Dokument & lagar (6 978 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16/17:30 DATUM 2017–04-18 TID 11:00–11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:29. § 2 Mänskliga rättigheter, demokr ati och rättsstatens principer i svensk

2017-04-18

Socialutskottets protokoll 2016/17:36

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 36 DATUM 2017-04-18 TID 11.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2016/17:34 och 2016/17:35. § 2 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser

2017-04-18

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:31

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :31 DATUM 2017-04-18 TID 11.00–12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Generaldirektör Christina Malm och avdelningschef Bengt Forssten informerade om aktuella

2017-04-18

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:33

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 33 DATUM 2017-04-06 TID 10:00–10:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av p rotokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:32. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Skolväsendet

2017-04-06

Trafikutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29 DATUM 2017-04-06 TID 10.00–10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:28. § 2 Fossiloberoende transporter (TU12 ) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet

2017-04-06

Socialutskottets protokoll 2016/17:35

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 35 DATUM 2017-04-06 TID 08.30–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Öppen utfrågning: Tillgången på kvalificerad personal ökar men bristen kvarstår i vården - hur löser vi kompetens- försörjningen i sluten vård

2017-04-06

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 31 DATUM 2017-04-06 TID 9.00–12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om åtgärder för lägre sjukfrånvaro och om hanteringen av regionala

2017-04-06

Näringsutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7: 2 5 DATUM 2017–04–06 TID 10.00–10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:24. § 2 Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar

2017-04-06

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 31 DATUM 2017-04-06 TID 09.00 – 10.50 ajournering 09.45 – 9.55, 10.00 – 10.05, 10.10 – 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Kommissionens förslag om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser

2017-04-06

Kulturutskottets protokoll 2016/17:25

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 25 DATUM Torsdagen den 6 april 2017 TID Kl. 9.30–10.30 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:24 av den 28 mars 2017. § 2 Information från S venska institutet Generaldirektör

2017-04-06

Justitieutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 22 DATUM 2017-04-06 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:21. § 2 Polisfrågor (JuU18) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner

2017-04-06

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:30

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :30 DATUM 2017-04-06 TID 10.00–10.25 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Samhällets krisberedskap (FöU7) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU7. M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna

2017-04-06

Finansutskottets protokoll 2016/17:38

Protokoll Utskottssammanträde 2016/17 : 38 Datum 2017-04-06 Tid Kl. 10.30- 11.12 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Riksrevis ionen De nya riksrevisorerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson presenterade hur granskningsområdena är fördelade och informerade om Riksrevisionens

2017-04-06

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2 2 DATUM 2017-04-06 TID 08.45-08.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Genomförande av sjöfolksdirektivet (AU1 1 ) Utskottet behandlade proposition 2016/17:120. Ärendet bordlades. § 2 2014 års protokoll

2017-04-06

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:32

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :32 DATUM 2017-04-04 TID 11:00–11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av p rotokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:31. Skolväsendet - grundläggande om utbildningen (UbU17) Utskottet fortsatte behandlingen

2017-04-04

Socialutskottets protokoll 2016/17:34

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 34 DATUM 2017-04-04 TID 11.00–11.35 11.45–11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information fr ån Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Ordförande Susanne Billum med medarbetare informerade om myndighetens arbete.

2017-04-04

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 30 DATUM 2017-04-04 TID 11.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:29. § 2 Medborgarskap (SfU14) Utskottet fortsatte

2017-04-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 36 DATUM 2017-04-04 TID 12.00–12.50 13.11–13.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten A.H., som medföljde ledamoten Veronica Lindholm (S), fick

2017-04-04

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:31

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :31 DATUM 2017-03-30 TID 10:00–10:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av p rotokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:30. Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. Inkomna EU-dokument

2017-03-30

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16/17:29 DATUM 2017–03–30 TID 09:30–10:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:27 och 2016/17:28. § 2 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt

2017-03-30