdraget som ersättare

2018-01-16

Protokoll 2017/18:55 (pdf, 1023 kB)