Dokument & lagar (5 949 träffar)

Motion 2018/19:2161 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2161 av Saila Quicklund M Begränsa och precisera riksintressenas arealer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa och bättre precisera riksintressenas areal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den samlade ytan som bedöms


Utskottsberedning: 2018/19:CU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2161 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2161 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2152 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2152 av Betty Malmberg M Skydda Vätterns dricksvatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att långsiktigt säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:CU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2152 av Betty Malmberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2152 av Betty Malmberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. S Obligatoriskt informationssamtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatoriskt informationssamtal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rapporterna om att den psykiska ohälsan bland unga ökar är


Utskottsberedning: 2018/19:CU7

Motion 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. S Förbjud sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett förbud mot sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:CU10

Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. S Retuscherad reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett förbud mot eller märkning av retuscherad reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering Reklam är en del av vår vardag. Lagen


Utskottsberedning: CU

Motion 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2081 av Aylin Fazelian (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2081 av Aylin Fazelian S Integrerade bostadsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta att verka för integrerade bostadsområden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi måste minska segregationen. Den s-ledda regeringen


Utskottsberedning: 2018/19:CU11

Motion 2018/19:2081 av Aylin Fazelian (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2081 av Aylin Fazelian (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2079 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2079 av Anders Hansson m.fl. M Stranderosion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att göra stranderosion orsakad av havet till en statlig angelägenhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:CU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2079 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2079 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:2012 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2012 av Erik Bengtzboe M Översyn av ärvdabalken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ärvdabalken och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag tillåts arvlåtaren inte att förfoga fritt över sin kvarlåtenskap om hon/han


Utskottsberedning: 2018/19:CU7

Motion 2018/19:2012 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2012 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2009 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2009 av Erik Bengtzboe M Barns rätt att testamentera sin kvarlåtenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av barns rätt att testamentera sin kvarlåtenskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagsläget ärvs ett


Utskottsberedning: 2018/19:CU7

Motion 2018/19:2009 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2009 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2003 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:2003 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge båda M Tillåt fler vårdnadshavare för barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta fler vårdnadshavare för barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är antalet vårdnadshavare


Utskottsberedning: 2018/19:CU7

Motion 2018/19:2003 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2003 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1968 av Peter Persson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1968 av Peter Persson S Bolagsstyrning inför framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en egen associationsform som inkluderar hållbarhetsfokus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi behöver ett vitalt näringsliv


Utskottsberedning: 2018/19:CU9

Motion 2018/19:1968 av Peter Persson (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1968 av Peter Persson (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1906 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1906 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Fler bostäder på seniorers villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stimulera fler kommuner att arbeta långsiktigt med bostäder för seniorer och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:CU11

Motion 2018/19:1906 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1906 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1862 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1862 av Boriana Åberg M Avskaffande av laglotten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avskaffande av laglotten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagstiftningen när det gäller arv är otidsenlig och behöver uppdateras. Laglottssystemet


Utskottsberedning: 2018/19:CU7

Motion 2018/19:1862 av Boriana Åberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1862 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1861 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1861 av Boriana Åberg M Ändring i bostadsrättslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i bostadsrättslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsrättslagen, 2 kap 4 paragrafen, 1 stycket ger rätt till föreningar


Utskottsberedning: 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1861 av Boriana Åberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1861 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1860 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1860 av Boriana Åberg M Överklagandeprocessen vid detaljplaneärenden och bygglov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en avgift för överklagande av detaljplan eller bygglov och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:CU12

Motion 2018/19:1860 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1860 av Boriana Åberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1858 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1858 av Jan Ericson M Ersättning till närboende vid vindkraftsetablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur närboende kan ersättas för sjunkande marknadsvärden på sina fastigheter i samband med vindkraftsetableringar och


Utskottsberedning: 2018/19:CU12

Motion 2018/19:1858 av Jan Ericson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1858 av Jan Ericson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1830 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1830 av Jan Ericson M Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:CU12

Motion 2018/19:1830 av Jan Ericson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1830 av Jan Ericson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1822 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1822 av Jan Ericson M Avskaffa kravet på kontrollansvarig vid byggande av småhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över avskaffandet av krav på kontrollansvarig vid byggande av småhus och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:CU12

Motion 2018/19:1822 av Jan Ericson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1822 av Jan Ericson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Lagstiftning för att motverka olovlig handel med svarta hyreskontrakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av skärpt lagstiftning för att motverka olovlig handel med svarta hyreskontrakt och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson båda S Öka andelen byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att öka andelen byggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering I British Columbia


Utskottsberedning: 2018/19:CU11

Motion 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 78 kB)