Dokument & lagar (9 010 träffar)

Utskottsmöte 2016/17: Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17: Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17: Datum och tid : 2017-04-27 10:00 Plats : RÖ 5-38 Bilagor

2017-04-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:32 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : RÖ 5-30 1.Interparlamentariska unionen (IPU) (UU16) Justering Redogörelse 2016/17:RS3 Förslag till betänkande 2016/17:UU16 Föredragande: Moa Larsson 2.Den parlamentariska

2017-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:31 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Information om Vänersjöfarten Stadsdirektör Annika Wennerblom och kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund (S) från Trollhättans stad, regionråd Tomas Riste

2017-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:30 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Tullbrottsdatalag (SkU28) Beredning Prop. 2016/17:91 och motion Föredragande: Pyka 4. Skattebrottsdatalag

2017-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Riksrevisionen Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare p r esenterar granskningsrapporterna RiR

2017-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:42 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:42 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:42 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Lokal: RÖ7-08 2. Granskning av regeringen 3. Justering av protokoll 4. Anmälningar 5. EU-bevakning 6.

2017-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : RÖ5-32 1. En livsmedelsstrategi för Sverige (FöU4y) Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet Justering Prop. 2016/17:104 och motioner Föredragande:

2017-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:40 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:40 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:40 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : RÖ 5-10 1. Sveriges konvergensprogram och nationella reformprogram 2017 Information Statssekreterarna Karolina Ekholm och Oscar Stenström 2. Anmälningar 3. Justering

2017-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:24 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : RÖ 5-38 1. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (AU3y) Justering Prop. 2016/17:163 och motion Föredragande: CK 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4.

2017-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:41 Måndag 2017-04-24 kl. 14:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:41 Datum och tid : 2017-04-24 14:00 Plats : Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild föredragningslista

2017-04-24 14:00:00

Utskottsmöte 2016/17:39 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:39 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:39 Datum och tid : 2017-04-20 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Information om kontanthanteringsfrågor i relation till betalkonto med grundläggande funktioner Cecilia Skingsley, vice riksbankschef Erik Thedeén, Generaldirektör

2017-04-20 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:30 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid : 2017-04-20 10:00 Plats : RÖ 7-23 1. Information från Cykelfrämjandet och Svensk cykel Ordförande Lars Strömgren från Cykelfrämjandet och vd Klas Elm från Svensk cykel informerar om aktuella frågor 2.

2017-04-20 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-04-20 10:00 Plats : RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-dokument 4. Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen (SkU21) Beredning Prop. 2016/17:58

2017-04-20 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:26 Datum och tid : 2017-04-20 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet, lämnar information inför allmänna rådet

2017-04-20 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-04-20 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (MJU21) Beredning Prop.

2017-04-20 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-04-20 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott (JuU14) Justering Proposition 2016/17:108 och motioner Föredragande: AB 3.

2017-04-20 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-04-20 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Information från Svensk Kärnbränslehantering (SKB) VD Eva Halldén Kommunikationschef Anna Porelius 2. Information från Kärnavfallsrådet Kärnavfallsrådets

2017-04-20 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-04-20 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Nya utstationeringsregler (AU9) Justering Prop. 2016/17:107 och motioner Föredragande: CK 2. Arbetsmiljö och arbetstid (AU10) Justering Skr.

2017-04-20 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-04-20 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-04-20 09:30 Plats : RÖ 5-30 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:30 2. Europarådet (UU13) Fortsatt beredning Skrivelse 2016/17:12 och motioner Förslag till betänkande

2017-04-20 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-04-20 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:37 Datum och tid : 2017-04-20 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2016/17:36 2. Folkhälsofrågor (SoU7) Justering Motioner Föredragande: MK 3. Inkomna EU-dokument Föredragande:

2017-04-20 09:30:00