Dokument & lagar (3 318 träffar)

Statens offentliga utredningar 2017:41

Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd Betänkande av Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade Stockholm 2017 SOU 2017:41 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters

2017-05-24

Statens offentliga utredningar 2017:41 (pdf, 1113 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:39

sou 2017 39 Ny dataskyddslag Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning Betänkande av Dataskyddsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:39 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-05-12

Statens offentliga utredningar 2017:39 (pdf, 3057 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:38

sou 2017 38 Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning Betänkande av Välfärdsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:38 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-05-09

Statens offentliga utredningar 2017:38 (pdf, 1801 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:37

sou 2017 37 Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra Betänkande av Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden Stockholm 2017 SOU 2017:37 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-05-05

Statens offentliga utredningar 2017:37 (pdf, 3771 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:36

sou 2017 36 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Betänkande av Utredningen om genomförande av NIS-direktivet Stockholm 2017 SOU 2017:36 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-05-02

Statens offentliga utredningar 2017:36 (pdf, 2043 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:31

sou 2017 31 Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden Betänkande av Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden Stockholm 2017 SOU 2017:31 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-04-26

Statens offentliga utredningar 2017:31 (pdf, 2606 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:33 Betänkande av Hyresgästutredningen

Stärkt ställning för hyresgäster Stärkt ställning för hyresgäster Betänkande av Hyresgästutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:33 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-04-25

Statens offentliga utredningar 2017:33 Betänkande av Hyresgästutredningen (pdf, 2768 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:35

sou 2017 35 Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet Slutbetänkande av 2015 års skolkommission Stockholm 2017 SOU 2017:35 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-04-20

Statens offentliga utredningar 2017:35 (pdf, 3324 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:29

sou 2017 29 Brottsdatalag Delbetänkande av Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv Stockholm 2017 SOU 2017:29 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-04-05

Statens offentliga utredningar 2017:29 (pdf, 4496 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:25

sou 2017 25 Samlad kunskap – stärkt handläggning Betänkande av Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada Stockholm 2017 SOU 2017:25 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-04-05

Statens offentliga utredningar 2017:25 (pdf, 2278 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:26

sou 2017 26 Delningsekonomi På användarnas villkor BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM ANVÄNDARNA I DELNINGSEKONOMIN SOU 2017:26 Delningsekonomi På användarnas villkor Betänkande av Utredningen om användarna i delningsekonomin Stockholm 2017 SOU 2017:26 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice.

2017-04-03

Statens offentliga utredningar 2017:26 (pdf, 3336 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:32

sou 2017 32 Substitution i Centrum – stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar Betänkande av Utredningen om Centrum för ökad substitution­ av farliga ämnen i kemiska produkter och varor Stockholm 2017 SOU 2017:32 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters

2017-03-31

Statens offentliga utredningar 2017:32 (pdf, 3784 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:30

sou 2017 30 d2 En omreglerad spelmarknad Del 2 Betänkande av Spellicensutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:30 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-03-31

Statens offentliga utredningar 2017:30 (pdf, 9274 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:30

sou 2017 30 En omreglerad spelmarknad Del 1 Betänkande av Spellicensutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:30 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2017:30 (pdf, 5166 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:27

sou 2017 27 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet Betänkande av Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet Stockholm 2017 SOU 2017:27 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-03-31

Statens offentliga utredningar 2017:27 (pdf, 3136 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:21

Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer, del 2 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer Del 2 Betänkande av Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen Stockholm 2017 SOU 2017:21 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2017:21 (pdf, 4399 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:21

sou 2017 21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer Del 1 Betänkande av Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen Stockholm 2017 SOU 2017:21 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-03-31

Statens offentliga utredningar 2017:21 (pdf, 3436 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:28

Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö Betänkande av Utredningen om ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö Stockholm 2017 SOU 2017:28 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-03-28

Statens offentliga utredningar 2017:28 (pdf, 2622 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:24

sou 2017 24 Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? Betänkande av Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv Stockholm 2017 SOU 2017:24 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-03-28

Statens offentliga utredningar 2017:24 (pdf, 4012 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:22

sou 2017 22 FRÅN VÄRDEKEDJA TILL VÄRDECYKEL – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi Betänkande från Utredningen cirkulär ekonomi SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi Betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi Stockholm 2017 SOU 2017:22 SOU och Ds kan köpas

2017-03-22

Statens offentliga utredningar 2017:22 (pdf, 6660 kB)