Dokument & lagar (10 819 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:13 Tisdag 2017-11-28 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:13 Datum och tid: 2017-11-28 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram för 2018 (AU2y) Justering Föredragande: MS 3. Kanslimeddelanden EU-information Föredragande:

2017-11-28 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:12 Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:12 Datum och tid: 2017-11-21 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Val av vice ordförande 2. Justering av protokoll 3. Kommissionens aviserade förslag om en ny europeisk arbetsmarknadsmyndighet Överläggning Statsrådet Ylva

2017-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:11 Torsdag 2017-11-09 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11 Datum och tid: 2017-11-09 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2 . Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1) Beredning Prop. 2017/18:1 och motioner Föredragande:

2017-11-09 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-09 TID 10:00-10:18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:10. 2 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1) Utskottet

2017-11-09

Omröstning 2017/18:AU3 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Votering: betänkande 2017/18:AU3 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, förslagspunkt 3 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Datum: 2017-11-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 74 0 0 9 SD 0 38 0 8 MP 23 0 0 2 C 17 0 0 5 V 2 0 15 4 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 2 0 2 Totalt 246 40 15 48 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-08

Omröstning 2017/18:AU3 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Votering: betänkande 2017/18:AU3 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, förslagspunkt 1 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Datum: 2017-11-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 74 0 9 SD 0 0 38 8 MP 23 0 0 2 C 0 17 0 5 V 17 0 0 4 L 16 0 0 3 KD 14 0 0 2 - 0 0 2 2 Totalt 170 91 40 48 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:29

Riksdagsskrivelse 2017/18:29 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU3 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-08

Riksdagsskrivelse 2017/18:29 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:29 (pdf, 53 kB)

Utskottsmöte 2017/18:10 Tisdag 2017-11-07 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:10 Datum och tid: 2017-11-07 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. J ustering av protokoll 2 . Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2) Beredning Prop. 2017/18:1 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2017-11-07 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18: Tisdag 2017-11-07 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18: Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18: Datum och tid: 2017-11-07 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. J ustering av protokoll 2 . Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2) Beredning Prop. 2017/18:1 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2017-11-07 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:10

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-07 TID 11:00-12:32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:9. § 2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2) Utskottet behandlade

2017-11-07

Utskottsmöte 2017/18:9 Torsdag 2017-10-26 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:9 Datum och tid: 2017-10-26 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2 . Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (AU3) Justering Prop. 2016/17:220 och motioner Föredragande:

2017-10-26 10:00:00

Betänkande 2017/18:AU3

Företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla frisörer och restauranger. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I dag finns det ett undantag i diskrimineringslagen för den här typen av företag. Det är företag som många möter i sin vardag och riksdagen anser därför att ändringen är viktig för att öka jämlikheten och delaktigheten i samhället. Ändringen innebär att personer med funktionsnedsättning får ett ökat skydd mot diskriminering.

Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2018.

Riksdagen menar också att det är viktigt att ändringen utvärderas för att se hur den fungerar. Både för företagen och för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen uppmanar därför regeringen, i ett tillkännagivande, att utvärdera lagändringen.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2017-10-26 Debatt: 2017-11-08 Beslut: 2017-11-08

Betänkande 2017/18:AU3 (pdf, 454 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Utskottsmöte 2017/18:8 Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8 Datum och tid: 2017-10-24 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU1y) Justering Prop.

2017-10-24 11:00:00

Yttrande 2017/18:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2017/18:AU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har gett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1

2017-10-24

Yttrande 2017/18:AU1y (pdf, 258 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-10-24 TID 11:00-11:49 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:7. § 2 Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2017-10-24

Utskottsmöte 2017/18:7 Torsdag 2017-10-19 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7 Datum och tid: 2017-10-19 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Information från Statistiska Centralbyrån Enhetschef Magnus Sjöström 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Tisdagen

2017-10-19 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-19 TID 10:00-10:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:6. § 2 Information från Statistiska centralbyrån Enhetschef Magnus Sjöström med

2017-10-19

Utskottsmöte 2017/18:6 Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2017/18:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6 Datum och tid: 2017-10-17 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Fråga om yttrande

2017-10-17 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-17 TID 11:00-13:12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:5. 2 Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2017-10-17

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR2

Vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning – en uppföljning och utvärdering ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-13-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2017/18:2 Förord Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 17 maj 2016 att inrätta en uppföljnings- och utvärderingsgrupp med uppgift att genomföra

2017-10-17

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR2 (pdf, 1600 kB)