Dokument & lagar (9 960 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:40 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:40 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:40 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : RÖ 5-10 1. Sveriges konvergensprogram och nationella reformprogram 2017 Information Statssekreterarna Karolina Ekholm och Oscar Stenström 2. Anmälningar 3. Justering

2017-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:39 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:39 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:39 Datum och tid : 2017-04-20 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Information om kontanthanteringsfrågor i relation till betalkonto med grundläggande funktioner Cecilia Skingsley, vice riksbankschef Erik Thedeén, Generaldirektör

2017-04-20 10:30:00

Motion 2016/17:3711 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3711 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:162 Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas som närmare studerar


Utskottsberedning: FiU

Motion 2016/17:3711 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3711 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 73 kB)

Betänkande 2016/17:FiU23

Förslagspunkter: 6
Justering: 2017-04-20 Debatt: 2017-04-26 Beslut: 2017-04-26

Betänkande 2016/17:FiU23 (pdf, 567 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:214

Riksdagsskrivelse 2016/17:214 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU30 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 april 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-04-19

Riksdagsskrivelse 2016/17:214 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:214 (pdf, 54 kB)

Skrivelse 2016/17:101


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2017-05-03

Utskottsmöte 2016/17:38 Torsdag 2017-04-06 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:38 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:38 Datum och tid : 2017-04-06 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Presentation av nya riksrevisorer och information om Riksrevisionens årsredovisning för 2016 - Stefan Lundgren - Helena Lindberg - Ingvar Mattson 2. Anmälningar 3.

2017-04-06 10:30:00

Finansutskottets protokoll 2016/17:38

Protokoll Utskottssammanträde 2016/17 : 38 Datum 2017-04-06 Tid Kl. 10.30- 11.12 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Riksrevis ionen De nya riksrevisorerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson presenterade hur granskningsområdena är fördelade och informerade om Riksrevisionens

2017-04-06

Motion 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att återinföra


Utskottsberedning: FiU

Motion 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 66 kB)

Skrivelse 2016/17:168

Regeringens skrivelse 2016/17:168 Riksrevisionens rapport om svenska Skr. myndigheters beredskap inför brexit- 2016/17:168 omröstningen Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 mars 2017 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2017-04-20

Skrivelse 2016/17:168 (pdf, 412 kB)

Motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) med anledning av prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling. Motivering I samband med att riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU31

Motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) (pdf, 70 kB)

Betänkande 2016/17:FiU30

En ny lag ska komplettera EU-förordningen om faktablad för vissa investeringsprodukter för icke-professionella investerare, så kallade Priip-produkter. Syftet med EU-reglerna är att göra det lättare för investerare att förstå vad en investering i en Priip-produkt innebär, till exempel vad gäller produktens egenskaper och vilka risker som är förknippade med den. Enligt förordningen ska en myndighet vara behörig och regeringen har föreslagit att det blir Finansinspektionen. Regeringens lagförslag innehåller också bestämmelser om myndighetens utredningsbefogenheter och om sanktioner när någon bryter mot EU-förordningen.

I samband med detta har regeringen även föreslagit en ändring i offentlighets- och sekretesslagen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-03-30 Debatt: 2017-04-06 Beslut: 2017-04-19

Betänkande 2016/17:FiU30 (pdf, 1113 kB)

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:37 Datum och tid : 2017-03-30 10:30 Plats : RÖ 5-10 1. Redogörelse för penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (FiU31) Fråga

2017-03-30 10:30:00

Finansutskottets protokoll 2016/17:37

Protokoll Utskottssammanträde 2016/17 : 37 Datum 2017-03-30 Tid Kl. 10.30-10.56 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Redogörelse för penningpolitiken 2016 Riksbankschef Stefan Ingves informerade och svarade på ledamöternas frågor. § 2 Anmälningar - Hans Hegeland utskottsråd,

2017-03-30

Riksdagsskrivelse 2016/17:202

Riksdagsskrivelse 2016/17:202 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU39 Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-03-30

Riksdagsskrivelse 2016/17:202 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:202 (pdf, 52 kB)

Motion 2016/17:3657 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3657 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:129 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ålägga bankerna en skyldighet att tillhandahålla


Utskottsberedning: 2016/17:FiU33

Motion 2016/17:3657 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3657 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 76 kB)

Utskottsmöte 2016/17:36 Tisdag 2017-03-28 kl. 12:20

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:36 Datum och tid : 2017-03-28 12:20 Plats : Skandiasalen 1. Aktuella EU-frågor Information (gemensamt med Skatteutskottet) Finansminister Magdalena Andersson Nästa sammanträde Torsdag 30 mars kl. 10.30 Bilagor 1. Vitbok om EU:s framtid.

2017-03-28 12:20:00

Utskottsmöte 2016/17:35 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : Skandiasalen 1. Föredragning om IMF och Världsbanksgruppens årsmöten Information (gemensamt med Utrikesutskottet) Det världsekonomiska läget samt policyfrågor

2017-03-28 11:00:00

Finansutskottets protokoll 2016/17:36

Protokoll Utskottssammanträde 2016/17 : 36 Datum 2017-03-28 Tid Kl. 12.20-12.52 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Aktuella EU-frågor Finansminister Magdalena Andersson informerade skatte- och finansutskotten och svarade på frågor. Dagordning: Rapport från högnivågruppen om EU:s

2017-03-28

Finansutskottets protokoll 2016/17:35

Protokoll Utskottssammanträde 2016/17 : 3 5 Datum 2017-03-28 Tid KL. 11.00-11.55 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Föredragning om IMF och Världsbanksgruppens årsmöten Finansminister Magdalena Andersson, riksbankschef Stefan Ingves och ministern för internationellt utvecklingssamarbete

2017-03-28