Dokument & lagar (13 680 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:42 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:42 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:42 Datum och tid : 2017-04-25 11:00 Plats : Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Lokal: RÖ7-08 2. Granskning av regeringen 3. Justering av protokoll 4. Anmälningar 5. EU-bevakning 6.

2017-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:41 Måndag 2017-04-24 kl. 14:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:41 Datum och tid : 2017-04-24 14:00 Plats : Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild föredragningslista

2017-04-24 14:00:00

Betänkande 2016/17:KU16

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 13
Justering: 2017-04-20 Debatt: 2017-05-03 Beslut: 2017-05-03

Betänkande 2016/17:KU16 (pdf, 725 kB)

Utskottsmöte 2016/17:40 Torsdag 2017-04-20 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:40 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:40 Datum och tid : 2017-04-20 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Anmälningar 2. Minoritetsfrågor (KU16) Justering Motioner Föredragande: AB 3. Offentlighet, sekretess och integritet (KU15) Justering

2017-04-20 09:00:00

Utskottsmöte 2016/17:39 Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:39 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:39 Datum och tid : 2017-04-18 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Kommissionens förslag till förordning om anpassning till artikel 290 i EUF-fördraget

2017-04-18 11:00:00

utskottsdokument 2016/17:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 33 DATUM 2017-04-18 TID 12.10–12.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:31 och 2016/17:32. § 2 Anmälningar Kanslichefen

2017-04-18

Proposition 2016/17:180

En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag Regeringens proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag Regeringens proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – Prop. ny förvaltningslag 2016/17:180 Regeringen överlämnar denna proposition

Sista motionsdag: 2017-05-03

Proposition 2016/17:180 (pdf, 2647 kB)

Proposition 2016/17:171

En ny kommunallag Regeringens proposition 2016/17:171 En ny kommunallag Prop. 2016/17:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om

Sista motionsdag: 2017-05-03

Proposition 2016/17:171 (pdf, 3129 kB)

Utskottsmöte 2016/17:38 Fredag 2017-04-07 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:38 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:38 Datum och tid : 2017-04-07 09:00 Plats : Skandiasalen, N3-04 Granskning av regeringen Bilagor Se särskild föredragningslista

2017-04-07 09:00:00

utskottsdokument 2016/17:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 32 DATUM 2017-04-07 TID 09.00–10.03 10.07–11.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Utskottet höll en offentlig

2017-04-07

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-04-06 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:37 Datum och tid : 2017-04-06 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Anmälningar 2. Riksdagens arbetsformer (KU18) Beredning Motioner Föredragande: MH 3. Minoritetsfrågor (KU16) Fortsatt beredning

2017-04-06 09:00:00

utskottsdokument 2016/17:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 31 DATUM 2017-04-06 TID 09.44–09.47 10.00–10.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:29 och 2016/17:30. § 2 Anmälningar Kanslichefen

2017-04-06

KU-anmälning 2016/17:36 (1710-2016/17) av Jessica Polfjärd (M)

JESSICA POLFJÄRD Riksdagsledamot (M) 2017-04-05 Dnr 1710-2016/17 Till konstitutionsutskottet Granskning av Regeringens informationshantering, rutiner för informationsspridning och informationsutbyte samt av inrikesministerns uttalanden Under hösten 2015 var migrationsströmmarna till Sverige mycket

2017-04-05

Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur regleringen av tilldelning, innehav, överlåtelse och återkallelse


Utskottsberedning: 2016/17:KU28

Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Betänkande 2016/17:KU29


Justering: 2017-04-25 Debatt: 2017-05-03 Beslut: 2017-05-03

Utskottsmöte 2016/17:36 Tisdag 2017-04-04 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:36 Datum och tid : 2017-04-04 11:00 Plats : Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Lokal: RÖ7-08 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Kommissionens förslag till förordning

2017-04-04 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 36 DATUM 2017-04-04 TID 12.00–12.50 13.11–13.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten A.H., som medföljde ledamoten Veronica Lindholm (S), fick

2017-04-04

utskottsdokument 2016/17:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 30 DATUM 2017-04-04 TID 11.00–11.47 12.51–13.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning med närings- och innovationsminister Mikael Damberg Utskottet höll en offentlig utfrågning

2017-04-04

Omröstning 2016/17:KU22 Valfrågor

Votering: betänkande 2016/17:KU22 Valfrågor, förslagspunkt 4 Valfrågor Datum: 2017-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 73 0 0 11 SD 0 39 0 8 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 10 0 0 6 - 0 1 0 1 Totalt 252 40 0 57 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-29

Omröstning 2016/17:KU22 Valfrågor

Votering: betänkande 2016/17:KU22 Valfrågor, förslagspunkt 3 Valfrågor Datum: 2017-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 73 0 0 11 SD 0 38 0 9 MP 23 0 0 2 C 18 0 0 4 V 18 0 0 3 L 16 0 0 3 KD 10 0 0 6 - 0 1 0 1 Totalt 252 39 0 58 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Tobias

2017-03-29