Dokument & lagar (8 915 träffar)

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 7 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 (L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 0 73 11 SD 38 0 0 9 MP 23 0 0 2 C 0 0 17 5 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 13 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 175 28 90 56 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 6 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 258 39 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 5 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 1 0 73 10 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 0 18 4 V 0 18 0 3 L 0 0 15 4 KD 0 0 13 3 - 0 0 0 2 Totalt 160 18 119 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 2 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 0 0 15 4 KD 0 0 13 3 - 0 0 0 2 Totalt 212 57 28 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 13 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 258 39 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 1 Avfall och kretslopp Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 1 73 0 10 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 224 73 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare

Votering: betänkande 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 15 Unga lagöverträdare Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 74 0 10 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 13 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 176 120 0 53 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare

Votering: betänkande 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 14 Unga lagöverträdare Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 (M, C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 74 0 10 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 205 92 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare

Votering: betänkande 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 1 Unga lagöverträdare Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 3 71 0 10 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 13 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 180 117 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 62 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 54 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 258 39 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 57 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 48 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 0 18 4 V 18 0 0 3 L 14 0 0 5 KD 12 0 0 4 - 0 0 0 2 Totalt 238 39 18 54 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 52 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 42 (M, SD, C, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 74 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 13 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 153 144 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 51 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 41 (M, SD, C, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 74 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 13 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 153 144 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 49 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 39 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 258 39 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 48 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 38 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 258 39 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 4 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 74 0 10 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 17 1 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 12 1 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 221 76 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 31 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 0 39 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 15 0 0 4 KD 0 13 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 245 13 39 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 30 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 74 0 0 10 SD 0 39 0 8 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 17 0 0 4 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 256 39 0 54 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 27 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 0 74 10 SD 0 0 39 8 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 14 0 0 5 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 164 18 113 54 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20

Omröstning 2016/17:JuU18 Polisfrågor

Votering: betänkande 2016/17:JuU18 Polisfrågor, förslagspunkt 26 Polisfrågor Datum: 2017-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 (M, SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 74 0 10 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 14 0 0 5 KD 13 0 0 3 - 0 0 0 2 Totalt 183 113 0 53 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-04-20