Dokument & lagar (5 920 träffar)

Motion 2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. L Stärk barns rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att komplettera föräldrabalken med en barnbalk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de


Utskottsberedning: 2018/19:CU7 2018/19:JuU14 2018/19:KrU8 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9

Motion 2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 89 kB) Motion 2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 152 kB)

Motion 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. MP En kraftfull naturpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att vara ett grönt föregångsland inom naturvänligare jordbruk med ökad areal ekologiskt jordbruk och mer naturbeten och


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:CU9 2018/19:JuU10 2018/19:MJU1 2018/19:MJU10 2018/19:MJU12 2018/19:MJU14 2018/19:MJU15 2018/19:MJU2 2018/19:MJU3 2018/19:MJU8 2018/19:NU4 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 3 avslag, 22 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) (docx, 88 kB) Motion 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) (pdf, 145 kB)

Motion 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. L Grön liberal politik för miljö och klimat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om principen om att förorenaren ska betala, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:CU5 2018/19:MJU10 2018/19:MJU13 2018/19:MJU13,2018/19:CU5 2018/19:MJU14 2018/19:MJU3 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:MJU7 2018/19:MJU8 2018/19:SkU10 2018/19:SkU12 2018/19:TU14 2018/19:TU15 2018/19:TU16 2018/19:TU5 2018/19:TU6
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 1 avslag, 32 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 82 kB) Motion 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 121 kB)

Motion 2018/19:1798 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1798 av Mathias Tegnér S Om att planera för klimatkatastrofer och öka krisberedskapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ökad insatsberedskap vid naturkatastrofer och kriser i klimatkrisens spår och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:FöU7

Motion 2018/19:1798 av Mathias Tegnér (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1798 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2352 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2352 av Kerstin Lundgren C Tydligare uppdrag för vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för vigselförrättare förordnade av länsstyrelserna i syfte att förtydliga myndighetsuppdraget och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:CU7

Motion 2018/19:2352 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2352 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2325 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2325 av Lorentz Tovatt MP Underlätta för personalägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för personal att köpa aktier i det företag de jobbar för och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk ekonomi och


Utskottsberedning: 2018/19:CU9

Motion 2018/19:2325 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2325 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2318 av Roger Richtoff (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2318 av Roger Richtoff SD Byggnation inom bullerzoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utredning av förändrade regler för byggnation inom bullerzoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns det starka inskränkningar


Utskottsberedning: 2018/19:CU13

Motion 2018/19:2318 av Roger Richtoff (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2318 av Roger Richtoff (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2310 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2310 av Emma Hult m.fl. MP Skydda Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:CU5 2018/19:FöU7 2018/19:NU11

Motion 2018/19:2310 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2310 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2303 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2303 av Jonas Eriksson m.fl. MP Kvotering i bolagsstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reglering för jämn könsfördelning i bolagsstyrelser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jämställdhet handlar om frihet. Människors


Utskottsberedning: 2018/19:CU9

Motion 2018/19:2303 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2303 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:2264 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2264 av Solveig Zander C Förtydligande och skärpning av överförmyndarverksamheten och de som berörs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en central myndighet med ansvar för överförmyndarverksamheten och


Utskottsberedning: 2018/19:CU7

Motion 2018/19:2264 av Solveig Zander (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2264 av Solveig Zander (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2228 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:2228 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. V En demokratisk, jämlik och hållbar stad 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3En stad för alla 3.1Markpolitik för inkludering 4Planera för människor, inte för marknaden 4.1Miljö och hälsa 4.2Ett statligt byggbolag 4.3Klimatsmart


Utskottsberedning: 2018/19:CU12

Motion 2018/19:2228 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (docx, 90 kB) Motion 2018/19:2228 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) (pdf, 150 kB)

Motion 2018/19:2161 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2161 av Saila Quicklund M Begränsa och precisera riksintressenas arealer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa och bättre precisera riksintressenas areal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den samlade ytan som bedöms


Utskottsberedning: 2018/19:CU5

Motion 2018/19:2161 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2161 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2152 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2152 av Betty Malmberg M Skydda Vätterns dricksvatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att långsiktigt säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:CU5

Motion 2018/19:2152 av Betty Malmberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2152 av Betty Malmberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. S Obligatoriskt informationssamtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatoriskt informationssamtal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rapporterna om att den psykiska ohälsan bland unga ökar är


Utskottsberedning: 2018/19:CU7

Motion 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. S Förbjud sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett förbud mot sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:CU10

Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. S Retuscherad reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett förbud mot eller märkning av retuscherad reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering Reklam är en del av vår vardag. Lagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2081 av Aylin Fazelian (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2081 av Aylin Fazelian S Integrerade bostadsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta att verka för integrerade bostadsområden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi måste minska segregationen. Den s-ledda regeringen


Utskottsberedning: 2018/19:CU11

Motion 2018/19:2081 av Aylin Fazelian (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2081 av Aylin Fazelian (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2079 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2079 av Anders Hansson m.fl. M Stranderosion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att göra stranderosion orsakad av havet till en statlig angelägenhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:CU5

Motion 2018/19:2079 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2079 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:2012 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2012 av Erik Bengtzboe M Översyn av ärvdabalken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ärvdabalken och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag tillåts arvlåtaren inte att förfoga fritt över sin kvarlåtenskap om hon/han


Utskottsberedning: 2018/19:CU7

Motion 2018/19:2012 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2012 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2009 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2009 av Erik Bengtzboe M Barns rätt att testamentera sin kvarlåtenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av barns rätt att testamentera sin kvarlåtenskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagsläget ärvs ett


Utskottsberedning: 2018/19:CU7

Motion 2018/19:2009 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2009 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 72 kB)