Dokument & lagar (6 631 träffar)

Protokoll 2017/18:37

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:37 Fredagen den 24 november Kl.  09.00–11.27 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i socialutskottet skulle

2017-11-24

Protokoll 2017/18:37 (pdf, 515 kB)

Protokoll 2017/18:36

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:36 Torsdagen den 23 november Kl.  12.00–15.16        16.00–17.26 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Anmälan om vice ordförande i utskott Förste vice talmannen anmälde att Jessica Polfjärd (M) valts till vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

2017-11-23

Protokoll 2017/18:36 (pdf, 622 kB)

Protokoll 2017/18:35

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:35 Onsdagen den 22 november Kl.  9.00–15.19        16.00–16.10 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Avsägelser Talmannen meddelade att Anna Kinberg Batra (M) avsagt sig uppdragen som ledamot i utrikesnämnden samt som suppleant i EU-nämnden

2017-11-22

Protokoll 2017/18:35 (pdf, 945 kB)

Protokoll 2017/18:34

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:34 Tisdagen den 21 november Kl.  13.00–15.58        18.00–22.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Aktuell debatt om personlig assistans Anf.  1  EMMA HENRIKSSON (KD): Fru talman! Hösten 2015 sa finansminister Magdalena Andersson att det

2017-11-21

Protokoll 2017/18:34 (pdf, 929 kB)

Protokoll 2017/18:33

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:33 Fredagen den 17 november Kl.  09.00–10.42 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 27 oktober justerades.  2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Tobias Billström (M) avsagt sig uppdraget

2017-11-17

Protokoll 2017/18:33 (pdf, 445 kB)

Protokoll 2017/18:32

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:32 Torsdagen den 16 november Kl.  12.00–15.26        16.00–17.48 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 oktober justerades.  2  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Från sammansatta

2017-11-16

Protokoll 2017/18:32 (pdf, 684 kB)

Protokoll 2017/18:31

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:31 Onsdagen den 15 november Kl.  09.00–16.20 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 oktober justerades.  2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas

2017-11-15

Protokoll 2017/18:31 (pdf, 994 kB)

Protokoll 2017/18:30

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:30 Tisdagen den 14 november Kl.  13.00–15.53        18.00–19.48 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.  1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 oktober justerades.  2  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Markus Wiechel (SD)

2017-11-14

Protokoll 2017/18:30 (pdf, 543 kB)

Protokoll 2017/18:29

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:29 Fredagen den 10 november Kl.  9.00–10.14 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Rossana Dinamarca (V) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan

2017-11-10

Protokoll 2017/18:29 (pdf, 323 kB)

Protokoll 2017/18:28

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:28 Torsdagen den 9 november Kl.  12.00–15.17 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Rossana Dinamarca (V) avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturutskottet, att Lotta Johnsson Fornarve (V) avsagt

2017-11-09

Protokoll 2017/18:28 (pdf, 598 kB)

Protokoll 2017/18:27

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:27 Onsdagen den 8 november Kl.  09.00–15.00        16.00–16.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:101 Till riksdagen Interpellation

2017-11-08

Protokoll 2017/18:27 (pdf, 936 kB)

Protokoll 2017/18:26

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:26 Tisdagen den 7 november Kl.  13.00–16.01        18.00–19.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollen för den 10–13 och 17–20 oktober justerades. § 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande

2017-11-07

Protokoll 2017/18:26 (pdf, 612 kB)

Protokoll 2017/18:25

 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Jeff Ahl (SD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 november, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Crister Spets (SD).  2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Tredje vice talmannen anmälde att

2017-10-27

Protokoll 2017/18:25 (pdf, 401 kB)

Protokoll 2017/18:24

 1  Ärende för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2017/18:35 till justitieutskottet  2  Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016 Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016 (skr. 2016/17:130) föredrogs. Andre

2017-10-26

Protokoll 2017/18:24 (pdf, 543 kB)

Protokoll 2017/18:23

 1  Anmälan om vice ordförande i utskott Förste vice talmannen anmälde att Mats Pertoft (MP) valts till vice ordförande i justitieutskottet under Annika Hirvonen Falks (MP) ledighet den 19 oktober 2017 30 april 2018.  2  Anmälan om granskningsrapport Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport

2017-10-25

Protokoll 2017/18:23 (pdf, 781 kB)

Protokoll 2017/18:22

 1  Återrapportering från Europeiska rådets möte Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Återrapportering från Europeiska rådets möte Fru talman! Vid lunchtid i fredags förra veckan avslutade vi Europeiska rådets möte som hade varat i två dagar. På dagordningen den här gången stod migration, digitalisering,

2017-10-24

Protokoll 2017/18:22 (pdf, 704 kB)

Protokoll 2017/18:21

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 29 september justerades. § 2  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 19–20 oktober Talmannen meddelade att tisdagen den 24 oktober kl. 13.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 19–20 oktober äga rum. § 3  Meddelande om

2017-10-20

Protokoll 2017/18:21 (pdf, 411 kB)

Protokoll 2017/18:20

§ 1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 september justerades. § 2  Avsägelse Talmannen meddelade att Johan Andersson (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden från och med den 1 januari 2018. Kammaren biföll denna avsägelse. § 3  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att

2017-10-19

Protokoll 2017/18:20 (pdf, 553 kB)

Protokoll 2017/18:19

§ 1  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Björn Wiechel som ledamot i EU-nämnden. Tredje vice talmannen förklarade vald till ledamot i EU-nämnden Björn Wiechel (S) § 2  Anmälan om granskningsrapport Tredje vice talmannen anmälde att följande

2017-10-18

Protokoll 2017/18:19 (pdf, 409 kB)

Protokoll 2017/18:18

§ 1  Justering av protokoll Protokollen för den 26 och 27 september justerades. § 2  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Moa-Lisa Fransson avsagt sig uppdraget som suppleant i Valprövningsnämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. § 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse

2017-10-17

Protokoll 2017/18:18 (pdf, 629 kB)