Dokument & lagar (216 träffar)

utskottsdokument 2011/12:2AA1DC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:42 DATUM 2012-06-07 TID 11.05–11.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:41. § 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det

2012-06-07

utskottsdokument 2011/12:2A9D2A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:41 DATUM 2012-05-31 TID 09.00–09.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:40. § 2 Granskningsbetänkande (KU20) Utskottet behandlade

2012-05-31

utskottsdokument 2011/12:2A9505

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:40 DATUM 2012-05-29 TID 11.29–12.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:38 och 2011/12:39 § 2 Granskning hösten 2012 Biträdande kanslichefen

2012-05-29

utskottsdokument 2011/12:2A9306

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39 DATUM 2012-05-24 TID 09.04–10.15 10.45–10.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:37. § 2 Granskningsärende 3 – Regeringens agerande

2012-05-29

utskottsdokument 2011/12:2A9305

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:38 DATUM 2012-05-22 TID 11.48–12.39 13.10–14.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:36. § 2 Anmälning Biträdande kanslichefen

2012-05-22

utskottsdokument 2011/12:2A9202

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:37 DATUM 2012-05-10 TID 08.12–09.05 09.20–10.45 11.00–11.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:32, 2011/12:33, 2011/12:34 och 2011/12:35. §

2012-05-10

utskottsdokument 2011/12:2A9102

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:36 DATUM 2012-05-08 TID 11.48–11.49 12.00–13.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Bordläggning Utskottet bordlade på föredragningslistan upptagna punkterna 1–8. § 2 Offentlig utfrågning med

2012-05-08

utskottsdokument 2011/12:2A8F9E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:35 DATUM 2012-05-03 TID 08.45–09.30 09.40–10.00 10.30–10.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning med f.d. statsrådet Sten Tolgfors Utskottet höll en offentlig utfrågning

2012-05-03

utskottsdokument 2011/12:2A8F9D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34 DATUM 2012-04-26 TID 09.19–09.47 10.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:29 och 2011/12:30 . § 2 Anmälning Biträdande

2012-04-26

utskottsdokument 2011/12:2A8F9B

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33 DATUM 2012-04-24 TID 11.34–12.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Granskningsärende 16 – Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll Utskottet behandlade granskningsärendet

2012-04-24

utskottsdokument 2011/12:2A8F99

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32 DATUM 2012-04-23 TID 13.00–13.35 14.00–15.10 15.30–16.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning med socialminister Göran Hägglund Utskottet höll en offentlig utfrågning

2012-04-23

utskottsdokument 2011/12:2A8C3D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM 2012-04-19 TID 09.00–10.45 11.05–11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning med Viveka Lindén Utskottet höll en offentlig utfrågning med Viveka Lindén, rörande granskningsärende

2012-04-19

utskottsdokument 2011/12:2A889D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM 2012-04-17 TID 10.00–11.07 12.18–12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning med statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsrådet

2012-04-17

utskottsdokument 2011/12:2A889C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 2012-04-12 TID 08.43–10.46 11.00–11.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:28. § 2 Granskningsärende 10 – Försvarsministerns

2012-04-12

utskottsdokument 2011/12:2A7CDB

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 2012-04-10 TID 11.54–12.09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:27. § 2 Anmälning Biträdande kanslichefen anmälde schemat

2012-04-10

utskottsdokument 2011/12:2A7CDA

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 2012-03-22 TID 10.38–11.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:26. § 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det

2012-03-22

utskottsdokument 2011/12:2A6E3A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 2012-03-20 TID 11.39–12.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:25. § 2 Granskningsärende 2 – Utbildningsministerns information

2012-03-20

utskottsdokument 2011/12:2A6867

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-03-15 TID 10.08–10.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:24. § 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det

2012-03-15

utskottsdokument 2011/12:2A6567

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-03-01 TID 09.34–09.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:23. § 2 Granskningsärende 13 – Publiceringen på regeringens

2012-03-01

utskottsdokument 2011/12:2A5CDF

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-02-28 TID 11.35–11.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:22. § 2 Granskningsärende 12 – Justitieministerns uppgifter

2012-02-28