Dokument & lagar (10 347 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:18 Tisdag 2017-11-28 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2017/18:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:18 Datum och tid: 2017-11-28 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3) Beredning Prop. 2017/18:1 UO 25, motioner Föredragande: ACT 4.

2017-11-28 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:17 Torsdag 2017-11-23 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2017/18:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:17 Datum och tid: 2017-11-23 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Granskningsrapport om de statliga myndigheternas internrevision Information Riksrevisor Stefan Lundgren 2. Riksbankens 350-årsjubileum Information Åsa Söder

2017-11-23 10:30:00

Betänkande 2017/18:FiU34


Betänkande 2017/18:FiU27


Beredning: 2018-04-10

Betänkande 2017/18:FiU15

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-11-23 Debatt: 2017-11-29 Beslut: 2017-11-29

Betänkande 2017/18:FiU15 (pdf, 1039 kB)

Omröstning 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017

Votering: betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017, förslagspunkt 1 Höständringsbudget för 2017 Datum: 2017-11-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 1 0 75 7 SD 0 36 0 10 MP 23 0 0 2 C 2 0 15 5 V 19 0 0 2 L 1 0 15 3 KD 0 0 15 1 - 0 1 0 3 Totalt 148 37 120 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-22

Omröstning 2017/18:FiU1 Statens budget 2018 Rambeslutet

Votering: betänkande 2017/18:FiU1 Statens budget 2018 Rambeslutet, förslagspunkt 2 Statens budget 2018 Rambeslutet Datum: 2017-11-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 76 0 7 SD 0 36 0 10 MP 23 0 0 2 C 0 0 17 5 V 19 0 0 2 L 0 0 16 3 KD 0 0 15 1 - 0 0 1 3 Totalt 144 112 49 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-22

Omröstning 2017/18:FiU1 Statens budget 2018 Rambeslutet

Votering: betänkande 2017/18:FiU1 Statens budget 2018 Rambeslutet, förslagspunkt 1 Statens budget 2018 Rambeslutet Datum: 2017-11-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 76 0 7 SD 0 36 0 10 MP 23 0 0 2 C 0 0 17 5 V 19 0 0 2 L 0 0 16 3 KD 0 0 15 1 - 0 1 0 3 Totalt 144 113 48 44 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:63

Riksdagsskrivelse 2017/18:63 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:63 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:63 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:62

Riksdagsskrivelse 2017/18:62 Regeringen Kulturdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:62 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:62 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:61

Riksdagsskrivelse 2017/18:61 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:61 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:61 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:60

Riksdagsskrivelse 2017/18:60 Regeringen Miljö- och energidepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:60 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:60 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:59

Riksdagsskrivelse 2017/18:59 Regeringen Utbildningsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:59 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:59 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:58

Riksdagsskrivelse 2017/18:58 Regeringen Socialdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:58 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:58 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:57

Riksdagsskrivelse 2017/18:57 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:57 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:57 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:56

Riksdagsskrivelse 2017/18:56 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:56 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:56 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:55

Riksdagsskrivelse 2017/18:55 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:55 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:55 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:54

Riksdagsskrivelse 2017/18:54 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU1 Statens budget 2018 Rambeslutet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:54 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:54 (pdf, 52 kB)

Utskottsmöte 2017/18:16 Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2017/18:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16 Datum och tid: 2017-11-21 11:00 Plats: RÖ5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Kommissionens arbetsprogram 2018 (FiU2y) Justering KOM(2017) 650 Föredragande: CK 4. Övrigt 5. Nästa sammanträde Torsdag

2017-11-21 11:00:00

Yttrande 2017/18:FiU2y

Finansutskottets yttrande 2017/18:FiU2y Kommissionens arbetsprogram 2018 Till utrikesutskottet Kammaren har hänvisat kommissionens arbetsprogram för 2018, En agenda för ett mer enat, starkare och mer demokratisk EU (KOM(2017) 650) till utrikesutskottet. Utrikesutskottet beslutade den 7 november 2017 att ge

2017-11-21

Yttrande 2017/18:FiU2y (pdf, 250 kB)