Dokument & lagar (820 träffar)

Omröstning 2011/12:SoU24p1 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler

Votering: betänkande 2011/12:SoU24 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler, förslagspunkt 1 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler Riksdagen antar regeringens förslag till lag om införsel av och handel med sprutor och kanyler med den ändringen att tidpunkten

2012-09-19

Omröstning 2011/12:MJU24p9 Utredning om skatt på kadmium m.m.

Votering: betänkande 2011/12:MJU24 Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket, förslagspunkt 9 Utredning om skatt på kadmium m.m. Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ11 av Kew Nordqvist och Helena Leander (båda MP) yrkande 3. Datum: 2012-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-06-20

Omröstning 2011/12:MJU24p3 Handlingsprogram för minskad klimatpåverkan från livsmedelskedjan

Votering: betänkande 2011/12:MJU24 Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket, förslagspunkt 3 Handlingsprogram för minskad klimatpåverkan från livsmedelskedjan Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ10 av Jens Holm m.fl. (V). Datum: 2012-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-06-20

Omröstning 2011/12:MJU24p1 Ett rikt odlingslandskap och biologisk mångfald

Votering: betänkande 2011/12:MJU24 Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket, förslagspunkt 1 Ett rikt odlingslandskap och biologisk mångfald Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 2. Datum: 2012-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-06-20

Omröstning 2011/12:FöU9p1 Försvarslogistikens utformning

Votering: betänkande 2011/12:FöU9 Försvarets logistik, förslagspunkt 1 Försvarslogistikens utformning Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om försvarslogistikverksamhetens framtida utformning i enlighet med den inriktning som regeringen redogör för i propositionen. Därmed bifaller riksdagen proposition

2012-06-20

Omröstning 2011/12:FiU20p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Votering: betänkande 2011/12:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:100

2012-06-20

Omröstning 2011/12:UU9p2 Samarbete med närområdet

Votering: betänkande 2011/12:UU9 Norden, förslagspunkt 2 Samarbete med närområdet Riksdagen avslår motion 2011/12:U22 yrkandena 2, 6 och 7. Datum: 2012-06-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (S) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102 0 10 M 100 0 0 7 MP 4 0 18 3 FP 21 0 0 3 C 21 0 0 2 SD 19 0 0 0 V 0 0 19 0 KD 17 0 0 2 - 0 0 0 1 Totalt 182 102 37 28 Beslut:

2012-06-19

Omröstning 2011/12:UU9p1 Nordiskt samarbete

Votering: betänkande 2011/12:UU9 Norden, förslagspunkt 1 Nordiskt samarbete Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U21 yrkandena 1-4, 2011/12:U22 yrkandena 1 och 3-5 samt 2011/12:U27 yrkandena 1-4. Datum: 2012-06-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (S) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 101 0 10 M 100 0 0 7 MP 21 1 0 3 FP 21 0 0 3 C 21 0 0 2 SD 0 0 19 0 V 18 0 1 0 KD 17 0 0 2 - 0 0 0 1 Totalt 199 102 20 28 Beslut:

2012-06-19

Omröstning 2011/12:NU24p1 Frågor om subventioner till kärnkraft

Votering: betänkande 2011/12:NU24 Frågor om subventioner till kärnkraft, förslagspunkt 1 Frågor om subventioner till kärnkraft Riksdagen avslår motionerna 2011/12:N8 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 1-3 och 2011/12:N9 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 1-7 och lägger skrivelse 2011/12:141 till handlingarna. Datum:

2012-06-19

Omröstning 2011/12:JuU26p2 Underställning

Votering: betänkande 2011/12:JuU26 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål, förslagspunkt 2 Underställning Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 4 till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Datum: 2012-06-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-06-19

Omröstning 2011/12:FiU28p4 Utjämning av särskilt höga kostnader inom LSS

Votering: betänkande 2011/12:FiU28 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011, förslagspunkt 4 Utjämning av särskilt höga kostnader inom LSS Riksdagen avslår motion 2011/12:So413. Datum: 2012-06-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (MP) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 10 M 100 0 0 7 MP 0 22 0 3 FP 21 0 0 3 C 21 0 0 2 SD 19 0 0 0 V 19 0 0 0 KD 17 0 0 2 - 0 0 0 1 Totalt 299 22 0 28 Beslut:

