Dokument & lagar (2 829 träffar)

Yttrande 2016/17:MJU5y

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-04-20

Yttrande 2016/17:KrU2y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Dokumentet är inte publicerat

2017-04-20

Yttrande 2016/17:AU3y

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Dokumentet är inte publicerat

2017-04-20

Yttrande 2016/17:FöU7y

Vitbok om EU:s framtid Dokumentet är inte publicerat

2017-04-19

Yttrande 2016/17:FöU6y

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-04-19

Yttrande 2016/17:SoU7y

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-04-18

Yttrande 2016/17:CU4y

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-04-11

Yttrande 2016/17:UbU7y

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-04-10

Yttrande 2016/17:UbU6y

En livsmedelsstrategi för Sverige Dokumentet är inte publicerat

2017-04-06

Yttrande 2016/17:TU5y

Årsboken om EU - Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-04-06

Yttrande 2016/17:TU4y

Riksdagens skrivelser till regeringen - Åtgärder under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-04-06

Yttrande 2016/17:NU6y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Dokumentet är inte publicerat

2017-04-06

Yttrande 2016/17:MJU4y

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-04-06

Yttrande 2016/17:JuU9y

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-04-06

Yttrande 2016/17:JuU8y

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-04-06

Yttrande 2016/17:FöU5y

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-04-06

Yttrande 2016/17:FöU4y

En livsmedelsstrategi för Sverige Dokumentet är inte publicerat

2017-04-06

Yttrande 2015/16:SoU4y

Socialutskottet s yttrande 2015/16 : SoU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till k onstitutions utskottet Den 5 april beslutade k onstitutionsutskottet att uppmana övriga utskott att senast den 26 april 2016 yttra sig över regeringens

2017-03-31

Yttrande 2015/16:SoU4y (pdf, 125 kB)

Yttrande 2016/17:SkU5y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Dokumentet är inte publicerat

2017-03-28

Yttrande 2016/17:SoU6y

En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Dokumentet är inte publicerat

2017-03-23