Dokument & lagar (136 träffar)

Riksdagens protokoll 2012/13:136

Riksdagens snabbprotokoll 2012/13:136 Torsdagen den 12 september Kl. 13:00 - 15:12 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 september.  2 § Meddelande om debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Talmannen meddelade att debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

2013-09-12

Riksdagens protokoll 2012/13:135

Riksdagens snabbprotokoll 2012/13:135 Torsdagen den 5 september Kl. 13:00 - 14:14 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 29 augusti.  2 § Anmälan om protokollsutdrag från utskott Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag

2013-09-05

Riksdagens protokoll 2012/13:134

Riksdagens protokoll 2012/13:134 Torsdagen den 29 augusti Kl. 13:00 - 13:54 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 22 augusti.  2 § Ansökan om ledighet Talmannen meddelade att Tomas Tobé (M) ansökt om ledighet under tiden den 18 september–8 december.  Kammaren biföll denna ansökan. 

2013-08-29

Riksdagens protokoll 2012/13:133

Riksdagens protokoll 2012/13:133 Torsdagen den 22 augusti Kl. 12:00 - 15:48 1 § Ansökan om utökad ledighet Andre vice talmannen meddelade att Caroline Szyber (KD) ansökt om utökad ledighet under tiden den 22–31 augusti.  Kammaren biföll denna ansökan.  Andre vice talmannen anmälde att Stefan

2013-08-22

Riksdagens protokoll 2012/13:132

Riksdagens protokoll 2012/13:132 Torsdagen den 15 augusti Kl. 13:00 - 15:04 1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade   att Roza Güclü Hedin (S) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 augusti, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Hans Unander

2013-08-15

Riksdagens protokoll 2012/13:131

Riksdagens protokoll 2012/13:131 Fredagen den 28 juni Kl. 09:00 - 09:23 1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Walburga Habsburg Douglas (M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 29 juni, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Nils

2013-06-28

Riksdagens protokoll 2012/13:130

Riksdagens protokoll 2012/13:130 Torsdagen den 27 juni Kl. 12:00 - 17:25 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 juni.  2 § Allmänna motionstiden riksmötet 2013/14 Kammaren biföll talmannens förslag att den allmänna motionstiden vid riksmötet 2013/14 skulle utgå den 4 oktober 2013

2013-06-27

Riksdagens protokoll 2012/13:129

Riksdagens protokoll 2012/13:129 Onsdagen den 26 juni Kl. 09:00 - 12:35 1 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott:  2012/13:FPM120

2013-06-26

Riksdagens protokoll 2012/13:128

Riksdagens protokoll 2012/13:128 Tisdagen den 25 juni Kl. 09:00 - 11:18 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 18 juni.  2 § Ansökan om ledighet Tredje vice talmannen meddelade att Fredrik Lundh Sammeli (S) ansökt om ledighet under tiden den 15 augusti 2013–15 februari 2014.  Kammaren

2013-06-25

Riksdagens protokoll 2012/13:127

Riksdagens protokoll 2012/13:127 Måndagen den 24 juni Kl. 11:00 - 11:52 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 14 och 17 juni.  2 § Ansökan om fortsatt ledighet Förste vice talmannen meddelade att Walburga Habsburg Douglas (M) ansökt om fortsatt ledighet till och med den 28 juni. 

2013-06-24

Riksdagens protokoll 2012/13:126

Riksdagens protokoll 2012/13:126 Onsdagen den 19 juni Kl. 09:00 - 16:38 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 juni.  2 § Ansökan om fortsatt ledighet Talmannen meddelade att Mikael Sandström (M) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 1 juli–31 december.  Kammaren biföll

2013-06-19

Riksdagens protokoll 2012/13:125

Riksdagens protokoll 2012/13:125 Tisdagen den 18 juni Kl. 09:00 - 17:19 1 § Val till Nordiska rådets svenska delegation Företogs val av 20 ledamöter och 20 suppleanter till Nordiska rådets svenska delegation.   Valberedningen hade enhälligt beslutat om gemensamma listor för valen av ledamöter och suppleanter

2013-06-18

Riksdagens protokoll 2012/13:124

Riksdagens protokoll 2012/13:124 Måndagen den 17 juni Kl. 10:00 - 18:36 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 10 och 11 juni.  2 § Ansökan om ledighet Förste vice talmannen meddelade att Caroline Szyber (KD) ansökt om ledighet under tiden den 1 september 2013–28 februari 2014. 

2013-06-17

Riksdagens protokoll 2012/13:123

Riksdagens protokoll 2012/13:123 Fredagen den 14 juni Kl. 09:00 - 11:17 1 § Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Patrik Björck (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden från och med den 17 juni.  Kammaren biföll denna avsägelse.  2 § Anmälan om kompletteringsval Förste vice

2013-06-14

Riksdagens protokoll 2012/13:122

Riksdagens protokoll 2012/13:122 Torsdagen den 13 juni Kl. 09:00 - 16:18 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 7 juni.  2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Andre vice talmannen meddelade att val till Nordiska rådets svenska delegation skulle äga rum tisdagen den

2013-06-13

Riksdagens protokoll 2012/13:121

Riksdagens protokoll 2012/13:121 Onsdagen den 12 juni Kl. 09:00 - 17:54 1 § Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M): Herr talman! Jobben lägger grund för ett bra samhälle och en trygg ekonomisk grund för alla. Det skapar utmaning och självförverkligande och innebär ett kliv in i det

2013-06-12

Riksdagens protokoll 2012/13:120

Riksdagens protokoll 2012/13:120 Tisdagen den 11 juni Kl. 13:00 - 20:35 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 4 juni.  2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  Interpellation 2012/13:451 Till riksdagen  Interpellation

2013-06-11

Riksdagens protokoll 2012/13:119

Riksdagens protokoll 2012/13:119 Måndagen den 10 juni Kl. 11:00 - 14:59 1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Anna Wallén (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 11 juni, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Annika Duàn (S).  2 § Meddelande

2013-06-10

Riksdagens protokoll 2012/13:118

Riksdagens protokoll 2012/13:118 Fredagen den 7 juni Kl. 09:00 - 11:39 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 31 maj.  2 § Anmälan om protokollsutdrag från utskott Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2012/13:35 för tisdagen den 4 juni i ärende om subsidiaritetsprövning

2013-06-07

Riksdagens protokoll 2012/13:117

Riksdagens protokoll 2012/13:117 Onsdagen den 5 juni Kl. 09:00 - 16:30 1 § Val av justitieombudsman Företogs val av justitieombudsman.  Anf. 1 PETER ERIKSSON (MP): Fru talman, ledamöter och åhörare! Vi har haft en JO som nu avträder.   Hans-Gunnar Axberger tillträdde som JO den 18 februari 2008.

2013-06-05