Dokument & lagar (769 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D88

Reviderad kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-12-05 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 10 december 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D88 (pdf, 84 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5D22

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Förberedelser inför Europeiska rådet art. 50 den 18 oktober 2018 Förhandlingar med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget Utkast till överenskommelse


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C21

Rådspromemoria 2018-10-01 Justitiedepartementet Enheten för migrations- och asylpolitik Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 1112 oktober Dagordningspunkt 13rådets möte Dagordningspunkt 2 gemensamma kommittén Rubrik: Återvändandedirektivet omarbetningriktlinjedebatt Dokument: Det har ännu inte presenterats


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C21 (pdf, 74 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C20

Rådspromemoria 2018-09-27 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 11 och 12 oktober 2018 Dagordningspunkt 3 Rubrik: Direktiv om insolvens, företagsrekonstruktion och en andra chans =Allmän inriktning Dokument: 12334/18 JUSTCIV


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C20 (pdf, 88 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1F

Rådspromemoria 2018-09-27 Justitiedepartementet Polisenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 1112 oktober 2018 Dagordningspunkt 2 rådets möte Dagordningspunkt 1 Gemensamma kommittén Rubrik: Förslag till ny förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning Dokument: Det har ännu inte presenterats


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1F (pdf, 90 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1E

2018-10-01 Justitiedepartementet EU-nämnden EU-enheten Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 11-12 oktober 2018 RÄTTSLIGA FRÅGOR 1. Godkännande av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1E (pdf, 262 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1D

Kommenterad dagordning Miljörådet 2018-10-01 Miljö- och energidepartementet Rådets möte miljöministrarna den 9 oktober 2018 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Lagstiftningsöverläggningar Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen Förordningen om


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1D (docx, 117 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1C

Dagordning för rådet rättsliga och inrikes


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1B

Dagordning för rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5985

Kommenterad dagordning Rådet 2018-09-24 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 2 oktober 2018 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 17 september. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punktlistan Lagstiftningsöverläggningar 3.ev.Mervärdesskatt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5985 (pdf, 257 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5984

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Lista över icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar ev.Moms enkel lösning a Direktiv harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet och införande av ett slutgiltigt system för beskattning av handeln mellan


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D18

Kommenterad dagordning rådet 2018-12-03 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 11 december 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Lagstiftande verksamhet 3. EU:s fleråriga budgetram MFF 2021-2027 Diskussionspunkt Förslagets innehåll


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D18 (pdf, 212 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D16

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Venezuela Diskussion Västra Balkan Diskussion Samarbetet mellan EU och Afrikanska unionen Diskussion Iran lunchpunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D15

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Den fleråriga budgetramen för 20212027 Riktlinjedebatt Icke lagstiftande verksamhet Rådets 18-månadersprogram 1 januari 2019 30 juni 2020 Godkännande Förberedelser inför Europeiska rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D17

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-12-03 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 10 december 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D17 (pdf, 82 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C778E

Kommenterad dagordning rådet REVIDERAD 2018-11-27 Borttaget: 2018-11-26 Näringsdepartementet Rådets möte TTE Transport den 3 december 2018 Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C778E (pdf, 399 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C740B

Kommenterad dagordning rådet 2018-11-26 Näringsdepartementet Rådets möte TTE Transport den 3 december 2018 1.Godkännande av dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska Unionen Lagstiftningsöverläggningar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C740B (pdf, 297 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C740A

2018-11-26 Justitiedepartementet EU-nämnden EU-enheten Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 67 december 2018 INRIKES FRÅGOR 1. Godkännande av dagordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C740A (pdf, 264 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7408

Kommenterad dagordning Rådet 2018-11-26 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 4 december 2018 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 21 november. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter Lagstiftningsöverläggningar 3.Direktivet om skatt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7408 (pdf, 129 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7409

Kommenterad dagordning rådet 2018-11-26 Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för EU och internationella frågor Rådets möte sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 6 och 7 december 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Godkännande av A-punkter aIcke lagstiftande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7409 (pdf, 285 kB)