Dokument & lagar (781 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2018:537

Länsstyrelsen i Hallands län fastställde i ett beslut den 17 september 2018 utgången av valet den 9 september 2018 till kommunfullmäktige i Halmstads kommun. Redogörelse för överklagandet Kristdemokraterna Halmstad har genom AA ordförande, och BB, vice ordförande, överklagat den slutliga rösträkningen och mandatfördelningen

2018-11-14

Valprövningsnämndens beslut 2018: 202 m.fl.

Valprövningsnämnden uppfattar att de överklaganden som här prövas omfattar såväl Valmyndighetens beslut att fastställa utgången av valet till riksdagen som berörda länsstyrelsers beslut att fastställa utgången av valen till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i aktuella valkretsar. Redogörelse för överklagandena

2018-11-14

Valprövningsnämndens beslut 2018:871

Länsstyrelsen i Västmanlands län har beslutat att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Västerås kommun 2018-09-09 protokoll 2018-09-1209-20, dnr 201-4811-2018AA finns inte upptagen som vald ledamot för Sverigedemokraterna bilaga 2 till länsstyrelsens beslutI en skrivelse som kom in till kommunen den 7 augusti

2018-11-14

Valprövningsnämndens beslut 2018:858

Länsstyrelsen i Värmlands län har beslutat att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2018-09-09 protokoll 2018-09-1009-19, dnr 201-6537-2018I protokollet framgår att kandidaterna nr 7 AA och nr 9 BB för Moderaterna var utsedda till revisorer i kommunfullmäktige och därför inte var valbara.

2018-11-14

Valprövningsnämndens beslut 2018:867

Länsstyrelsen i Västmanlands län har beslutat att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Sala kommun 2018-09-09 protokoll 2018-09-1209-20, dnr 201-4825-18AA finns inte upptagen som vald ledamot för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige i Sala kommun bilaga 2 till länsstyrelsens beslutKommunfullmäktige i

2018-11-14

Valprövningsnämndens beslut 2018:846

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Ale kommun 2018-09-09 protokoll 2018-09-1409-20, dnr 201-33553-2018AA finns inte upptagen som vald ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Ale kommun bilaga 2 till länsstyrelsens beslutKommunfullmäktige

2018-11-14

Valprövningsnämndens beslut 2018:796

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Orust kommun 2018-09-09 protokoll 2018-09-1409-20, dnr 201-33628-2018AA finns inte upptagen som vald ledamot för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige i Orust kommun bilaga 2 till länsstyrelsens beslutRedogörelse

2018-11-14

Valprövningsnämndens beslut 2018:821

Länsstyrelsen i Östergötlands län har beslutat att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Valdemarsviks kommun 2018-09-09 protokoll 2018-09-1309-20, dnr 201-10822-18AA finns inte upptagen som vald ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna i Valdemarsviks kommun bilaga 2 till länsstyrelsens beslutKommunfullmäktige

2018-11-14

Valprövningsnämndens beslut 2018:845

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Ludvika kommun 2018-09-09 protokoll 2018-09-1009-8, dnr 201-10953-2018AA finns inte upptagen som vald ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Ludvika kommun bilaga 2 till länsstyrelsens beslutI ett yttrande

2018-11-14

Valprövningsnämndens beslut 2018:835

Länsstyrelsen i Västmanlands län har beslutat att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Norbergs kommun 2018-09-09 protokoll 2018-09-1209-20, dnr 201-4824-18AA finns inte upptagen som vald ledamot för Centerpartiet i kommunfullmäktige i Norbergs kommun bilaga 2 till länsstyrelsens beslutRedogörelse för överklagandet

2018-11-14

Valprövningsnämndens beslut 2018:842

Länsstyrelsen i Västmanlands län har beslutat att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Norbergs kommun 2018-09-09 protokoll 2018-09-1209-20, dnr 201-4824-18AA finns inte upptagen som vald ledamot för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige i Norbergs kommun bilaga 2 till länsstyrelsens beslutRedogörelse

2018-11-14

Valprövningsnämndens beslut 2018:729

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet Den 20 september inkom en skrivelse med anmälan om valfusk. I skrivelsen anförs att valet inte har gått rätt till och att valsabotage har förekommit. Det framgår inte av överklagandet

2018-11-07

Valprövningsnämndens beslut 2018:727

Länsstyrelsen Västerbotten beslutade den 7 september 2018 att godkänna Kristdemokraternas återtagande av kandidatanmälan för AA. Bakgrund Kristdemokraterna anmälde alla sina kandidater avseende valet till kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun hos länsstyrelsen. Därefter har en person som Kristdemokraterna anmält som behörig

2018-11-07

Valprövningsnämndens beslut 2018:816

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet Den 24 september inkom en skrivelse med uppgift om att i Lerums kommuns vallokal fanns inte valsedlar för alla partier utlagda. Det framhålls att valfusk förekommit i valet.

2018-11-07

Valprövningsnämndens beslut 2018:474

Valmyndigheten beslutade den 23 mars 2018 att avslå en anmälan om registrering av partibeteckning. Redogörelse för överklagandet Bondesrepublikanerna har överklagat Valmyndighetens beslut. Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet I 15 kap. 3 vallagen 2005:837 regleras vilka beslut som får överklagas hos Valprövningsnämnden.

2018-11-07

Valprövningsnämndens beslut 2018:444

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 8 september 2018 att godkänna Sverigedemokraternas återtagande av kandidatanmälan för AA avseende lista till riksdagen. Bakgrund Sverigedemokraterna anmälde hos länsstyrelsen den 31 augusti 2018 att partiet önskade ta tillbaka kandidatanmälan avseende AA i riksdagsvalet.

2018-10-17

Valprövningsnämndens beslut 2018:730

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 6 september 2018 att godkänna Sverigedemokraternas återtagande av kandidatanmälan för AA. Bakgrund Sverigedemokraterna anmälde hos länsstyrelsen den 28 augusti 2018 att partiet önskade ta tillbaka kandidatanmälan för AA avseende valet till kommunfullmäktige i Salem. Redogörelse

2018-10-17

Valprövningsnämndens beslut 2018:716

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 6 september 2018 att godkänna Sverigedemokraternas återtagande av kandidatanmälan för AA. Bakgrund Sverigedemokraterna anmälde hos länsstyrelsen den 28 augusti 2018 att partiet önskade ta tillbaka kandidatanmälan för AA avseende valet till Stockholms läns landsting och valet

2018-10-17

Valprövningsnämndens beslut 2018:829

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 6 september 2018 att godkänna Sverigedemokraternas återtagande av kandidatanmälan för AA. Bakgrund Sverigedemokraterna anmälde hos länsstyrelsen den 28 augusti 2018 att partiet önskade ta tillbaka kandidatanmälan för AA avseende valet till kommunfullmäktige i Salem. Redogörelse

2018-10-17

Valprövningsnämndens beslut 2018:512

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 7 september 2018 att godkänna Medborgerlig Samlings återtagande av kandidatanmälan för AA. Bakgrund Medborgerlig Samling anmälde hos länsstyrelsen den 6 september 2018 att partiet önskade ta tillbaka AAs kandidatanmälan avseende valet till kommunfullmäktige i Sollentuna. Redogörelse

2018-10-17