Dokument & lagar (3 910 träffar)

Riksdagsskrivelse 2017/18:13

Riksdagsskrivelse 2017/18:13 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2017/18:TU2 Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 oktober 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-10-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:13 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:13 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:12

Riksdagsskrivelse 2017/18:12 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU4 Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 oktober 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-10-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:12 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:12 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:11

Riksdagsskrivelse 2017/18:11 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU3 Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 1 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 oktober 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-10-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:11 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:11 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:14

Riksdagsskrivelse 2017/18:14 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU3 Ändringar i fiskelagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 oktober 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-10-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:14 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:14 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:10

Riksdagsskrivelse 2017/18:10 Riksrevisionen Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU9 Riksrevisorernas årliga rapport 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 oktober 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-10-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:10 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:10 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:9

Riksdagsskrivelse 2017/18:9 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit finansutskottets förslag till riksdagsbeslut

2017-10-11

Riksdagsskrivelse 2017/18:9 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:9 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:5

Riksdagsskrivelse 2017/18:5 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU2 Vissa frågor om läkemedelsregistret får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 september 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-09-27

Riksdagsskrivelse 2017/18:5 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:5 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:8

Riksdagsskrivelse 2017/18:8 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU2 Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 september 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-09-27

Riksdagsskrivelse 2017/18:8 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:8 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:7

Riksdagsskrivelse 2017/18:7 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU5 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 september 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-09-27

Riksdagsskrivelse 2017/18:7 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:7 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:6

Riksdagsskrivelse 2017/18:6 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU4 Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 september 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-09-27

Riksdagsskrivelse 2017/18:6 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:6 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:4

Riksdagsskrivelse 2017/18:4 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU8 Utvecklingen inom den kommunala sektorn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 september 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-09-27

Riksdagsskrivelse 2017/18:4 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:4 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:3

Riksdagsskrivelse 2017/18:3 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU12 Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför brexit- omröstningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 september 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-09-27

Riksdagsskrivelse 2017/18:3 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:3 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:1

Riksdagsskrivelse 2017/18:1 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU3 Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 september 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-09-21

Riksdagsskrivelse 2017/18:1 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:1 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:2

Riksdagsskrivelse 2017/18:2 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU2 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 september 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-09-21

Riksdagsskrivelse 2017/18:2 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:2 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:353

Riksdagsskrivelse 2016/17:353 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU35 Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-06-21

Riksdagsskrivelse 2016/17:353 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:353 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:352

Riksdagsskrivelse 2016/17:352 Riksrevisionen1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU34 Årsredovisning för staten 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:351 till Finansdepartementet

2017-06-21

Riksdagsskrivelse 2016/17:352 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:352 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:351

Riksdagsskrivelse 2016/17:351 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU34 Årsredovisning för staten 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:352 till Riksrevisionen

2017-06-21

Riksdagsskrivelse 2016/17:351 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:351 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:350

Riksdagsskrivelse 2016/17:350 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU21 Vårändringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-06-21

Riksdagsskrivelse 2016/17:350 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:350 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:349

Riksdagsskrivelse 2016/17:349 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-06-21

Riksdagsskrivelse 2016/17:349 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:349 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:348

Riksdagsskrivelse 2016/17:348 Riksrevisionen1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU24 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 juni 2017 Urban Ahlin Claes

2017-06-20

Riksdagsskrivelse 2016/17:348 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:348 (pdf, 52 kB)