Dokument & lagar (9 093 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:41 Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:41 Datum och tid : 2017-05-30 11:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:40 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument EU-blad 2016/17:24 EU-blad

2017-05-30 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-05-30 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Kansliråd Eva Ljungbert, ämnesråd Fredrik Nordenfelt och t.f. enhetschef Charlotta Carlberg, Näringsdepartementet,

2017-05-30 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:51 Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:51 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:51 Datum och tid : 2017-05-30 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21) Justering Skr. 2016/17:75

2017-05-30 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:38 Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:38 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:38 Datum och tid : 2017-05-30 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Information om Afghanistanutredningen Tone Tingsgård, utredare 2. Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om nationell risk-

2017-05-30 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:38 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:45

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:38 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:38 Datum och tid : 2017-05-18 10:45 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:37 2. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU17) Justering Motioner Föredragande: AB 3. Information

2017-05-18 10:45:00

Utskottsmöte 2016/17:36 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2016/17:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:36 Datum och tid : 2017-05-18 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på det socialpolitiska området Återrapportering Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet 3.

2017-05-18 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:44 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:44 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:44 Datum och tid : 2017-05-18 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014-2016 (FiU24) Justering Föredragande PE 4. Övrigt 5. Nästa

2017-05-18 10:30:00

Utskottsmöte 2016/17:40 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:40 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:40 Datum och tid : 2017-05-18 10:00 Plats : RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:39 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument 4. Studiestartsstöd - ett

2017-05-18 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:35 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-05-18 10:00 Plats : RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. 2017 års ekonomiska vårproposition (SkU6y) Justering Prop. 2016/17:100 och motioner Föredragande: Pyka 4.

2017-05-18 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-05-18 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådet

2017-05-18 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:38 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2016/17:38 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:38 Datum och tid : 2017-05-18 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Information från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 2. Justering av protokoll 3. Övergripande miljöfrågor (MJU22) Justering Motioner Föredragande:

2017-05-18 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-05-18 10:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:30 av den 16 maj 2017 2. Kulturarvsfrågor (KrU9) Justering Skrivningsförslag Reservationerna nr

2017-05-18 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:37 Datum och tid : 2017-05-18 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Vårändringsbudget för 2017 (FöU8y) Fråga om yttrande till finansutskottet Justering Prop. 2016/17:99 Föredragande: RI 2. Justering av protokoll 3. Tillsyn

2017-05-18 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-05-18 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Rådsslutsatser På väg mot strategier för att göra arbete lönsamt Återupptagande av utskottets överläggningar 2. Information från Arbetsmarknadsutredningen Utredare

2017-05-18 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:35 Torsdag 2017-05-18 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-05-18 09:30 Plats : RÖ 5-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2016/17:34 2. Norden (UU3) Justering Skrivelse 2016/17:90, redogörelse 2016/17:NR1 och motioner Förslag till betänkande

2017-05-18 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:43 Torsdag 2017-05-18 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2016/17:43 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:43 Datum och tid : 2017-05-18 09:30 Plats : RÖ 4-50 1. EU-information inför EPSCO-rådets möte den 15 juni 2017 Sociala frågor Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet 2. Överläggning

2017-05-18 09:30:00

Utskottsmöte 2016/17:9 Torsdag 2017-05-18 kl. 09:00

Föredragningslista Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2016/17:9 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:9 Datum och tid : 2017-05-18 09:00 Plats : RÖ05-30 1. Justering av protokoll 2. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3) Fortsatt beredning Proposition

2017-05-18 09:00:00

Utskottsmöte 2016/17:50 Torsdag 2017-05-18 kl. 08:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:50 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:50 Datum och tid : 2017-05-18 08:30 Plats : RÖ7-08 1. Riksdagens ombudsmän (JO) Information Chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning med medarbetare 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Dataskyddsförordning

2017-05-18 08:30:00

Utskottsmöte 2016/17:39 Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2016/17:39 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:39 Datum och tid : 2017-05-16 11:00 Plats : RÖ 4-30 1. EU-överläggning om en rymdstrategi för Europa Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige Klas Herman Lundgren, kanslirådet Mattias Jennerholm

2017-05-16 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:37 Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:37 Datum och tid : 2017-05-16 11:00 Plats : RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:36 2. Information från Sveriges MotorCyklister Generalsekreterare Jesper Christensen, Maria Nordqvist

2017-05-16 11:00:00