Dokument & lagar (4 948 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:24 Torsdag 2017-03-23 kl. 09:00

Föredragningslista Civilutskottet 2016/17:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:24 Datum och tid : 2017-03-23 09:00 Plats : Andrakammarsalen Riktvärden för trafikbuller Bilagor

2017-03-23 09:00:00

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-03-23 kl. 08:15

Föredragningslista Civilutskottet 2016/17:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:23 Datum och tid : 2017-03-23 08:15 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Konsumenträtt (CU12) Prel. justering Motioner Föredragande: Sjö 3. Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

2017-03-23 08:15:00

Omröstning 2016/17:CU10 Familjerätt

Votering: betänkande 2016/17:CU10 Familjerätt, förslagspunkt 13 Familjerätt Datum: 2017-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 1 76 0 7 SD 43 1 0 3 MP 21 0 0 4 C 19 0 0 3 V 0 0 20 1 L 17 0 0 2 KD 13 0 0 3 - 0 0 1 1 Totalt 215 77 21 36 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-22

Omröstning 2016/17:CU10 Familjerätt

Votering: betänkande 2016/17:CU10 Familjerätt, förslagspunkt 31 Familjerätt Datum: 2017-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 (SD, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 78 0 0 6 SD 0 44 0 3 MP 22 0 0 3 C 19 0 0 3 V 21 0 0 0 L 1 16 0 2 KD 0 13 0 3 - 0 1 0 1 Totalt 242 74 0 33 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-22

Omröstning 2016/17:CU10 Familjerätt

Votering: betänkande 2016/17:CU10 Familjerätt, förslagspunkt 25 Familjerätt Datum: 2017-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 78 0 0 6 SD 44 0 0 3 MP 22 0 0 3 C 0 19 0 3 V 21 0 0 0 L 17 0 0 2 KD 0 0 13 3 - 1 0 0 1 Totalt 284 19 13 33 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-22

Omröstning 2016/17:CU10 Familjerätt

Votering: betänkande 2016/17:CU10 Familjerätt, förslagspunkt 19 Familjerätt Datum: 2017-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 78 0 0 6 SD 0 44 0 3 MP 22 0 0 3 C 19 0 0 3 V 21 0 0 0 L 17 0 0 2 KD 13 0 0 3 - 0 1 0 1 Totalt 271 45 0 33 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-22

Omröstning 2016/17:CU10 Familjerätt

Votering: betänkande 2016/17:CU10 Familjerätt, förslagspunkt 16 Familjerätt Datum: 2017-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, V, L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 78 0 6 SD 44 0 0 3 MP 22 0 0 3 C 0 19 0 3 V 0 21 0 0 L 0 17 0 2 KD 13 0 0 3 - 1 0 0 1 Totalt 181 135 0 33 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:189

Riksdagsskrivelse 2016/17:189 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU10 Familjerätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:189 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:189 (pdf, 53 kB)

Proposition 2016/17:159

Regeringens proposition 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild Prop. handräckning 2016/17:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2016/17:CU13
Sista motionsdag: 2017-04-05

Proposition 2016/17:159 (pdf, 699 kB)

Proposition 2016/17:149

Regeringens proposition 2016/17:149 Bokföringsbrott i filialer Prop. 2016/17:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ändringar som klargör att


Utskottsberedning: 2016/17:CU17
Sista motionsdag: 2017-04-05

Proposition 2016/17:149 (pdf, 573 kB)

Proposition 2016/17:151

Regeringens proposition 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag Prop. 2016/17:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Peter Eriksson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2016/17:CU20
Sista motionsdag: 2017-04-05

Proposition 2016/17:151 (pdf, 1028 kB)

Motion 2016/17:3651 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3651 av Ola Johansson (C) med anledning av prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen som syftar till att öka möjligheterna att använda tidsbegränsade bygglov för


Utskottsberedning: 2016/17:CU21

Motion 2016/17:3651 av Ola Johansson (C) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3651 av Ola Johansson (C) (pdf, 58 kB)

Betänkande 2016/17:CU10

Riksdagen tycker att det är viktigt att skydda barn mot äktenskap. Därför uppmanar riksdagen regeringen att prioritera arbetet med att stärka skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det är ett av fyra tillkännagivanden som riksdagen riktar till regeringen.

Den 1 juli 2014 infördes nya regler som bland annat innebar att det blev ännu svårare att erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap. Regeringen ska ge en utredning i uppdrag att utvärdera lagändringarna, och se om lagen kan skärpas ytterligare. Riksdagen tycker att regeringen bör prioritera det arbetet och snarast återkomma med förslag om lagändringar.

Riksdagens övriga tre tillkännagivanden handlar om att

  • polygama äktenskap bör utredas,
  • barnrättsperspektivet bör stärkas vid vårdnadstvister och att
  • systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare bör förbättras.

Förslagspunkter: 34 Reservationer: 17
Justering: 2017-03-16 Debatt: 2017-03-22 Beslut: 2017-03-22

Betänkande 2016/17:CU10 (pdf, 766 kB) Webb-tv debatt om förslag: Familjerätt

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-03-16 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2016/17:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:22 Datum och tid : 2017-03-16 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Familjerätt (CU10) Justering Motioner Föredragande: PS 3. EU-frågor 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdagen den 23 mars 2017 kl. 8.15 Bilagor

2017-03-16 09:30:00

Motion 2016/17:3648 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3648 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) med anledning av prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder. Motivering Sverigedemokraterna ser


Utskottsberedning: CU

Motion 2016/17:3648 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3648 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3646 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3646 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den föreslagna tillfälliga lagen bör upphävas efter tre år och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:CU21

Motion 2016/17:3646 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3646 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (pdf, 71 kB)

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-03-02 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2016/17:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:21 Datum och tid : 2017-03-02 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Val av ny vice ordförande 2. Justering av protokoll 3. Familjerätt (CU10) Prel. justering Motioner Föredragande: PS 4. Bostadspolitik (CU14) Beredning Motioner Föredragande:

2017-03-02 09:30:00

Omröstning 2016/17:CU8 Insolvens- och utsökningsrätt

Votering: betänkande 2016/17:CU8 Insolvens- och utsökningsrätt, förslagspunkt 5 Insolvens- och utsökningsrätt Datum: 2017-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 1 14 M 0 0 70 14 SD 0 39 0 8 MP 20 0 0 5 C 21 0 0 1 V 0 0 18 3 L 15 0 0 4 KD 0 0 14 2 - 0 1 0 1 Totalt 154 40 103 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-02

Omröstning 2016/17:CU8 Insolvens- och utsökningsrätt

Votering: betänkande 2016/17:CU8 Insolvens- och utsökningsrätt, förslagspunkt 3 Insolvens- och utsökningsrätt Datum: 2017-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 70 0 14 SD 39 0 0 8 MP 20 0 0 5 C 21 0 0 1 V 18 0 0 3 L 0 0 15 4 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 212 70 15 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-02

Omröstning 2016/17:CU8 Insolvens- och utsökningsrätt

Votering: betänkande 2016/17:CU8 Insolvens- och utsökningsrätt, förslagspunkt 2 Insolvens- och utsökningsrätt Datum: 2017-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 0 70 0 14 SD 39 0 0 8 MP 20 0 0 5 C 0 21 0 1 V 18 0 0 3 L 0 15 0 4 KD 0 14 0 2 - 1 0 0 1 Totalt 177 120 0 52 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-02