Dokument & lagar (17 357 träffar)

Protokoll 2017/18:105

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:105 Torsdagen den 26 april Kl. 12.0017.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:22 för torsdagen den 19 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit

2018-04-26

Protokoll 2017/18:105 (pdf, 949 kB)

Protokoll 2017/18:104

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:104 Onsdagen den 25 april Kl. 09.0016.24 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:494 Till riksdagen Interpellation 2017/18:494 Tjänsteföretagens kompetensförsörjning

2018-04-25

Protokoll 2017/18:104 (pdf, 985 kB)

Protokoll 2017/18:103

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:103 Tisdagen den 24 april Kl. 13.0014.30 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 26 april kl. 14.00. 2  Anmälan om faktapromemorior Förste vice talmannen anmälde

2018-04-24

Protokoll 2017/18:103 (pdf, 410 kB)

Protokoll 2017/18:102

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:102 Fredagen den 20 april Kl. 09.0011.05 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:460 Till riksdagen Interpellation 2017/18:460 Kritik av Lidingö stad av

2018-04-20

Protokoll 2017/18:102 (pdf, 535 kB)

Protokoll 2017/18:101

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:101 Torsdagen den 19 april Kl. 12.0017.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Johan Büser S avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden från och med den 1 maj. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval

2018-04-19

Protokoll 2017/18:101 (pdf, 638 kB)

Protokoll 2017/18:100

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:100 Onsdagen den 18 april Kl. 09.0016.40 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 mars justerades. 2  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Linus Sköld S inträtt som ersättare för Hannah Bergstedt S

2018-04-18

Protokoll 2017/18:100 (pdf, 1016 kB)

Protokoll 2017/18:99

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:99 Tisdagen den 17 april Kl. 13.0015.55 18.0021.41 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Aktuell debatt med anledning av bemanningssituationen inom polisen Anf. 1  TOMAS TOBÉ MFru talman Sverige behöver en ny kriminalpolitik som stärker polisen, skärper straffen

2018-04-17

Protokoll 2017/18:99 (pdf, 702 kB)

Protokoll 2017/18:98

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:98 Måndagen den 16 april Kl. 13.0016.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Proposition 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition anmäldes. Finansministern överlämnade 2018 års ekonomiska vårproposition

2018-04-16

Protokoll 2017/18:98 (pdf, 551 kB)

Protokoll 2017/18:97

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:97 Fredagen den 13 april Kl. 09.0010.20 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Val av ställföreträdande justitieombudsmän Följande skrivelse hade kommit in: Till riksdagen Den tid för vilken Lilian Wiklund är vald att vara ställföreträdande justitieombudsman

2018-04-13

Protokoll 2017/18:97 (pdf, 396 kB)

Protokoll 2017/18:96

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:96 Torsdagen den 12 april Kl. 12.0019.15 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 mars justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Hanna Westerén S avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet.

2018-04-12

Protokoll 2017/18:96 (pdf, 1006 kB)

Protokoll 2017/18:95

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:95 Onsdagen den 11 april Kl. 09.0019.13 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 mars justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att ClasGöran Carlsson S avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet.

2018-04-11

Protokoll 2017/18:95 (pdf, 1279 kB)

Protokoll 2017/18:94

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:94 Tisdagen den 10 april Kl. 13.0015.56 18.0018.28 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 8, 9, 1316 och 20 mars justerades. 2  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Marie-Louise Rönnmark S inträtt

2018-04-10

Protokoll 2017/18:94 (pdf, 901 kB)

Protokoll 2017/18:93

1  Anmälan om ordförande i utskott Andre vice talmannen anmälde att Åsa Westlund S valts till ordförande i miljö- och jordbruksutskottet från och med den 27 mars. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Propositioner 2017/18:175 och 196 till socialutskottet 2017/18:199 till

2018-03-28

Protokoll 2017/18:93 (pdf, 1015 kB)

Protokoll 2017/18:92

1  Justering av protokoll Protokollen för den 6 och 7 mars justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Propositioner 2017/18:178 till försvarsutskottet 2017/18:200 till civilutskottet Redogörelse 2017/18:RR3 till utbildningsutskottet Motioner 2017/18:4010 till försvarsutskottet

2018-03-27

Protokoll 2017/18:92 (pdf, 880 kB)

Protokoll 2017/18:91

1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:423 Till riksdagen Interpellation 2017/18:423 Konsekvenser av förändringen av ROT-avdragen av Anette Åkesson M Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 13 april 2018. Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor

2018-03-26

Protokoll 2017/18:91 (pdf, 583 kB)

Protokoll 2017/18:90

1  Anmälningar om nya riksdagsledamöter Följande berättelser hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Åsa Eriksson S utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 22 mars 2018 sedan Gabriel Wikström

2018-03-23

Protokoll 2017/18:90 (pdf, 580 kB)

Protokoll 2017/18:89

1  Avsägelser Talmannen meddelade att Matilda Ernkrans S avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och att Åsa Westlund S avsagt sig uppdragen som ledamot i näringsutskottet och som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Kammaren biföll dessa avsägelser. 2  Anmälan om kompletteringsval Talmannen

2018-03-22

Protokoll 2017/18:89 (pdf, 966 kB)

Protokoll 2017/18:88

1  Justering av protokoll Protokollen för den 1 och 2 mars justerades. 2  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Gabriel Wikström S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 22 mars 2018. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser

2018-03-21

Protokoll 2017/18:88 (pdf, 1403 kB)

Protokoll 2017/18:87

1  Justering av protokoll Protokollen för den 27 och 28 februari justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Gabriel Wikström S utsetts

2018-03-20

Protokoll 2017/18:87 (pdf, 384 kB)

Protokoll 2017/18:86

1  Avsägelser Talmannen meddelade att Lars Eriksson S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 20 mars 2018. Kammaren biföll denna avsägelse. Talmannen meddelade att Berit Högman S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 27 mars 2018. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan

2018-03-16

Protokoll 2017/18:86 (pdf, 460 kB)