Dokument & lagar (5 187 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : RÖ5-32 1. En livsmedelsstrategi för Sverige (FöU4y) Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet Justering Prop. 2016/17:104 och motioner Föredragande:

2017-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-04-20 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Information från Svensk Kärnbränslehantering (SKB) VD Eva Halldén Kommunikationschef Anna Porelius 2. Information från Kärnavfallsrådet Kärnavfallsrådets

2017-04-20 10:00:00

Betänkande 2016/17:FöU11


Beredning: 2017-05-11 Justering: 2017-06-01 Debatt: 2017-06-08 Beslut: 2017-06-08

Yttrande 2016/17:FöU6y

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-04-19

Utskottsmöte 2016/17:31 Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-04-18 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Information från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Generaldirektör Christina Malm Avdelningschef Bengt Forssten 2. Justering av protokoll 3. Viktigt

2017-04-18 11:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:31

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :31 DATUM 2017-04-18 TID 11.00–12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Generaldirektör Christina Malm och avdelningschef Bengt Forssten informerade om aktuella

2017-04-18

Betänkande 2016/17:FöU7

Bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om krisberedskapen inom sjukvården. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 21
Justering: 2017-04-06 Debatt: 2017-04-20 Beslut: 2017-04-26

Betänkande 2016/17:FöU7 (pdf, 735 kB) Webb-tv debatt om förslag: Samhällets krisberedskap

Utskottsmöte 2016/17:30 Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid : 2017-04-06 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Samhällets krisberedskap (FöU7) Justering Motioner Föredragande: ML 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU7 Samhällets krisberedskap, torsdagen

2017-04-06 10:00:00

Yttrande 2016/17:FöU5y

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-04-06

Yttrande 2016/17:FöU4y

En livsmedelsstrategi för Sverige Dokumentet är inte publicerat

2017-04-06

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:30

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :30 DATUM 2017-04-06 TID 10.00–10.25 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Samhällets krisberedskap (FöU7) Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU7. M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna

2017-04-06

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-03-30 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-03-30 09:30 Plats : RÖ5-32 Föredragningslista 1. Information från Försvarets materielverk (FMV) Generaldirektör Göran Mårtensson Chefen för verksamhetsområdet System- och produktionsledning

2017-03-30 09:30:00

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:29

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :29 DATUM 2017-03-30 TID 09.30–10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Försvarets materielverk (FMV) Generaldirektör Göran Mårtensson och chefen för verksamhets-området system- och produktionsledning Thomas

2017-03-30

Omröstning 2016/17:FöU10 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

Votering: betänkande 2016/17:FöU10 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, förslagspunkt 6 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor Datum: 2017-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 72 1 0 11 SD 39 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 0 18 0 3 L 16 0 0 3 KD 10 0 0 6 - 1 0 0 1 Totalt 273 19 0 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-29

Omröstning 2016/17:FöU10 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

Votering: betänkande 2016/17:FöU10 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, förslagspunkt 5 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor Datum: 2017-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 0 73 0 11 SD 38 1 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 18 0 4 V 18 0 0 3 L 0 0 16 3 KD 0 10 0 6 - 1 0 0 1 Totalt 174 102 16 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-29

Omröstning 2016/17:FöU10 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

Votering: betänkande 2016/17:FöU10 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, förslagspunkt 4 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor Datum: 2017-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (L) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 73 0 0 11 SD 0 0 39 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 0 16 0 3 KD 10 0 0 6 - 0 0 1 1 Totalt 236 16 40 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-29

Omröstning 2016/17:FöU10 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

Votering: betänkande 2016/17:FöU10 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, förslagspunkt 1 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor Datum: 2017-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 73 0 0 11 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 10 0 0 6 - 0 1 0 1 Totalt 252 40 0 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:195

Riksdagsskrivelse 2016/17:195 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU10 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:195 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:195 (pdf, 53 kB)

Betänkande 2016/17:FöU10

Tillgången till explosiva varor, som handgranater, har ökat i kriminella kretsar. Därför skärps straffen för dem som hanterar explosiva varor utan tillstånd.

Exempelvis kommer minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten för till exempel handgranater att höjas till fängelse i ett år i stället för sex månader, som i dag. När det gäller synnerligen grova brott skärps straffet till fängelse i lägst tre år och högst sex år.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen riktade dessutom ett tillkännagivande till regeringen om att minimistraffet för grova brott bör skärpas ytterligare, från ett till två år. En sådan ändring skulle till exempel innebära att polisen vid misstanke om brott får avlyssna elektronisk kommunikation.

Lagändringarna börjar gälla den 15 maj 2017.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 6
Justering: 2017-03-23 Debatt: 2017-03-29 Beslut: 2017-03-29

Betänkande 2016/17:FöU10 (pdf, 744 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-23 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2016/17:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:28 Datum och tid : 2017-03-23 11:00 Plats : RÖ 5-32 1. Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (FöU10) Justering Prop. 2016/17:92 och motioner Föredragande: ML 2. Anmälan till

2017-03-23 11:00:00