Dokument & lagar (3 311 träffar)

Statens offentliga utredningar 2017:35

sou 2017 35 Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet Slutbetänkande av 2015 års skolkommission Stockholm 2017 SOU 2017:35 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-04-20

Statens offentliga utredningar 2017:35 (pdf, 3324 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:29

sou 2017 29 Brottsdatalag Delbetänkande av Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv Stockholm 2017 SOU 2017:29 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-04-05

Statens offentliga utredningar 2017:29 (pdf, 4496 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:25

sou 2017 25 Samlad kunskap – stärkt handläggning Betänkande av Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada Stockholm 2017 SOU 2017:25 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-04-05

Statens offentliga utredningar 2017:25 (pdf, 2278 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:26

sou 2017 26 Delningsekonomi På användarnas villkor BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM ANVÄNDARNA I DELNINGSEKONOMIN SOU 2017:26 Delningsekonomi På användarnas villkor Betänkande av Utredningen om användarna i delningsekonomin Stockholm 2017 SOU 2017:26 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice.

2017-04-03

Statens offentliga utredningar 2017:26 (pdf, 3336 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:32

sou 2017 32 Substitution i Centrum – stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar Betänkande av Utredningen om Centrum för ökad substitution­ av farliga ämnen i kemiska produkter och varor Stockholm 2017 SOU 2017:32 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters

2017-03-31

Statens offentliga utredningar 2017:32 (pdf, 3784 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:30

sou 2017 30 d2 En omreglerad spelmarknad Del 2 Betänkande av Spellicensutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:30 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-03-31

Statens offentliga utredningar 2017:30 (pdf, 9274 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:30

sou 2017 30 En omreglerad spelmarknad Del 1 Betänkande av Spellicensutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:30 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2017:30 (pdf, 5166 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:27

sou 2017 27 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet Betänkande av Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet Stockholm 2017 SOU 2017:27 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-03-31

Statens offentliga utredningar 2017:27 (pdf, 3136 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:21

Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer, del 2 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer Del 2 Betänkande av Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen Stockholm 2017 SOU 2017:21 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2017:21 (pdf, 4399 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:21

sou 2017 21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer Del 1 Betänkande av Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen Stockholm 2017 SOU 2017:21 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-03-31

Statens offentliga utredningar 2017:21 (pdf, 3436 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:28

Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö Betänkande av Utredningen om ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö Stockholm 2017 SOU 2017:28 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-03-28

Statens offentliga utredningar 2017:28 (pdf, 2622 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:24

sou 2017 24 Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? Betänkande av Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv Stockholm 2017 SOU 2017:24 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-03-28

Statens offentliga utredningar 2017:24 (pdf, 4012 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:22

sou 2017 22 FRÅN VÄRDEKEDJA TILL VÄRDECYKEL – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi Betänkande från Utredningen cirkulär ekonomi SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi Betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi Stockholm 2017 SOU 2017:22 SOU och Ds kan köpas

2017-03-22

Statens offentliga utredningar 2017:22 (pdf, 6660 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:23

sou 2017 23 digitalforvaltning.nu Delbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster Stockholm 2017 SOU 2017:23 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-03-15

Statens offentliga utredningar 2017:23 (pdf, 2485 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:20

sou 2017 20 Korre Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning Betänkande av Tillträdesutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:20 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-03-15

Statens offentliga utredningar 2017:20 (pdf, 2874 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:15

sou 2017 15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:15 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-03-10

Statens offentliga utredningar 2017:15 (pdf, 5561 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:12

sou 2017 12 Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015 Betänkande av Utredningen om migrationsmottagandet 2015 Stockholm 2017 SOU 2017:12 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-03-10

Statens offentliga utredningar 2017:12 (pdf, 4129 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:18

En nationell strategi för validering Delbetänkande av Valideringsdelegationen 2015–2019 Stockholm 2017 SOU 2017:18 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-03-08

Statens offentliga utredningar 2017:18 (pdf, 575 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:14

Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna Betänkande av Utredningen om ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna Stockholm 2017 SOU 2017:14 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-03-07

Statens offentliga utredningar 2017:14 (pdf, 1408 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:16

Sverige i Afghanistan 2002–2014 Betänkande av Afghanistanutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:16 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-03-03

Statens offentliga utredningar 2017:16 (pdf, 2073 kB)