Dokument & lagar (133 träffar)

Kommittédirektiv 2012:113 kommittébeteckning: S 2011:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning S 2011:03 Innehåll Utvidgning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 24 mars 2011 kommittédirektiv om stärkt ställning för patienten genom en

2012-11-15

Kommittédirektiv 2012:110 kommittébeteckning: Fö 2011:02

Tilläggsdirektiv till utredningen En effektiv Sevesolagstiftning Fö 2011:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 25 augusti 2011 kommittédirektiv om en översyn av regleringen av tillståndsgivning och tillsyn för verksamheter

2012-10-25

Kommittédirektiv 2012:109

Översyn av statens insatser för lättläst Innehåll Sammanfattning Verksamhet som står inför utmaningar Uppdraget att föreslå hur statens insatser för lättläst ska organiseras Utredaren ska därför Identifiera och beskriva relevanta aktörer på området Utredaren ska därför Identifiera behov av offentligt stöd till lättläst

2012-10-25

Kommittédirektiv 2012:112

Avveckling av myndigheter inom utbildningsområdet m.m. Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska från och med den 1 januari 2013 ansvara för avvecklingen av Högskoleverket, Verket för högskoleservice,

2012-10-18

Kommittédirektiv 2012:111 kommittébeteckning: U 2012:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättandet av Universitets- och högskolerådet U 2012:07 Innehåll Ändring i uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 oktober 2012 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade den 31 maj 2012 kommittédirektiv om inrättandet av Universitets- och högskolerådet dir. 2012:56I uppdraget

2012-10-18

Kommittédirektiv 2012:108

Bekämpning av marknadsmissbruk Innehåll Sammanfattning Den EU-rättsliga regleringen och motsvarande svenska regler Uppdraget att föreslå hur svensk lag ska anpassas efter EU-förordningen och EU-direktivet Nya regler om anmälningsskyldighet för insynspersoner Uppdraget att ta ställning till vilka sanktioner som bör

2012-10-18

Kommittédirektiv 2012:107 kommittébeteckning: Fi 2010:06

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken Fi 2010:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 oktober 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 9 september 2010 kommittédirektiv om bl.a. utvärdering

2012-10-18

Kommittédirektiv 2012:106

Arvsfrågor i internationella situationer Innehåll Sammanfattning Internationella arvsfrågor Arvsförordningen Den nordiska arvskonventionen Utredningsuppdraget Arvsförordningens tillämpning i Sverige Tillträde till överenskommelsen om ändring i den nordiska arvskonventionen Övriga frågor Arbetets bedrivande och

2012-10-18

Kommittédirektiv 2012:105

En kommunallag för framtiden Innehåll Sammanfattning Behovet av en översyn Utgångspunkter för uppdraget Uppdraget Kommunerna och landstingen har det yttersta ansvaret för verksamheten Svårigheter med att följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare Bestämmelser om insyn i viss enskild verksamhet Allmänhetens

2012-10-11

Kommittédirektiv 2012:104 kommittébeteckning: S 2012:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter S 2012:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 oktober 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 26 januari 2012 kommittédirektiv om omstrukturering av statens bestånd

2012-10-11

Kommittédirektiv 2012:103 kommittébeteckning: S 2012:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter S 2012:01 Innehåll Förlängd tid och utökning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 oktober 2012 Förlängd tid och utökning av uppdraget Regeringen beslutade den 26 januari 2012 kommittédirektiv om uppdrag att

2012-10-11

Kommittédirektiv 2012:102 kommittébeteckning: Ju 2011:12

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll Ju 2011:12 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Utredningens nuvarande uppdrag Tilläggsuppdraget Straffskalorna för angrepp mot informationssystem Arbetets bedrivande och redovisning

2012-10-11

Kommittédirektiv 2012:101 kommittébeteckning: U 2011:04

Tilläggsdirektiv till kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. U 2011:04 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2012 Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 14 juli 2011 kommittédirektiv om att en parlamentarisk kommitté

2012-10-04

Kommittédirektiv 2012:100 kommittébeteckning: U 2012:05

Tilläggsdirektiv till utredningen om förskoleplats i tid U 2012:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 31 maj 2012 kommittédirektiv om förskoleplats i tid dir. 2012:54Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas

2012-10-04

Kommittédirektiv 2012:99

Ett enhetligt patentskydd i EU och en ny patentlag Innehåll Sammanfattning Ett förbättrat europeiskt patentsystem En enhetlig europeisk patentdomstol Ytterligare frågor med anknytning till införandet av det enhetliga patentskyddet En ny patentlag m.m. Arbetets bedrivande och redovisning av uppdragen Beslut vid regeringssammanträde

2012-10-04

Kommittédirektiv 2012:98

Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Innehåll Sammanfattning Villkor för dagens konsumenter Behovet av en utredning Tillsynen Möjligheter till tvistlösning Uppdraget att föreslå åtgärder för att förbättra konsumenternas ställning vid finansiell rådgivning Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut

2012-09-27

Kommittédirektiv 2012:97

Män och jämställdhet Innehåll Sammanfattning Män och jämställdhetspolitik Behov av en utredning om män och jämställdhet Normer om kvinnligt och manligt Män har lägre sjuklighet men högre dödlighet Pojkar har sämre betyg Män har mindre kontakt med sina barn Mer kunskap behövs Uppdraget Arbetets bedrivande och

2012-09-27

Kommittédirektiv 2012:96

Genomförande av EU:s direktiv om offentlig upphandling, upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt tilldelning av koncessioner Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Gällande EU-direktiv Gällande svensk reglering Tidigare utredningsarbete Pågående utredningsarbete Förslagen

2012-09-27

Kommittédirektiv 2012:95 kommittébeteckning: M 2010:04

Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen M 2010:04 strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Innehåll Sammanfattning Bakgrund Generella utgångspunkter för formulering av strategier och etappmål Specifika utgångspunkter för uppdraget att föreslå en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

2012-09-27

Kommittédirektiv 2012:92

Utstationering på svensk arbetsmarknad Innehåll Sammanfattning Utstationerade arbetstagares villkor i Sverige Uppdraget att klarlägga hur lex Laval fungerar i praktiken Utvärdering av tillämpningen av lex Laval Uppdragets genomförande och redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012 Sammanfattning

2012-09-27