Dokument & lagar (9 240 träffar)

Omröstning 2017/18:NU4 Statliga företag

Votering: betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 5 Statliga företag Datum: 2017-11-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 69 0 0 14 SD 35 0 0 11 MP 21 0 0 4 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 3 Totalt 268 17 0 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-23

Omröstning 2017/18:NU4 Statliga företag

Votering: betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 4 Statliga företag Datum: 2017-11-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 2 19 M 0 69 0 14 SD 0 0 35 11 MP 21 0 0 4 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 15 0 4 KD 0 14 0 2 - 0 0 1 3 Totalt 132 115 38 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-23

Omröstning 2017/18:NU4 Statliga företag

Votering: betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 3 Statliga företag Datum: 2017-11-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 0 69 0 14 SD 0 0 35 11 MP 21 0 0 4 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 15 0 4 KD 0 14 0 2 - 0 0 1 3 Totalt 134 115 36 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-23

Omröstning 2017/18:NU4 Statliga företag

Votering: betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 11 Statliga företag Datum: 2017-11-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 69 0 0 14 SD 0 0 35 11 MP 20 0 1 4 C 17 0 0 5 V 1 18 0 2 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 0 0 1 3 Totalt 230 18 37 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-23

Omröstning 2017/18:NU4 Statliga företag

Votering: betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 10 Statliga företag Datum: 2017-11-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 69 0 0 14 SD 35 0 0 11 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 0 14 0 2 - 1 0 0 3 Totalt 271 14 0 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-23

Omröstning 2017/18:JuU8 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten

Votering: betänkande 2017/18:JuU8 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten, förslagspunkt 1 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten Datum: 2017-11-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, -) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 76 0 0 7 SD 0 36 0 10 MP 23 0 0 2 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 16 0 0 3 KD 15 0 0 1 - 0 1 0 3 Totalt 268 37 0 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-22

Omröstning 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017

Votering: betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017, förslagspunkt 1 Höständringsbudget för 2017 Datum: 2017-11-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 1 0 75 7 SD 0 36 0 10 MP 23 0 0 2 C 2 0 15 5 V 19 0 0 2 L 1 0 15 3 KD 0 0 15 1 - 0 1 0 3 Totalt 148 37 120 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-22

Omröstning 2017/18:FiU1 Statens budget 2018 Rambeslutet

Votering: betänkande 2017/18:FiU1 Statens budget 2018 Rambeslutet, förslagspunkt 2 Statens budget 2018 Rambeslutet Datum: 2017-11-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 76 0 7 SD 0 36 0 10 MP 23 0 0 2 C 0 0 17 5 V 19 0 0 2 L 0 0 16 3 KD 0 0 15 1 - 0 0 1 3 Totalt 144 112 49 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-22

Omröstning 2017/18:FiU1 Statens budget 2018 Rambeslutet

Votering: betänkande 2017/18:FiU1 Statens budget 2018 Rambeslutet, förslagspunkt 1 Statens budget 2018 Rambeslutet Datum: 2017-11-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 76 0 7 SD 0 36 0 10 MP 23 0 0 2 C 0 0 17 5 V 19 0 0 2 L 0 0 16 3 KD 0 0 15 1 - 0 1 0 3 Totalt 144 113 48 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-22

Omröstning 2017/18:UU8 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering

Votering: betänkande 2017/18:UU8 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering, förslagspunkt 2 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering Datum: 2017-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 0 21 M 0 70 0 13 SD 0 0 40 6 MP 21 0 0 4 C 0 16 0 6 V 19 0 0 2 L 0 15 0 4 KD 0 14 0 2 - 0 0 2 2 Totalt 132 115 42 60 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-16

Omröstning 2017/18:UU6 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna, å andra sidan

Votering: betänkande 2017/18:UU6 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna, å andra sidan, förslagspunkt 1 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna,

2017-11-16

Omröstning 2017/18:FiU13 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Votering: betänkande 2017/18:FiU13 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, förslagspunkt 2 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna Datum: 2017-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2017-11-16

Omröstning 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder

Votering: betänkande 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder, förslagspunkt 3 Skolstart vid sex års ålder Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 10 SD 0 39 0 7 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 1 2 0 1 Totalt 262 41 0 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder

Votering: betänkande 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder, förslagspunkt 2 Skolstart vid sex års ålder Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 73 0 10 SD 39 0 0 7 MP 21 0 0 4 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 15 0 4 KD 0 16 0 0 - 2 1 0 1 Totalt 181 122 0 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder

Votering: betänkande 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder, förslagspunkt 1 Skolstart vid sex års ålder Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 73 0 10 SD 39 0 0 7 MP 21 0 0 4 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 15 0 4 KD 0 16 0 0 - 2 1 0 1 Totalt 181 122 0 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:UbU6 Politisk information i skolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU6 Politisk information i skolan, förslagspunkt 3 Politisk information i skolan Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 10 SD 39 0 0 7 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 0 19 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 3 0 0 1 Totalt 284 19 0 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:UbU6 Politisk information i skolan

Votering: betänkande 2017/18:UbU6 Politisk information i skolan, förslagspunkt 2 Politisk information i skolan Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 10 SD 0 39 0 7 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 1 2 0 1 Totalt 262 41 0 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:UbU5 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala

Votering: betänkande 2017/18:UbU5 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala, förslagspunkt 6 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 72 0 11 SD 0 0 39 7 MP 21 0 0 4 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 15 0 4 KD 0 16 0 0 - 0 0 3 1 Totalt 140 120 42 47 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:UbU5 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala

Votering: betänkande 2017/18:UbU5 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala, förslagspunkt 4 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 0 73 10 SD 0 39 0 7 MP 21 0 0 4 C 0 0 17 5 V 0 0 19 2 L 15 0 0 4 KD 15 0 1 0 - 1 2 0 1 Totalt 152 41 110 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15

Omröstning 2017/18:UbU5 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala

Votering: betänkande 2017/18:UbU5 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala, förslagspunkt 1 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala Datum: 2017-11-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 73 0 0 10 SD 39 0 0 7 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 0 19 0 2 L 15 0 0 4 KD 16 0 0 0 - 2 0 1 1 Totalt 283 19 1 46 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-15