Dokument & lagar (495 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:46 EU-nämndens sammanträde 2012-09-14

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:46 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-09-14 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Beatrice Ask Återrapport från möte i rådet den 7-8 juni Återrapport från informellt ministermöte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:45 EU-nämndens sammanträde 2012-07-20

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-07-20 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i rådet den 26 juni Information och samråd inför möte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:44 EU-nämndens sammanträde 2012-07-13

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-07-13 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 18 juni Information och samråd inför möte i rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:39 EU-nämndens sammanträde 2012-06-15

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:39 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-06-15 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 15 maj Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:34

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-05-11 kl. 8:45: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Europeiska rådet Statssekreteraren Katarina Areskoug Mascarenhas Information och samråd inför beslut om att sammankalla en regeringskonferens för att anta protokollet om det irländska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:32

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-04-27 kl. 8:15: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Statsrådet Peter Norman Återrapport från möte i rådet den 13 mars. Återrapport från informellt ministermöte den 30-31 mars. Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:29 EU-nämndens sammanträde 2012-03-16

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:29 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-03-16 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 23 januari. Information och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:28 EU-nämndens sammanträde 2012-03-09

EU-nämnden Utskick 2 2011/12:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-03-09 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Till p. 1 ( Ekonomiska och finansiella frågor) Från Finansdepartementet: - Komplettering till kommenterad dagordning - Draft Recommendation for a Council


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:26 EU-nämndens sammanträde 2012-03-02

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-03-02 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Statssekreteraren Magnus Graner Återrapport från möte i rådet den 13-14 december. Återrapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:25 EU-nämndens sammanträde 2012-02-29

EU-nämnden Utskick 2 2011/12:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-02-29 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Till p. 1 ( Europeiska rådet) Från Finansdepartementet: - Fördrag om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:24 EU-nämndens sammanträde 2012-02-24

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2011/12:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-02-24 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i rådet den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:23 EU-nämndens sammanträde 2012-02-17

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2011/12:23 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-02-17 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 24 januari Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:22 EU-nämndens sammanträde 2012-02-10

EU-nämnden Utskick 2 2011/12:22 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-02-10 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Till p. 1 (Transport, telekommunikation och energi ) Från Näringsdepartementet: - SE contribution to the policy debate on Europe 2020-strategy (TTE-council


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A96B5

Bilaga 5 Miljö, dp. 10 Rådspromemoria 2012-06-04 Miljödepartementet Internationella enheten Rådets möte (miljö) den 11 juni 2012 Dagordningspunkt 10. Rubrik: Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 - Lägesrapport från ordförandeskapet samt eventuellt antagande av rådets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A96B5 (doc, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A96B4

Bilaga 3 Miljö, dp. 7 Rådspromemoria 2012-06-04 Miljödepartementet Internationella enheten Rådsmöte (miljö) den 11 juni 2012 Dagordningspunkt 7 Rubrik: Riktlinjer för EU:s sjunde miljöhandlingsprogram Antagande av rådets slutsatser Dokument: ENV 392 DEV, GEN 146, ECO 70 (nytt utkast på rådsslutsatser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A96B4 (doc, 43 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A96B3

Dnr M2012/1463/I Miljö Kommenterad dagordning Rådet 2012-06-04 Miljödepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte (miljöministrarna) den 11 juni 2012 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. ( ev.) Godkännande av A punkter A-punktslistan är ännu inte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A96B3 (docx, 45 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A96B2

SLUTLIG Kommenterad dagordning Landsbygdsdepartementet Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 12 juni 2012 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter - allmän inriktning Dokumentbeteckning 12516/11


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A96B2 (docx, 28 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A96B1

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG (första behandlingen) - Lägesrapport Förslag till Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A96B0

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk -


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2011/12:2A96AF

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (första behandlingen) -


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information