Dokument & lagar (13 415 träffar)

Motion 2018/19:2071 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2071 av Cecilie Tenfjord Toftby M Trafikpolisernas roll och omvärldsbevakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafikpolisen i andra länder och dess organisering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett ständigt ökande antal


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:2071 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2071 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1971 av Denis Begic och Jasenko Omanovic (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1971 av Denis Begic och Jasenko Omanovic båda S Förbjud rasistiska organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över att i lag förbjuda rasistiska organisationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering På senare år


Utskottsberedning: 2018/19:JuU16

Motion 2018/19:1971 av Denis Begic och Jasenko Omanovic (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1971 av Denis Begic och Jasenko Omanovic (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1952 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1952 av Lars Hjälmered M Kraftfulla åtgärder mot organiserade bilstölder och bildelsstölder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga straffskärpningar och andra åtgärder för att komma åt organiserade bilstölder och bildelsstölder


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1952 av Lars Hjälmered (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1952 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1940 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:1940 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson båda C Delgivning vid inskränkning av äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om delgivning vid inskränkning av äganderätten och tillkännager detta för regeringen. Motivering När staten


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:1940 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1940 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1937 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1937 av Pål Jonson M Åtgärder mot störningar från fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att hantera problemen med störande musik från fordon i bostadsområden och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:1937 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1937 av Pål Jonson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1936 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1936 av Pål Jonson M Bättre förutsättningar för polisens it-forensiska verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för polisen att upphandla it-forensiska tjänster och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:1936 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1936 av Pål Jonson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1934 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1934 av Pål Jonson M Samlokalisering av polisstationer i gränsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för samlokalisering av polisstationer i gränsområden och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:1934 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1934 av Pål Jonson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1921 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:1921 av Ola Johansson m.fl. C Motverka människohandel, prostitution och sexköp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa lagstiftningen och öka straffen för att motverka människohandel, prostitution och sexköp och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1921 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1921 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1914 av Louise Meijer (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1914 av Louise Meijer M Villkorlig frigivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera den villkorliga frigivningen så att villkorlig frigivning blir undantag och inte huvudregel och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:JuU13

Motion 2018/19:1914 av Louise Meijer (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1914 av Louise Meijer (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1900 av Louise Meijer (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1900 av Louise Meijer M Kriminalisering av hedersbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en egen brottsrubricering för hedersbrott samt att hedersbrott ska vara straffskärpande och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1900 av Louise Meijer (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1900 av Louise Meijer (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1899 av Louise Meijer (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1899 av Louise Meijer M Oskuldskontroller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en egen brottsrubricering för oskuldskontroller bör införas och tillkännager detta för regeringen. Motivering För några år sedan uppmärksammades det att en


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1899 av Louise Meijer (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1899 av Louise Meijer (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1896 av Louise Meijer (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1896 av Louise Meijer M Sexuellt ofredande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida en ny brottsrubricering i form av grovt sexuellt ofredande bör införas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1896 av Louise Meijer (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1896 av Louise Meijer (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1891 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1891 av Lars Beckman M Tillåt försäljning av pepparsprej för personskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tillåta försäljning av pepparsprej för personskydd i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:JuU14

Motion 2018/19:1891 av Lars Beckman (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1891 av Lars Beckman (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1890 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1890 av Lars Beckman M Nationellt tiggeriförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att införa ett nationellt tiggeriförbud och tillkännager detta för regeringen. Motivering Samhällsmodellen i Sverige utmanas


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:1890 av Lars Beckman (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1890 av Lars Beckman (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1876 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1876 av Sten Bergheden M Licenskravet på mynningsladdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta bort licenskravet på alla mynningsladdare oavsett när de är tillverkade och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vapen


Utskottsberedning: 2018/19:JuU17

Motion 2018/19:1876 av Sten Bergheden (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1876 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:1872 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1872 av Cecilia Widegren M Intäkter från avyttrat stöldgods bör gå till Brottsofferfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om intäkter från polisens stöldgodsförsäljning kan gå till Brottsofferfonden och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:1872 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1872 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1871 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1871 av Boriana Åberg M Tolkningen av beviskravet ställt utom rimligt tvivel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tolkningen av beviskravet ställt utom rimligt tvivel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det förekommer


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:1871 av Boriana Åberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1871 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1868 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1868 av Boriana Åberg M Avskaffa dagsböter som straffpåföljd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa dagsböter som straffpåföljd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dagsböter är i dag en vanlig straffpåföljd för brott


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1868 av Boriana Åberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1868 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1867 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1867 av Boriana Åberg M Annan påföljd vid risk för att böter inte betalas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa böter som straffpåföljd för ringa stöld och stöld och döma till en annan påföljd om det finns en uppenbar risk att


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1867 av Boriana Åberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1867 av Boriana Åberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1865 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1865 av Boriana Åberg M Lagen om rättshjälp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagen om rättshjälp i syfte att minska kostnaderna och att öka förtroendet för rättsväsendet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Samhällets


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:1865 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1865 av Boriana Åberg (M) (pdf, 72 kB)