Dokument & lagar (13 415 träffar)

Motion 2018/19:1864 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1864 av Boriana Åberg M Förverkande av kriminellas egendom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen bör ses över med syftet att underlätta förverkande av kriminellas egendom och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1864 av Boriana Åberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1864 av Boriana Åberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1852 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1852 av Jan Ericson M Säkerställande av identiteten på vittnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur identiteten ska säkerställas på personer som vittnar vid domstolsförhandlingar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:1852 av Jan Ericson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1852 av Jan Ericson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1851 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1851 av Jan Ericson M Skärpning av straff för smuggling av djur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga skärpta straff för smuggling av djur och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alltför ofta upptäcks smuggling av djur,


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1851 av Jan Ericson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1851 av Jan Ericson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:1844 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1844 av Jan Ericson M Statistik över brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Brå i uppdrag att göra en ny undersökning gällande brottslighet bland personer födda i Sverige respektive utlandet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:JuU14

Motion 2018/19:1844 av Jan Ericson (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1844 av Jan Ericson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:1825 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1825 av Jan Ericson M Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen. Motivering Antalet fall av hot mot målsägande,


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1825 av Jan Ericson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1825 av Jan Ericson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2018/19:1785 av Anders Österberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1785 av Anders Österberg S Försvåra för nazistisk organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda försvårandet för nazistisk organisering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har upprepade gånger fått kritik


Utskottsberedning: 2018/19:JuU16

Motion 2018/19:1785 av Anders Österberg (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1785 av Anders Österberg (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz S Brott mot äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brott mot äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många äldre känner sig idag otrygga samtidigt som antalet brott riktade mot just äldre ökar


Utskottsberedning: 2018/19:JuU14

Motion 2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1780 av Jennie Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1780 av Jennie Nilsson S Motverka hatbrott på nätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förbättra förutsättningarna för det demokratiska samtalet i Sverige, genom att på ett strategiskt och effektivt sätt motverka hatbrott


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:1780 av Jennie Nilsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1780 av Jennie Nilsson (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. SD Barnvänlig familjepolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning 2 Ekonomisk trygghet för barn och familjer 2.1 Besök hos mödravården 2.2 Graviditetspenning 2.3 Bidrag till förstföderskor 2.4 Stoppa kvotering i föräldraförsäkringen


Utskottsberedning: AU CU 2018/19:JuU11 2018/19:JuU14 2018/19:SfU3 2018/19:SoU12 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU7
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): 6 avslag, 43 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 98 kB) Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 157 kB)

Motion 2018/19:1433 av Josefin Malmqvist (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1433 av Josefin Malmqvist M Skärp insatserna mot bidragsfusk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner bör få möjlighet att genomföra systematiska och oanmälda hembesök i syfte att följa upp att bidrag går till dem som har rätt till


Utskottsberedning: SfU 2018/19:JuU10 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:1433 av Josefin Malmqvist (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1433 av Josefin Malmqvist (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1675 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1675 av Erik Ottoson M Jägar-id som identifiering vid åtelkameror och fällor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som gör det möjligt att endast märka viltkameror med Naturvårdsverkets


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12 2018/19:MJU6

Motion 2018/19:1675 av Erik Ottoson (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1675 av Erik Ottoson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. SD För ett stärkt djurskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bevara och utveckla svensk animalieproduktion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UbU 2018/19:JuU10 2018/19:MJU11 2018/19:MJU13

Motion 2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) (pdf, 109 kB)

Motion 2018/19:1724 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1724 av Sten Bergheden M Avskaffa licensplikten för ljuddämpare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa licensplikten på ljuddämpare och behandla ljuddämpare på samma sätt som ammunition vid inköp och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:JuU17

Motion 2018/19:1724 av Sten Bergheden (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1724 av Sten Bergheden (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2018/19:1706 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1706 av Edward Riedl M Ytterligare skärpta straff för olaga vapeninnehav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare skärpa straffen för olaga vapeninnehav och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:JuU17

Motion 2018/19:1706 av Edward Riedl (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1706 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1650 av John Weinerhall (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1650 av John Weinerhall M Hårdare tag mot gängkriminaliteten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att råda bot på gängkriminaliteten genom att införa ett belöningssystem och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SfU 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU13

Motion 2018/19:1650 av John Weinerhall (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1650 av John Weinerhall (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1631 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1631 av Lotta Olsson M Alarmknapp på nätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en onlineknapp eller en alarmknapp på nätet för att motverka gromning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:1631 av Lotta Olsson (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1631 av Lotta Olsson (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:1630 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1630 av Lotta Olsson M Dold adress och personuppgifter för poliser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om poliser ska kunna få dolda adresser och personuppgifter på ett lätt sätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:1630 av Lotta Olsson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1630 av Lotta Olsson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2018/19:1613 av Denis Begic (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1613 av Denis Begic S Förbjud rasistiska organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över att i lag förbjuda rasistiska organisationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering På senare år har rasistiska organisationer


Utskottsberedning: 2018/19:JuU16

Motion 2018/19:1613 av Denis Begic (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1613 av Denis Begic (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1607 av Elisabeth Svantesson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1607 av Elisabeth Svantesson M Hatbrott mot troende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nogsamt följa polisens och övriga rättsväsendets arbete mot hatbrott som riktas mot troende och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2018/19:JuU14

Motion 2018/19:1607 av Elisabeth Svantesson (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1607 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1606 av Elisabeth Svantesson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1606 av Elisabeth Svantesson M Förhindra och straffa hedersrelaterat förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förhindra och straffa hedersrelaterat förtryck och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hederskulturen blir alltmer


Utskottsberedning: 2018/19:JuU14

Motion 2018/19:1606 av Elisabeth Svantesson (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1606 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 71 kB)