Dokument & lagar (10 903 träffar)

Utlåtande 2017/18:AU11

Utskottet föreslår att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Utskottet anser att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-02-28 Beslut: 2018-02-28

Utlåtande 2017/18:AU11 (pdf, 304 kB)

Betänkande 2017/18:AU6

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-02-28 Beslut: 2018-02-28

Betänkande 2017/18:AU6 (pdf, 809 kB)

Utskottsmöte 2017/18:23 Torsdag 2018-02-15 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:23 Datum och tid: 2018-02-15 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (AU6) Justering Prop. 2017/18:56 Föredragande:

2018-02-15 10:00:00

Riksdagsskrivelse 2017/18:160

Riksdagsskrivelse 2017/18:160 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU5 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 februari 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-02-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:160 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:160 (pdf, 53 kB)

Skrivelse 2017/18:79

Regeringens skrivelse 2017/18:79 Riksrevisionens rapport om regionala skillnader Skr. i effekter av Arbetsförmedlingens 2017/18:79 arbetsmarknadsutbildning Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 februari 2018 Stefan Löfven Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 2017/18:AU15 Sista motionsdag: 2018-03-05

Skrivelse 2017/18:79 (pdf, 1009 kB)

Utskottsmöte 2017/18:22 Torsdag 2018-02-08 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:22 Datum och tid: 2018-02-08 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension (AU5) Justering Prop. 2017/18:53 Föredragande:

2018-02-08 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:22

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:22 DATUM 2018-02-08 TID 10.00–10.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:21. 2 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och

2018-02-08

Betänkande 2017/18:AU5

Nya regler införs i arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat ska reglerna för förtroendeuppdrag i arbetslöshetsförsäkringen bli tydligare. Förtroendeuppdrag som ger en person laglig rätt att vara ledig från en anställning ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Förtroendeuppdrag ska behandlas som förvärvsarbete när normalarbetstid och ersättning fastställs.

Reglerna för arbetslöshetsersättning och pension samordnas. Om en person får pension från förvärvsarbete ska arbetslöshetsersättningen minskas med samma belopp som pensionen är på. Rätten att bli medlem i en arbetslöshetskassa förlängs och ska gälla till månadsskiftet före den månad då den som vill bli medlem fyller 65 år.

De nya reglerna börjar gälla den 2 juli 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-02-08 Debatt: 2018-02-15 Beslut: 2018-02-15

Betänkande 2017/18:AU5 (pdf, 878 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension

Skrivelse 2017/18:76

Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning Regeringens skrivelse 2017/18:76 Riksrevisionens rapport om effekter av Skr. Arbetsförmedlingens förberedande och 2017/18:76 orienterande utbildning Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm


Utskottsberedning: 2017/18:AU15 Sista motionsdag: 2018-02-23

Skrivelse 2017/18:76 (pdf, 3600 kB)

Utskottsmöte 2017/18:21 Torsdag 2018-02-01 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:21 Datum och tid: 2018-02-01 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Integration (AU7) Beredning Motioner 3. Information från Myndigheten för yrkeshögskolan Generaldirektör Thomas Persson 4. Kanslimeddelanden 5. Övriga

2018-02-01 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:21

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:21 DATUM 2018-02-01 TID 10.00-10.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:20. 2 Integration (AU7) Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades.

2018-02-01

Utskottsmöte 2017/18:20 Tisdag 2018-01-30 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:20 Datum och tid: 2018-01-30 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen Överläggning Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet 3. Förslag

2018-01-30 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:20

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:20 DATUM 2018-01-30 TID 11.00-11.35 11.46-11.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:19. 2 Förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor

2018-01-30

Utskottsmöte 2017/18:19 Torsdag 2018-01-25 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:19 Datum och tid: 2018-01-25 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (AU6) Beredning Prop. 2017/18:56 Föredragande:

2018-01-25 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:19

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:19 DATUM 2018-01-25 TID 10:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:18. 2 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande

2018-01-25

Betänkande 2017/18:AU16


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-14 Debatt: 2018-06-20 Beslut: 2018-06-20

Betänkande 2017/18:AU14


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-19 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:AU13


Beredning: 2018-04-19 Justering: 2018-04-26 Debatt: 2018-05-03 Beslut: 2018-05-03

Betänkande 2017/18:AU12


Beredning: 2018-03-27 Justering: 2018-04-12 Debatt: 2018-04-18 Beslut: 2018-04-18