Dokument & lagar (313 träffar)

Riksdagens protokoll 2011/12:140

Riksdagens protokoll 2011/12:140 Torsdagen den 13 september Kl. 12:00 - 14:53 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 6 september.  2 § Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Anders Åkesson (C) avsagt sig uppdraget som suppleant i kulturutskottet.  Kammaren biföll denna

2012-09-13

Riksdagens protokoll 2011/12:139

Riksdagens protokoll 2011/12:139 Torsdagen den 6 september Kl. 13:00 - 13:33 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 augusti.  2 § Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna   Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

2012-09-06

Riksdagens protokoll 2011/12:138

Riksdagens protokoll 2011/12:138 Torsdagen den 23 augusti Kl. 13:00 - 16:01 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 augusti.  2 § Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till

2012-08-23

Riksdagens protokoll 2011/12:137

Riksdagens protokoll 2011/12:137 Torsdagen den 16 augusti Kl. 13:00 - 15:56 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 25 och 28 juni.  2 § Anmälan om interpellationer Tredje vice talmannen anmälde att under tiden den 29 juni–15 augusti hade 13 interpellationer framställts.  Interpellationerna

2012-08-16

Riksdagens protokoll 2011/12:136

Riksdagens protokoll 2011/12:136 Torsdagen den 28 juni Kl. 12:00 - 15:45 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 19 och 20 juni.  2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Kajsa Lunderquist (M) skulle återta sin plats i riksdagen som ersättare för statsrådet

2012-06-28

Riksdagens protokoll 2011/12:135

Riksdagens protokoll 2011/12:135 Måndagen den 25 juni Kl. 11:00 - 14:46 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 15 och 18 juni.  2 § Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Gustav Fridolin (MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden.  Kammaren biföll denna avsägelse. 

2012-06-25

Riksdagens protokoll 2011/12:134

Riksdagens protokoll 2011/12:134 Onsdagen den 20 juni Kl. 09:00 - 20:04 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 juni.  2 § Anmälan om återtagande av platser i riksdagen Talmannen meddelade   att Gunnar Andrén (FP) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 21 juni,

2012-06-20

Riksdagens protokoll 2011/12:133

Riksdagens protokoll 2011/12:133 Tisdagen den 19 juni Kl. 09:00 - 19:02 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 juni.  2 § Nya riksdagsledamöter Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna berättelser  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

2012-06-19

Riksdagens protokoll 2011/12:132

Riksdagens protokoll 2011/12:132 Måndagen den 18 juni Kl. 11:00 - 16:55 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 11 och 12 juni.  2 § Fastställande av dag för riksmötets start 2012/13 Kammaren biföll riksdagsstyrelsens förslag att riksmötet 2012/13 skulle inledas tisdagen den 18 september . 

2012-06-18

Riksdagens protokoll 2011/12:131

Riksdagens protokoll 2011/12:131 Fredagen den 15 juni Kl. 09:00 - 10:37 1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  Interpellation 2011/12:406 Till riksdagen  Interpellation 2011/12:406 Vindkraftsvinster   av Gunnar Sandberg (S)   Interpellationen

2012-06-15

Riksdagens protokoll 2011/12:130

Riksdagens protokoll 2011/12:130 Torsdagen den 14 juni Kl. 09:00 - 17:32 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 8 juni.  2 § Anmälan om kompletteringsval till konstitutionsutskottet Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält

2012-06-14

Riksdagens protokoll 2011/12:129

Riksdagens protokoll 2011/12:129 Onsdagen den 13 juni Kl. 09:00 - 22:34 1 § Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M): Herr talman! Världens blickar vilar nu på Europa. Förr talade vi i Europa om kriser i världen som vi borde hjälpa till att lindra. Nu diskuterar världen hur man ska

2012-06-13

Riksdagens protokoll 2011/12:128

Riksdagens protokoll 2011/12:128 Tisdagen den 12 juni Kl. 13:00 - 19:13 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 juni.  2 § Avsägelser Förste vice talmannen meddelade   att Lena Reyier-Ingman (C) avsagt sig uppdraget som ersättare för riksdagsledamot och   att Sven-Olof

2012-06-12

Riksdagens protokoll 2011/12:127

Riksdagens protokoll 2011/12:127 Måndagen den 11 juni Kl. 11:00 - 18:13 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 4 juni.  2 § Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Kerstin Nilsson (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet från och med den 1 augusti.  Kammaren

2012-06-11

Riksdagens protokoll 2011/12:126

Riksdagens protokoll 2011/12:126 Fredagen den 8 juni Kl. 12:00 - 14:19 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 1 juni.  2 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

2012-06-08

Riksdagens protokoll 2011/12:125

Riksdagens protokoll 2011/12:125 Torsdagen den 7 juni Kl. 12:00 - 20:47 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 31 maj.  2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:  Interpellation 2011/12:410 Till riksdagen  Interpellation

2012-06-07

Riksdagens protokoll 2011/12:124

Riksdagens protokoll 2011/12:124 Tisdagen den 5 juni Kl. 13:00 - 14:14 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 30 maj.  2 § Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Lotta Finstorp (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet.  Kammaren biföll denna avsägelse. 

2012-06-05

Riksdagens protokoll 2011/12:123

Riksdagens protokoll 2011/12:123 Måndagen den 4 juni Kl. 15:00 - 15:02 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 29 maj.  2 § Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 7 juni kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara:  Statsrådet Gunilla Carlsson

2012-06-04

Riksdagens protokoll 2011/12:122

Riksdagens protokoll 2011/12:122 Fredagen den 1 juni Kl. 09:00 - 09:46 1 § Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att

2012-06-01

Riksdagens protokoll 2011/12:121

Riksdagens protokoll 2011/12:121 Torsdagen den 31 maj Kl. 12:00 - 19:17 1 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 30 maj SfU11 Arbetskraftsinvandring  Punkt 1 (Myndighetsprövning)   1. utskottet  2. res. 1 (S, SD, V)  Votering:  174 för utskottet  133 för res. 1  42 frånvarande  Kammaren biföll

2012-05-31