Dokument & lagar (10 409 träffar)

Skrivelse 2017/18:85

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av rekommendationer från EU, Internationella valutafonden och OECD


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20 Sista motionsdag: 2018-03-14

Redogörelse 2017/18:RR1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RR1 Riksrevisionens årsredovisning för 2017 Riksrevisionen överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2017. Årsredovisningen beslutades den 16 februari 2018 av Stefan Lundgren. Stockholm den 16 februari 2018 Stefan Lundgren Riksrevisor med administrativt ansvar 1 2017/18:RR1 Grundläggande

2018-02-20

Redogörelse 2017/18:RR1 (pdf, 1167 kB)

Framställning 2017/18:RB2

Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2017 med mera

2018-02-19

Redogörelse 2017/18:RB1

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2017 Till riksdagen Sveriges riksbank överlämnar härmed Riksbankens årsredovisning för 2017 till riksdagen. I enlighet med 10 kap. 3 lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (riksbankslagen) innehåller årsredovisningen för Sveriges

2018-02-19

Redogörelse 2017/18:RB1 (pdf, 1508 kB)

Betänkande 2017/18:FiU34

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 9
Justering: 2018-02-13 Debatt: 2018-02-28 Beslut: 2018-02-28

Betänkande 2017/18:FiU34 (pdf, 440 kB)

Betänkande 2017/18:FiU33

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-02-13 Debatt: 2018-03-01 Beslut: 2018-03-01

Betänkande 2017/18:FiU33 (pdf, 303 kB)

Betänkande 2017/18:FiU26

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 5
Justering: 2018-02-13 Debatt: 2018-03-01 Beslut: 2018-03-01

Betänkande 2017/18:FiU26 (pdf, 539 kB)

Utskottsmöte 2017/18:27 Tisdag 2018-02-13 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2017/18:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27 Datum och tid: 2018-02-13 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Kommunala frågor (FiU26) Justering Motioner Föredragande: ACT 4. Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till

2018-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:26 Torsdag 2018-02-01 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2017/18:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:26 Datum och tid: 2018-02-01 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Offentlig upphandling (FiU34) Beredning Motioner Föredragande: EJ 4. Kommissionens förslag till förordning om

2018-02-01 10:30:00

Finansutskottets protokoll 2017/18:26

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:26 Datum 2018-02-01 Tid Kl. 10.30-10.34 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet överlämnande motion 2017/18:2962 yrkande 17 och 18 om ny företagsform för en solidarisk ekonomi av Valter Mutt m.fl. (MP) till civilutskottet under

2018-02-01

Proposition 2017/18:77

Nya regler om betaltjänster Regeringens proposition 2017/18:77 Nya regler om betaltjänster Prop. 2017/18:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 2018 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:FiU36
Sista motionsdag: 2018-02-15

Proposition 2017/18:77 (pdf, 5499 kB)

Utskottsmöte 2017/18:25 Torsdag 2018-01-25 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2017/18:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25 Datum och tid: 2018-01-25 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket - RiR2017:32 Information Riksrevisor Ingvar Mattson KL. 11.00 2. Kommissionens förslag till nytt regelverk för värdepappersbolag Överläggning Finansmarknadsminister

2018-01-25 10:30:00

Skrivelse 2017/18:52

Regeringens skrivelse 2017/18:52 Redovisning av verksamheten i Internationella Skr. valutafonden 2016 och 2017 2017/18:52 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 januari 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2018-02-09

Skrivelse 2017/18:52 (pdf, 403 kB)

Betänkande 2017/18:FiU48


Debatt: 2018-06-20 Beslut: 2018-06-20

Betänkande 2017/18:FiU47


Debatt: 2018-06-20 Beslut: 2018-06-20

Betänkande 2017/18:FiU46


Beredning: 2018-05-24 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-13 Beslut: 2018-06-13

Betänkande 2017/18:FiU45


Beredning: 2018-05-15 Justering: 2018-05-31 Debatt: 2018-06-07 Beslut: 2018-06-07

Betänkande 2017/18:FiU44


Beredning: 2018-04-19 Justering: 2018-05-03 Debatt: 2018-05-16 Beslut: 2018-05-16

Betänkande 2017/18:FiU43


Beredning: 2018-04-19 Justering: 2018-05-03 Debatt: 2018-05-16 Beslut: 2018-05-16

Betänkande 2017/18:FiU42


Beredning: 2018-04-19 Justering: 2018-05-03 Debatt: 2018-05-16 Beslut: 2018-05-16