Dokument & lagar (23 036 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM126 KOM(2016) 501

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM126 Meddelande om en europeisk strategi 2015/16:FPM126 för utsläppssnål rörlighet Miljödepartementet 2016-09-07 Dokumentbeteckning KOM2016 501 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

2016-09-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM126 KOM(2016) 501 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM126 KOM(2016) 501 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM125 KOM (2016) 479 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM125 Förordning om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk LULUCF Miljödepartementet 2016-09-07 Dokumentbeteckning KOM 2016 479 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp

2016-09-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM125 KOM (2016) 479 slutlig (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM125 KOM (2016) 479 slutlig (pdf, 120 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM124 KOM (2016) 482 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM124 Förordning om ansvarsfördelning för utsläpp av växthusgaser inom 2030- ramverket Miljödepartementet 2016-09-07 Dokumentbeteckning KOM 2016 482 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp

2016-09-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM124 KOM (2016) 482 slutlig (doc, 100 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM124 KOM (2016) 482 slutlig (pdf, 120 kB)

Utskottsmöte 2015/16:43 Tisdag 2016-09-06 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:43 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:43 Datum och tid: 2016-09-06 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Kommissionens förslag om ändring av förordning 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut KOM2016 399 Föredragningspromemoria,

2016-09-06 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2015/16:43

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:43 DATUM 2016-09-06 TID Kl. 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om ändring av förordning 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM2016 399. Utskottet ansåg

2016-09-06

Proposition 2015/16:200

Regeringens proposition 2015/16:200 En utvidgad skyldighet att anmäla Prop. växtskadegörare 2015/16:200 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 september 2016 Stefan Löfven Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Som en följd av ändringar i rådets


Utskottsberedning: 2016/17:MJU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:200 (pdf, 288 kB)

Interpellation 2015/16:790 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:790 Ökad miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den största delen av Sveriges yta är täckt av skog och den största delen av den skogen brukas. I skogsvårdslagen slås det fast att det ska tas lika stor hänsyn till miljön som till produktionsintressen.

Inlämnad: 2016-09-06 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:790 av Jens Holm (V) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1532 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/02690/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1532 av Betty Malmberg M Skatt på investeringar i solenergi Betty Malmberg har frågat mig om jag efter EU-kommissionens uttalande kommer att avskaffa skatten på större solenergianläggningar. Bakgrunden till frågan är den förändring

Svarsdatum: 2016-09-06 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1532 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1530 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05457/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1530 av Johan Hultberg M Växande vårdköer Johan Hultberg har frågat mig om jag kommer ta initiativ till att återinföra en prestationsbaserad ersättning i syfte att förbättra tillgängligheten i hälso-

Svarsdatum: 2016-09-06 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1530 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1527 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/05356/PUB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1527 av Caroline Szyber KD Geodata Caroline Szyber har frågat mig vad jag avser att göra för att skapa för-utsättningar för en digital transformation till öppna och avgiftsfria geodata. Jag delar Caroline

Svarsdatum: 2016-09-06 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1527 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1525 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/02922/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1525 av Anette Åkesson M Information om minskade skatteintäkter till följd av BEPS Anette Åkesson har frågat mig när finansministern kommer att informera oppositionen, och även den allmänhet som kommer att drabbas av de sänkta

Svarsdatum: 2016-09-06 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1525 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1567 av Mats Persson (L)

Fråga 2015/16:1567 Försörjningsstödet och semesterresor utomlands av Mats Persson L till Statsrådet Åsa Regnér S I somras beslutade förvaltningsdomstolen att en Malmöfamilj med försörjningsstöd har rätt till ersättning för en semesterresa till ett sommarland i Danmark. Kommunen har hänvisat familjen till kommunens gratisaktiviteter

Inlämnad: 2016-09-06 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1567 av Mats Persson (L) (pdf, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM123 KOM (2016) 447

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM123 Ändrad förordning för 2015/16:FPM123 stabilitetsinstrumentet för att möjliggöra kapacitetsbyggande Utrikesdepartementet 2016-09-06 Dokumentbeteckning KOM 2016 447 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

2016-09-06

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM123 KOM (2016) 447 (doc, 88 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM123 KOM (2016) 447 (pdf, 64 kB)

Interpellation 2015/16:781 av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellation 2015/16:781 Förföljelse av kvinnor i Sudan av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S Ofta och i flera decennier har man i Sveriges riksdag diskuterat förtryck och förföljelse av kvinnor i olika delar av världen bland annat i Iran, Irak, Pakistan, Afghanistan och Saudiarabien. Man har

Inlämnad: 2016-09-05 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:781 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 111 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förföljelse av kvinnor i Sudan

Interpellation 2015/16:780 av Robert Halef (KD)

Interpellation 2015/16:780 Underlag för en ny bro över Södertälje kanal av Robert Halef KD till Statsrådet Anna Johansson S Efter det att motorvägsbron havererat i Södertälje och varit stängd hela sommaren var det många som drog en lättnadens suck när den äntligen kunde öppna igen den 22 augusti. Olyckan inträffade under

Inlämnad: 2016-09-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:780 av Robert Halef (KD) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Underlag för en ny bro över Södertälje kanal

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1524 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05920/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1524 av Roger Haddad L Polisens handläggningstider för vapenlicensärenden Roger Haddad har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen avser att ta för att säkerställa att handläggningstiden för vapenlicensärenden nedbringas

Svarsdatum: 2016-09-05 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1524 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1523 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/01085/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1523 av Markus Wiechel SD Nya gripenplan Markus Wiechel har framfört till mig att det inte är rimligt att nästan nya plan som kostat skattebetalarna så mycket pengar skrotas till förmån för nya plan. Markus Wiechel har

Svarsdatum: 2016-09-05 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1523 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1522 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02017/Kl Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1522 av Karin Svensson Smith MP Problem med miljöbilsstödet Karin Svensson Smith har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att svenska miljöbilsstöd i en mer betydande grad än i dag ska bidra till att antalet

Svarsdatum: 2016-09-05 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1522 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1566 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2015/16:1566 Den kamerunska statens övergrepp mot den egna befolkningen av Birgitta Ohlsson L till Utrikesminister Margot Wallström S Amnesty International rapporterade i augusti om hur människor i Kamerun fångas mellan extremisterna i Boko Harams terror och de egna myndigheternas grymhet. 170 000 personer har det

Inlämnad: 2016-09-05 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1566 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:779 av Jabar Amin (MP)

Interpellation 2015/16:779 Den turkiska arméns angrepp i Syrien av Jabar Amin MP till Utrikesminister Margot Wallström S Allt fler oberoende källor talar om och visar bevis på den turkiska regimens och Erdoğans stöd till terrororganisationen Islamiska staten, IS. Den stora turkiska dagstidningen Jumhuryet och Syriska

Inlämnad: 2016-09-02 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:779 av Jabar Amin (MP) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den turkiska arméns angrepp i Syrien