Dokument & lagar (5 921 träffar)

Motion 2018/19:2009 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2009 av Erik Bengtzboe M Barns rätt att testamentera sin kvarlåtenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av barns rätt att testamentera sin kvarlåtenskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagsläget ärvs ett


Utskottsberedning: 2018/19:CU7

Motion 2018/19:2009 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2009 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2003 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:2003 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge båda M Tillåt fler vårdnadshavare för barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta fler vårdnadshavare för barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är antalet vårdnadshavare


Utskottsberedning: 2018/19:CU7

Motion 2018/19:2003 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2003 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1968 av Peter Persson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1968 av Peter Persson S Bolagsstyrning inför framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en egen associationsform som inkluderar hållbarhetsfokus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi behöver ett vitalt näringsliv


Utskottsberedning: 2018/19:CU9

Motion 2018/19:1968 av Peter Persson (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1968 av Peter Persson (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1906 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1906 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Fler bostäder på seniorers villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stimulera fler kommuner att arbeta långsiktigt med bostäder för seniorer och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:CU11

Motion 2018/19:1906 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1906 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1862 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1862 av Boriana Åberg M Avskaffande av laglotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avskaffande av laglotten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagstiftningen när det gäller arv är otidsenlig och behöver uppdateras. Laglottssystemet


Utskottsberedning: 2018/19:CU7

Motion 2018/19:1862 av Boriana Åberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1862 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1861 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1861 av Boriana Åberg M Ändring i bostadsrättslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i bostadsrättslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsrättslagen, 2 kap 4 paragrafen, 1 stycket ger rätt till föreningar


Utskottsberedning: 2018/19:CU8

Motion 2018/19:1861 av Boriana Åberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1861 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1860 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1860 av Boriana Åberg M Överklagandeprocessen vid detaljplaneärenden och bygglov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en avgift för överklagande av detaljplan eller bygglov och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:CU12

Motion 2018/19:1860 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1860 av Boriana Åberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1858 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1858 av Jan Ericson M Ersättning till närboende vid vindkraftsetablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur närboende kan ersättas för sjunkande marknadsvärden på sina fastigheter i samband med vindkraftsetableringar och


Utskottsberedning: 2018/19:CU12

Motion 2018/19:1858 av Jan Ericson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1858 av Jan Ericson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1830 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1830 av Jan Ericson M Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:CU12

Motion 2018/19:1830 av Jan Ericson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1830 av Jan Ericson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1822 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1822 av Jan Ericson M Avskaffa kravet på kontrollansvarig vid byggande av småhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över avskaffandet av krav på kontrollansvarig vid byggande av småhus och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:CU12

Motion 2018/19:1822 av Jan Ericson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1822 av Jan Ericson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Lagstiftning för att motverka olovlig handel med svarta hyreskontrakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av skärpt lagstiftning för att motverka olovlig handel med svarta hyreskontrakt och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU8

Motion 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson båda S Öka andelen byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att öka andelen byggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering I British Columbia


Utskottsberedning: 2018/19:CU11

Motion 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1807 av Monica Haider (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1807 av Monica Haider S Hästnäringen och plan- och bygglagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hästnäringen och plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige finns nästan 360 000 hästar Sverige är därmed


Utskottsberedning: 2018/19:CU12

Motion 2018/19:1807 av Monica Haider (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1807 av Monica Haider (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson S Förbud mot eller märkning av retuscherade reklambilder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett förbud mot retuscherade reklambilder eller att införa märkning av retuscherade reklambilder och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU10

Motion 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. S Reglera andrahandsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera andrahandsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I bostadsbristen Sverige har andrahandsuthyrning av allt flera


Utskottsberedning: 2018/19:CU8

Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist båda S Bygg i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att bygga hus i trä istället för betong medför stora vinster


Utskottsberedning: 2018/19:CU11

Motion 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Avställda bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av fler verktyg för att stoppa kriminaliteten kring avställda bilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska


Utskottsberedning: 2018/19:CU6

Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Anställda som äger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en successiv och metodisk översyn av regler för att underlätta för anställda att ta över verksamhet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU9

Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin båda C Jämställd ekonomi gender budgeting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla beslut bör jämställdhetsprövas och analyseras utifrån hur de gynnar eller missgynnar det underrepresenterade könet


Utskottsberedning: UbU 2018/19:AU8 2018/19:CU9 2018/19:FiU22

Motion 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander båda C Plats för cykling, hållbarhet och hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett skärpt uppdrag för Trafikverket att ta fram målsättning och riktlinjer för ökad cykling och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:MJU1 2018/19:SkU10 2018/19:TU13 2018/19:TU6
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 11 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) (pdf, 91 kB)