2012-06-19

Omröstning 2011/12:FiU28p2 Vinstutdelning i offentligt finansierad välfärdsverksamhet

Votering: betänkande 2011/12:FiU28 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011, förslagspunkt 2 Vinstutdelning i offentligt finansierad välfärdsverksamhet Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi299. Datum: 2012-06-19 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 10 M 100 0 0 7 MP 22 0 0 3 FP 21 0 0 3 C 21 0 0 2 SD 19 0 0 0 V 0 19 0 0 KD 17 0 0 2 - 0 0 0 1 Totalt 302 19 0 28 Beslut:

2012-06-19

Omröstning 2011/12:FiU24p1 Utvärdering av penningpolitiken 2009-2011

Votering: betänkande 2011/12:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2009–2011, förslagspunkt 1 Utvärdering av penningpolitiken 2009-2011 Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om penningpolitiken 2009-2011. Datum: 2012-06-19 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 10 M 100 0 0 7 MP 22 0 0 3 FP 21 0 0 3 C 21 0 0 2 SD 19 0 0 0 V 0 19 0 0 KD 17 0 0 2 - 0 0 0 1 Totalt 302 19 0 28 Beslut:

2012-06-19

Omröstning 2011/12:FiU22p7 Försäkringspremier och betalningsanmärkningar

Votering: betänkande 2011/12:FiU22 Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor, förslagspunkt 7 Försäkringspremier och betalningsanmärkningar Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi239 av Hans Hoff (S). Datum: 2012-06-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (S, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 100 0 0 7 MP 22 0 0 3 FP 21 0 0 3 C 21 0 0 2 SD 19 0 0 0 V 0 19 0 0 KD 17 0 0 2 - 0 0 0 1 Totalt 200 120 0 29 Beslut:

2012-06-19

Omröstning 2011/12:FiU22p6 Fri flytträtt

Votering: betänkande 2011/12:FiU22 Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor, förslagspunkt 6 Fri flytträtt Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi277 av Otto von Arnold och Anders Sellström (båda KD), 2011/12:Fi283 av Karin Nilsson och Anders W Jonsson (båda C) och 2011/12:Sk424 av David Lång och Mikael

2012-06-19

Omröstning 2011/12:FiU22p4 Affärs- och investmentbanker

Votering: betänkande 2011/12:FiU22 Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor, förslagspunkt 4 Affärs- och investmentbanker Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi234 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP). Datum: 2012-06-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2

2012-06-19

Omröstning 2011/12:FiU21p6 Avveckling av Statens bostadskreditnämnd och användningen av anslaget 1:1 Statens bostadskreditnämnd

Votering: betänkande 2011/12:FiU21 Vårändringsbudget för 2012, förslagspunkt 6 Avveckling av Statens bostadskreditnämnd och användningen av anslaget 1:1 Statens bostadskreditnämnd Riksdagen godkänner att Statens bostadskreditnämnd (BKN) avvecklas under 2012 och godkänner den föreslagna användningen av anslaget

2012-06-19

Omröstning 2011/12:CU27p1 Handlingsplan för nära-nollenergibyggnader

Votering: betänkande 2011/12:CU27 Vägen till nära-nollenergibyggnader, förslagspunkt 1 Handlingsplan för nära-nollenergibyggnader Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C11 av Lars Isovaara och Carina Herrstedt (båda SD), 2011/12:C12 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 1 och 2, 2011/12:C13 av Jan Lindholm

2012-06-19

Omröstning 2011/12:NU23p1 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande

Votering: betänkande 2011/12:NU23 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande, förslagspunkt 1 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande Riksdagen a) antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande

2012-06-14

Omröstning 2011/12:NU21p1 Timmätning för aktiva elkonsumenter

Votering: betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter, förslagspunkt 1 Timmätning för aktiva elkonsumenter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857). Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:98 och avslår motion 2011/12:N7. Datum: 2012-06-14 Omröstning

2012-06-14