Dokument & lagar (169 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:8

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 3 - 2 8 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 3 2 2 R I R 2 0 1 7 : 8 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-04-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:8 (pdf, 387 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:7

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 3 - 2 8 D N R : 3 . 1 . 1 – 2 0 1 6 - 0 7 9 6 R I R 2 0 1 7 : 7 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-04-06

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:7 (pdf, 400 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:6

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 3 - 2 0 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 2 0 3 R I R 2 0 1 7 : 6 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-03-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:6 (pdf, 683 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:5

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 2 - 2 3 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 2 0 2 R I R 2 0 1 7 : 5 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-02-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:5 (pdf, 252 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:4

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 1 - 2 6 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 5 - 1 5 1 6 R I R 2 0 1 7 : 4 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-02-07

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:4 (pdf, 594 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:3

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:3 [text saknas - konvertering pågår 2017-02-02]

2017-02-02

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:2

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 1 - 0 9 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 5 - 0 3 6 9 R I R 2 0 1 7 : 2 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-01-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:2 (pdf, 362 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:1

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 6 - 1 2 - 1 5 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 1 5 1 R I R 2 0 1 7 : 1 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-01-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:1 (pdf, 364 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:33

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:33 [text saknas - konvertering pågår 2016-12-20]

2016-12-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:33 (pdf, 213 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:32

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 6 - 1 2 - 0 5 D N R : 3 . 1 . 1 . 2 0 1 5 - 0 2 2 2 R I R 2 0 1 6 : 3 2 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2016-12-15

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:32 (pdf, 720 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:31

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 6 - 1 2 - 0 1 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 9 1 5 R I R 2 0 1 6 : 3 1 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2016-12-13

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:31 (pdf, 348 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:30

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 6 - 1 1 - 2 5 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 5 - 0 4 5 0 R I R 2 0 1 6 : 3 0 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2016-12-06

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:30 (pdf, 358 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:29

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 6 - 1 1 - 2 1 D N R : 3 1 - 2 0 1 4 - 1 4 8 1 R I R : 2 0 1 6 : 2 9 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över

2016-11-29

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:29 (pdf, 377 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:28

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 6 - 1 1 - 0 9 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 5 - 0 8 7 0 R I R 2 0 1 6 : 2 8 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2016-11-24

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:28 (pdf, 589 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:27

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 6 - 1 1 - 1 4 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 9 7 1 R I R 2 0 1 6 : 2 7 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2016-11-22

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:27 (pdf, 609 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:26

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 6 - 1 1 - 0 9 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 0 9 6 R I R 2 0 1 6 : 2 6 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2016-11-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:26 (pdf, 363 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:25

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 6 - 1 0 - 1 7 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 5 - 1 1 5 8 R I R 2 0 1 6 : 2 5 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2016-10-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:25 (pdf, 346 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:24

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 6 - 1 0 - 0 3 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 7 2 5 R I R 2 0 1 6 : 2 4 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2016-10-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:24 (pdf, 228 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:23

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 6 - 0 9 - 1 4 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 5 - 0 4 7 8 R I R 2 0 1 6 : 2 3 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2016-10-04

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:23 (pdf, 379 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:22

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 6 - 0 9 - 2 0 D N R : 3 1 - 2 0 1 4 - 1 4 7 6 R I R 2 0 1 6 : 2 2 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över

2016-09-29

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:22 (pdf, 314 kB)