Dokument & lagar (5 289 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:6 Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2017/18:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6 Datum och tid: 2017-10-24 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information om polygama äktenskap Statssrådet Heléne Fritzon samt företrädare för Skatteverket och Migrationsverket 3. Yttrande till FiU

2017-10-24 11:00:00

Betänkande 2017/18:CU3

Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-10-17 Debatt: 2017-10-25 Beslut: 2017-10-25

Betänkande 2017/18:CU3 (pdf, 412 kB)

Utskottsmöte 2017/18:5 Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2017/18:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5 Datum och tid: 2017-10-17 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande (CU3) Justering Prop. 2016/17:195 och motion Föredragande:

2017-10-17 11:00:00

Yttrande 2017/18:CU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Dokumentet är inte publicerat

2017-10-17

Utskottsmöte 2017/18:4 Torsdag 2017-10-12 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2017/18:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4 Datum och tid: 2017-10-12 09:30 Plats: Förstakammarsalen Barns skuldsättning Program PM om barns skuldsättning Bilaga till PM om barns skuldsättning Bilagor

2017-10-12 09:30:00

Civilutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 9.30−11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Utskottet höll en offentlig utfrågning om barns skuldsättning. Deltagarförteckning och program för utfrågningen framgår av bilaga 1 och 2. Vid protokollet Justeras

2017-10-12

Utskottsmöte 2017/18:3 Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2017/18:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3 Datum och tid: 2017-10-10 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Miljöbedömningar (CU2y) Justering Prop 2016/17:200 Föredragande: EH 3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Fråga

2017-10-10 11:00:00

Yttrande 2017/18:CU2y

Civilutskottets yttrande 2017/18:CU2y Miljöbedömningar Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 21 september 2017 att ge civilutskottet tillfälle att senast den 10 oktober 2017 yttra sig över proposition 2016/17:200 Miljöbedömningar och de motioner som väckts med anledning

2017-10-10

Yttrande 2017/18:CU2y (pdf, 128 kB)

Civilutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-10 TID 11.00–11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2. § 2 Miljöbedömningar (CU2y) Utskottet fortsatte behandlingen i fråga om yttrande till

2017-10-10

Motion 2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 93 kB)

Motion 2017/18:3838 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3838 av Maria Stockhaus (M) Automatisk vigselrätt för riksdagsledamöter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om riksdagsledamöter bör få automatisk vigselrätt som följer naturligt med ämbetet som riksdagsledamot, och


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:3838 av Maria Stockhaus (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3838 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:3831 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3831 av Maria Stockhaus (M) Företagsvänligare länstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i länsstyrelsernas uppdrag tydligt bör ingå att underlätta och främja både bostadsbyggande och företagande samt att arbetet


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:3831 av Maria Stockhaus (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3831 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:3814 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3814 av Robert Hannah m.fl. (L) Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:3814 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3814 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 106 kB)

Motion 2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) Bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett system med riksintressen bör utformas som är enkelt, förutsägbart och rättssäkert och som inte onödigtvis hindrar tillkomsten av fler bostäder


Utskottsberedning: CU MJU SkU 2017/18:NU4

Motion 2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 114 kB)

Motion 2017/18:3756 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3756 av Ola Johansson m.fl. (C) Konsumenten i centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mindre företag ska inkluderas i konsumentskyddet vid telefonförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: CU KU MJU SoU TU 2017/18:FiU22

Motion 2017/18:3756 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3756 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 88 kB)

Motion 2017/18:3710 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3710 av Ola Johansson m.fl. (C) Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:3710 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3710 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 107 kB)

Motion 2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kristdemokraternas bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt över boendet En


Utskottsberedning: CU FöU JuU KrU MJU NU SfU SkU SoU TU UbU 2017/18:FiU1 2017/18:FiU22 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (docx, 131 kB) Motion 2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (pdf, 315 kB)

Motion 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) Sverigedemokraternas bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kommunerna kan arbeta med att förändra områdesplaneringen för att möjliggöra en tryggare


Utskottsberedning: CU SfU SkU 2017/18:FiU25 2017/18:KrU1

Motion 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 119 kB)

Motion 2017/18:3607 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3607 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Jämlik familjerätt 1        Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Könsneutral lagstiftning 5Avskaffa omotiverade rättsliga skillnader mellan gifta och ogifta föräldrar 6Inför en föräldraskapspresumtion 7Inför


Utskottsberedning: CU SkU SoU

Motion 2017/18:3607 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3607 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (pdf, 101 kB)

Motion 2017/18:3606 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3606 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Gode män, överförmyndare och förvaltare 1        Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas med uppdrag att utforma en ny lagstiftning om överförmyndare samt gode


Utskottsberedning: CU

Motion 2017/18:3606 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3606 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (pdf, 92 kB)