Dokument & lagar (10 366 träffar)

Framställning / redogörelse 2006/07:RS3

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Framställning till riksdagen FöRSLAGETS HUVUDSAKLIGA INNEHåLL 2006/07:RS3 2000-08-11 16.42 2006/07:RS3 FöRSLAGETS HUVUDSAKLIGA INNEHåLL 2000-08-11 16.42 2006/07:RS3 Obligatorisk registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen 2000-08-11


Utskottsberedning: 2007/08:KU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2006/07:RS3 (doc, 127 kB)

EU-nämndens dokument 2006/07:21E6

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2006/07 if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11 16.42 " 1 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare

2007-11-15

utskottsdokument 2006/07:2276

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY "Status" if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11 16.42 " 1 Utrikesutskottet 1.1 Utrikesutskottets beredningsområde Utrikesutskottet ska bereda ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser

2007-10-31

Riksdagsskrivelse 2006/07:226

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2006/07 : 226 Regeringen Försvarsdepartementet Jag får anmäla att riksdagen denna dag när det gäller återstående delar i försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU10 1 dels beslutat att lagförslaget om försvarsunderrättelseverksamhet under punkt 2 såvitt avser

2007-10-24 16:02:50

Riksdagsskrivelse 2006/07:226 (doc, 28 kB)

utskottsdokument 2006/07:2268

­ Finansutskottets verksamhet riksdagsåret 2006/07 DOCPROPERTY "Status" if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11 16.42 " Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet (FiU) bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen

2007-10-08

utskottsdokument 2006/07:226A

Justitieutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY "Status" if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11 16.42 " Justitieutskottets beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Politik-området innefattar bl.a. myndigheter

2007-10-07

utskottsdokument 2006/07:226F

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2006/07 DOCPROPERTY "Status" if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11 16.42 " Utskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken

2007-10-05

utskottsdokument 2006/07:2275

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY "Status" if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11 16.42 " Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets verksamhet Utrikes- och försvarsutskotten har vid tre tillfällen

2007-10-03

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1656 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 3 oktober Svar på fråga 2006/07:1656 Ökad inblandning av etanol i bensin Miljöminister Andreas Carlgren Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige kan tidigarelägga en ökad inblandning av etanol i svensk bensin. Som Betty Malmberg skriver regleras

Svarsdatum: 2007-10-03 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1655 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 3 oktober Svar på fråga 2006/07:1655 Yttrandefriheten i de palestinska områdena Utrikesminister Carl Bildt Birgitta Ohlsson har betonat vikten av att verka för en politisk lösning av konflikten i Mellanöstern och frågat mig hur jag avser att motverka inskränkningar i pressfriheten i de palestinska

Svarsdatum: 2007-10-03 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1654 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 3 oktober Svar på fråga 2006/07:1654 Situationen för Iraks jezider Utrikesminister Carl Bildt Camilla Lindberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att i det bilaterala och multilaterala arbetet uppmärksamma jezidernas utsatta situation och bidra till ett slut på våldet och

Svarsdatum: 2007-10-03 Frågeställare: Camilla Lindberg (FP)

utskottsdokument 2006/07:2270

Socialförsäkringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY "Status" if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11 16.42 " Beredningsområde Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om socialförsäkring med anslutande bidragssystem inklusive stöd åt

2007-10-01

utskottsdokument 2006/07:226D

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY "Status" if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11 16.42 " Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets beredningsområde Konstitutionsutskottet och utrikesutskottet

2007-10-01

utskottsdokument 2006/07:226E

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2006/07 if Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11 16.42 " Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske.

2007-09-27

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS4

Framställning till riksdagen 2006/07:RRS4 Riksrevisionens styrelses framställning angående konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens styrning och myndigheternas genomförande av tillsynen inom det finansiella området utifrån målet om ett gott


Utskottsberedning: 2006/07:CU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS4 (doc, 121 kB)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1658 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 26 september Svar på fråga 2006/07:1658 Vård av svårt sjuka Socialminister Göran Hägglund Tommy Waidelich har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att medborgarna får den vård de har rätt till vid en allvarlig sjukdom oavsett var i Sveriges de bor. Inledningsvis

Svarsdatum: 2007-09-26 Frågeställare: Tommy Waidelich (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1657 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 26 september Svar på fråga 2006/07:1657 Omförhandling av skatteavtalet med Danmark Finansminister Anders Borg Marie Engström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att ta initiativ till att skatteavtalet med Danmark omförhandlas. I avtalet om vissa skattefrågor som undertecknades

Svarsdatum: 2007-09-26 Frågeställare: Marie Engström (V)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1653 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 26 september Svar på fråga 2006/07:1653 Användandet av det svenska språket Justitieminister Beatrice Ask Marianne Watz har frågat mig om jag tänker ta initiativ till att vi i Sverige ska kunna använda vårt dagliga kommunikationsverktyg – det svenska språket. Frågan är ställd mot bakgrund

Svarsdatum: 2007-09-26 Frågeställare: Marianne Watz (M)

utskottsdokument 2006/07:2271

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2006/07 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde

2007-09-25

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1646 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 25 september Svar på fråga 2006/07:1646 Debitering av trängselskatteavgifter Finansminister Anders Borg Rolf Gunnarsson har frågat statsrådet Åsa Torstensson om hon kommer att agera och verka för att mer och bättre underlag införskaffas innan kravåtgärder vidtas avseende trängselskatt. Rolf

Svarsdatum: 2007-09-25 Frågeställare: Rolf Gunnarsson (M)