Dokument & lagar (13 652 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:35 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:35 Datum och tid : 2017-03-28 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23) Information Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer kl. 11:00 Beredning

2017-03-28 11:00:00

Betänkande 2016/17:KU22

Bifall till motion med tillkännagivande om ökat valdeltagande bland utlandssvenskar. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Justering: 2017-03-23 Debatt: 2017-03-29 Beslut: 2017-03-29

Betänkande 2016/17:KU22 (pdf, 323 kB)

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-03-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:34 Datum och tid : 2017-03-23 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Valfrågor (KU22) Justering Motioner Föredragande: LW 4. Minoritetsfrågor (KU16)

2017-03-23 09:00:00

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:33 Datum och tid : 2017-03-21 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Valfrågor (KU22) Information Företrädare för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer kl. 11.00 Fortsatt beredning Motioner

2017-03-21 11:00:00

utskottsdokument 2016/17:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 27 DATUM 2017-03-21 TID 12.30–13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:26. § 2 Granskningsärende 1 8

2017-03-21

Proposition 2016/17:136

Regeringens proposition 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio Prop. 2016/17:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke (Kulturdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till


Utskottsberedning: 2016/17:KU28
Sista motionsdag: 2017-04-05

Proposition 2016/17:136 (pdf, 379 kB)

Skrivelse 2016/17:103

Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2016 Regeringens skrivelse 2016/17:103 Kommittéberättelse – kommittéernas Skr. verksamhet under 2016 2016/17:103 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Statsrådsberedningen) Skrivelsens


Utskottsberedning: Konstitutionsutskottet Sista motionsdag: 2017-04-05

Skrivelse 2016/17:103 (pdf, 1294 kB)

Skrivelse 2016/17:75

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 Regeringens skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen Skr. – åtgärder under 2016 2016/17:75 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Statsrådsberedningen) Skrivelsens


Utskottsberedning: Konstitutionsutskottet Sista motionsdag: 2017-04-05

Skrivelse 2016/17:75 (pdf, 1230 kB)

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-03-16 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:32 Datum och tid : 2017-03-16 09:00 Plats : RÖ7-08 1. Anmälningar 2. Granskning av regeringen 3. Övriga frågor Bilagor 2. Se särskild föredragningslista

2017-03-16 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 3 2 DATUM 2017-03-16 TID 09.00–09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten M.L., som medföljde ledamoten Annicka Engblom (M), fick närvara under

2017-03-16

utskottsdokument 2016/17:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 26 DATUM 2017-03-16 TID 09.16–11.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:25. § 2 Granskningsärende 16

2017-03-16

Utskottsmöte 2016/17:31 Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:31 Datum och tid : 2017-03-14 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Valfrågor (KU22) Fortsatt beredning Motioner Föredragande: LW 5. Granskning

2017-03-14 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 31 DATUM 2017-03-14 TID 11.00–11.14 12.08–12.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten M.L., som medföljde ledamoten Annicka Engblom (M), fick närvara

2017-03-14

utskottsdokument 2016/17:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 25 DATUM 2017-03-14 TID 11.15–12.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:24. § 2 Granskningsärende 23

2017-03-14

Betänkande 2016/17:KU19

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 4
Justering: 2017-02-28 Debatt: 2017-03-29 Beslut: 2017-03-29

Betänkande 2016/17:KU19 (pdf, 345 kB)

Utskottsmöte 2016/17:30 Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:30 Datum och tid : 2017-02-28 11:00 Plats : RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Allmänna helgdagar (KU19) Justering Motioner Föredragande: LW 5.

2017-02-28 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 30 DATUM 2017-02-28 TID 11.00–11.38 11.51–11.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:28. § 2 Hänvisning Kanslichefen anmälde att till

2017-02-28

utskottsdokument 2016/17:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 2 4 DATUM 2017-02-28 TID 11.39–11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:23. § 2 Granskningsärende 20

2017-02-28

Betänkande 2016/17:KU31


Beredning: 2017-04-27

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-02-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2016/17:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:29 Datum och tid : 2017-02-23 09:00 Plats : RÖ7-08 1. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige (KU6) Information Professor Hans-Gunnar Axberger Skr. 2016/17:29 och motioner

2017-02-23 09:00:00