Dokument & lagar (179 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:55 Tisdag 2012-09-18 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:55 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:55 Datum och tid : 2012-09-18 09:00 Plats : Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om penningpolitiken - Riksbankschef Stefan Ingves - Vice riksbankschef Karolina Ekholm 2. Nästa sammanträde Tisdag 25 september kl 11.00. Bilagor

2012-09-18 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:54 Måndag 2012-09-17 kl. 15:15

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:54 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:54 Datum och tid : 2012-09-17 15:15 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. EU-förslag om krishanteringsramverk (FiU12) Subsidiaritetsprövning. Beslut. KOM (2012) 280 Föredragande: Pär Elfvingsson 3. EU-förslag

2012-09-17 15:15:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:53 Måndag 2012-09-17 kl. 13:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:53 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:53 Datum och tid : 2012-09-17 13:00 Plats : Andrakammarsalen 1. Ekonomisk politik i Sverige och EU - den europeiska terminen Öppen utfrågning - EU-kommissionär Olli Rehn. - Statssekreterare Susanne Ackum 2.

2012-09-17 13:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:34 Torsdag 2012-09-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid : 2012-09-13 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Resningsförfarandet i brottmål - återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde (JuU3) Beredning Proposition 2011/12:156

2012-09-13 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:41 Tisdag 2012-08-28 kl. 15:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:41 Datum och tid : 2012-08-28 15:00 Plats : RÖ 5-38 1. Överläggning, utkast till rådsslutsatser om jobbskapande återhämtning med fokus på ungdomsarbetslösheten Statssekreteraren Bettina Kashefi m.fl. Arbetsmarknadsdepartementet 2.

2012-08-28 15:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:52 Tisdag 2012-08-28 kl. 13:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:52 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:52 Datum och tid : 2012-08-28 13:00 Plats : RÖ 5-10 1. Överläggning om EU-förslag till krishanteringsramverk Finansmarknadsminister Peter Norman - KOM(2012) 280 och faktaPM 2. Aktuella EU-frågor Information Finansmarknadsminister

2012-08-28 13:00:00

Svensk författningssamling 2011:1590

2011-12-22

Svensk författningssamling 2011:1597

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 2011:1566

2011-12-15

Svensk författningssamling 2011:1533

2011-12-15

Svensk författningssamling 2011:1575

Författningen är upphävd