Dokument & lagar (12 753 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:5 Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2017/18:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5 Datum och tid: 2017-10-24 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Val av vice ordförande 2. Besök av generaldirektör Monica Rodrigo, Rättsmedicinalverket 3. Justering av protokoll 4. Ett starkt straffrättsligt skydd för den

2017-10-24 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:4 Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2017/18:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4 Datum och tid: 2017-10-17 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1y) Fråga om yttrande till finansutskottet Beredning Proposition 2017/18:1 del 1, utgiftsområde

2017-10-17 11:00:00

Betänkande 2017/18:JuU8


Beredning: 2017-11-09 Justering: 2017-11-16 Debatt: 2017-11-22 Beslut: 2017-11-22

Yttrande 2017/18:JuU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Dokumentet är inte publicerat

2017-10-11

Proposition 2017/18:26

Regeringens proposition 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff Prop. för de grova brotten 2017/18:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:JuU8
Sista motionsdag: 2017-10-26

Proposition 2017/18:26 (pdf, 533 kB)

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) Hedersförtryck, utbildningsinsatser och samhällsorientering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla nyanlända flyktingar inte bara ska få lära sig svenska i sfi-undervisningen utan tidigt också


Utskottsberedning: AU KrU SoU UbU 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Transporter för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör analysera sitt arbetssätt i syfte att uppmuntra produktivitetshöjningar och innovation och tillkännager


Utskottsberedning: FöU JuU SkU TU 2017/18:FiU1 2017/18:FöU4 2017/18:JuU1 2017/18:TU1 2017/18:TU5

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 136 kB)

Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera


Utskottsberedning: FöU KU NU 2017/18:FiU1 2017/18:JuU1 2017/18:TU1 2017/18:TU5

Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) (docx, 104 kB) Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) (pdf, 220 kB)

Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) Liberal politik för hbt-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdatering av hbt-strategin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: AU CU KrU SfU SoU UbU UU 2017/18:AU1 2017/18:JuU1 2017/18:SoU1 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 134 kB)

Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) Reformer för en bättre hbtq-politik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftningen om hatbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: AU CU JuU KrU KU SfU SoU 2017/18:JuU1 2017/18:UbU1 2017/18:UU2

Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 133 kB)

Motion 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) En långsiktigt hållbar migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en långsiktigt hållbar migrationspolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: JuU SfU SoU 2017/18:JuU7

Motion 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 122 kB)

Motion 2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsvillkor och lön för poliser i yttre tjänst och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 80 kB) Motion 2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 145 kB)

Motion 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det lokala förebyggande arbetet mot rekrytering och radikalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: JuU KU UU

Motion 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 105 kB)

Motion 2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) Hatbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder som syftar till att hatbrott ska kunna registreras på ett tydligare sätt vid polisanmälan, exempelvis genom att hatbrott


Utskottsberedning: KU 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Motion 2017/18:3880 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3880 av Maria Stockhaus (M) Skärpta straff för våld i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffet för våldsbrott bör skärpas och att det behövs ytterligare utbildningsinsatser kring våld i nära relationer,


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:3880 av Maria Stockhaus (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3880 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Tydliga reaktioner mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ringa stöld och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 72 kB) Motion 2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 107 kB)

Motion 2017/18:3850 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3850 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Tusental


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3850 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:3850 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 110 kB)

Motion 2017/18:3849 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3849 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att ta brott av unga mot unga på allvar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3849 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 75 kB) Motion 2017/18:3849 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 123 kB)

Motion 2017/18:3837 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3837 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Kriminalvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återuppta den nedlagda utredningen En flexibel och effektiv kriminalvård (dir. 2014:99) och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:3837 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3837 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 95 kB)

Motion 2017/18:3825 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3825 av Roger Haddad m.fl. (L) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Liberalerna presenterar här en bred satsning för att kraftigt


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3825 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3825 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 106 kB)