Dokument & lagar (13 415 träffar)

Motion 2018/19:2481 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2481 av Kristina Yngwe C Djurrättsrelaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisen bör införa och begagna sig av en särskild brottskod för brott som bedöms ha koppling till djurrättsrelaterad brottslighet och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU9 2018/19:JuU10 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:2481 av Kristina Yngwe (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2481 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. KD Kriminalvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot narkotika på anstalter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kriminalvårdens roll


Utskottsberedning: 2018/19:JuU13

Motion 2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 103 kB)

Motion 2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. KD Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fri rörlighet och fattiga EU-medborgare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:SfU16 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. KD Tydliga reaktioner mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strafflindring och villkorlig frigivning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU13 2018/19:SfU16

Motion 2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 108 kB)

Motion 2018/19:2464 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2464 av Mikael Oscarsson KD Fler övervakningskameror i våra städer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att övervakningskameror ökar tryggheten i våra städer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:2464 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2464 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. KD Brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över det offentliga stödet till brottsofferjourer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12 2018/19:JuU14

Motion 2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 135 kB)

Motion 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. KD Kränkningar på nätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning om ett generellt straffsanktionerat skydd mot kränkningar på nätet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: KU 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. KD Terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det lokala förebyggande arbetet mot rekrytering och radikalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: FöU KU UU 2018/19:JuU16

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 117 kB)

Motion 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. KD Polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler poliser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetensutveckling inom polisen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:JuU1 2018/19:JuU10 2018/19:JuU13 2018/19:JuU14 2018/19:JuU15 2018/19:JuU17
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall, 10 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 137 kB)

Motion 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson båda C Vilt och övervakningskameror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en lagändring när det gäller krav på tillstånd vid användning av övervakningskameror i syfte att motverka skadegörelse,


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson C Lex Lotta-lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en lex Lotta-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Våld i nära relation är inte ett problem


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson båda C Förenkling av licenshantering vid vapenbyte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att införa ägarbyte när det gäller vapen där vapenlicensen förs över


Utskottsberedning: 2018/19:JuU17

Motion 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2386 av Niels Paarup-Petersen (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2386 av Niels Paarup-Petersen C Inför lex Ahmed för polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur en lex Ahmed kan införas för polisen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ahmed Obaid sköts i januari 2017 till döds


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:2386 av Niels Paarup-Petersen (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2386 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2380 av Niels Paarup-Petersen och Sofia Nilsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2380 av Niels Paarup-Petersen och Sofia Nilsson båda C Ta bort gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort gränskontrollerna mellan Danmark och Skåne och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:2380 av Niels Paarup-Petersen och Sofia Nilsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2380 av Niels Paarup-Petersen och Sofia Nilsson (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2359 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2359 av Adam Marttinen m.fl. SD Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Polismyndigheten Fler polisanställda och höjda löner Sverigedemokraternas ambition,


Utskottsberedning: 2018/19:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2359 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2359 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kristdemokraternas bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt över boendet En funktionell bostadsmarknad


Utskottsberedning: FöU NU TU UbU 2018/19:CU1 2018/19:CU5 2018/19:CU6 2018/19:CU8 2018/19:JuU10 2018/19:KrU7 2018/19:MJU10 2018/19:SfU3 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SkU14 2018/19:SoU1 2018/19:SoU11
Riksdagsbeslut (65 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall, 60 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 142 kB) Motion 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 300 kB)

Motion 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. M Konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra budget- och skuldrådgivningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa åtgärder


Utskottsberedning: 2018/19:CU6 2018/19:FiU22 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson KD Åtgärder mot utländska stöldligor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stänga dörren till missbruk av samordningsnummer genom att införa förbud i lagstiftningen mot att kunna ha mer än ett fordon när man har


Utskottsberedning: 2018/19:CU6 2018/19:JuU10 2018/19:SfU16

Motion 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. L Liberal integrationspolitik: Stärk indviden och motverka parallellsamhällen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att integration kräver ett tydligt fokus på jämställdhet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: AU CU UbU 2018/19:AU1 2018/19:AU2 2018/19:CU8 2018/19:JuU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU19 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 3 avslag, 32 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 138 kB)

Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. M Ett ja ska vara ett ja Sverige måste ta tag i integrationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fokus på jobb, språk och utbildning från dag ett och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: AU CU UbU 2018/19:JuU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU19 2018/19:SkU10 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 138 kB)